Solnedgång över en åker.

Skåne blir en av EUs Regional Innovation Valley

Skåne har blivit tilldelad ”Regional Innovation Valley”, en utmärkelse från EU-kommissionen som tilldelas 151 regioner i Europa.

Att bli utsedd till en Regional Innovation Valley kommer innebära nya typer av samarbeten och syftet är att stärka europeiska innovationsekosystem, hantera Europas samhälleliga utmaningar samt främja en starkare sammanhållning.  De skånska aktörernas engagemang i olika EU projekt med fokus på forskning och innovation har legat som grund för Skånes tilldelning. 

– Skåne har tidigare hamnat högt i rankingar som ledande innovationsregion. Denna utmärkelse är ytterligare ett kvitto på att vi i Skåne tillsammans är en stark kraft i Europa, kommenterar Anna Jähnke (M), ordförande för Regionala utvecklingsnämnden och ordförande för Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS.   

Med avstamp i ”Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt”, åtar sig skånska aktörer att tillsammans verka för:   

  • Förbättrad samordning och inriktning av våra FoI-investeringar och politik i linje med EU:s prioriteringar (t.ex. minska beroendet av fossila bränslen, ökad global livsmedelssäkerhet och stödja den digitala omställningen).    
  • Ökat engagemang i interregionala innovationssamarbeten med andra regioner, baserat på Skånes specialiseringsområden.  
  • Ett stärkt skånskt innovationsekosystem genom att arbeta kompletterande till andra regionens styrkor och svagheter.   

Forsknings- och innovationsrådet - en grund för samarbete 

I grunden för utmärkelsen ligger ett starkt samarbete inom Skåne Forsknings- och innovationsrådet, FIRS. Skåne fokuserar på att stärka utvecklingen inom Skånes utvalda specialiseringsområden: Avancerade material och tillverkande industri, Life Science och hälsa, Livsmedel, Tech, Smarta Hållbara städer och ESS och MAX IV. Dessa områden har under åren medverka till ökad samverkan och alla har stor potential för att ytterliga stärka dessa över regiongränser.   

Läs mer om beslutet i EU-kommissionen
Läs mer om forsknings- och innovationsrådet i Skåne.
Läs mer om Skånes specialiseringsområden.