Kontaktuppgifter

Utgives av:
Region Skåne, Enheten för samhällsanalys, 2021. 

Kontaktpersoner:
Maria Arévalo Lazo, maria.arevalolazo@skane.se
Emma Carlstedt, emma.carlstedt@skane.se
Sara Lindeberg, sara.lindeberg@skane.se