Stort hus med båtar som har lagt till framför.

Inbjudan till öppet hus

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge tillsammans med Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket bjuder in till öppet hus.

Varmt välkommen till ett mobiliseringsevent som ger dig ny kunskap, inspiration och inblick i de möjligheter till stöd för kompetensförsörjning, kompetensutveckling och omställning som Socialfonden+ Sydsverige, Regionalfonden Skåne-Blekinge och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak tillhandahåller. 

Du bjuds på information om våra EU-program, ges en fördjupad bild av behov och förutsättningar samt konkreta exempel på projektarbete från inspirerande utvecklingsaktörer.

Eventet äger rum den 14 maj kl. 13:15-16:00 (registrering öppnar kl. 13:00)

Programpunkter:

Välkomna!

Per Einarsson, Ordförande SFP Skåne-Blekinge inleder dagen.

Kompetensförsörjning i Skåne:

Hur ser det ut i Skåne? Christian Lindell, Samhällsanalys Region Skåne

Region Skånes arbete med kompetensförsörjning, Tobias Hedkvist, Näringsliv och kompetensförsörjning Region Skåne

Möjligheter i våra EU-program:

Socialfonden+ Sydsverige (ESF+), Andreas Larsson, Liselott Kindborg och Karin Dahl, Svenska ESF-rådet

Regionalfonden Skåne-Blekinge, Johanna Wahn och Sally Grahn, Tillväxtverket

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sofie Håkansson, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Projektsatsningar som gör skillnad:

SPIK (Strategiskt Partnerskap för Industrins Kompetens), Marie Nilsson, LO/IF Metall, Joakim Enquist VD/CEO, IUC SYD AB och Ingela Håkansson, VD & Klusterledare, TECHTANK

Kompetensutveckling genom uppdragsutbildning (KUPP), Maria Ansgariusson, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Fikamingel:

Ta chansen att mingla vidare med dagens deltagare. Det kommer också finnas möjlighet att pitcha projektidéer med våra deltagande förvaltande myndigheter och programkontor.

Eventet arrangeras av Strukturfondspartnerskapet, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket.

Eventet arrangeras av Strukturfondspartnerskapet, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket.

Anmäl dig via denna länk