Kontakt

Utgives av Region Skåne, Enheten för samhällsanalys, 2017

Kontaktperson: Ida Karlsson Contact 
Faktasammanställning: Madeleine Nilsson, Ida Karlsson, Christian Lindell, Anton Westholm och Daniel Svärd

Fotokällor: Förord: Maria Eklind Befolkning: Michael Svensson, Åstorps kommun Inflyttning: Maria Eklind Etnisk mångfald: Claes Sandén, Kristianstads kommun Medborgardemokrati: Mattias Roos, Kristianstads kommun Tillit: Maria Eklind Trygghet: Michael Svensson, Åstorps kommun Utbildning: Johan Wessman, News Öresund Hälsa: Maria Eklind Hälsorisker: Maria Eklind Sysselsättning: Maria Eklind Arbetslöshet: Maria Eklind Inkomster: Claes Sandén, Kristianstads kommun Bruttoregionalprodukt: Johan Wessman, News Öresund Forskning och utveckling: Johan Wessman, News Öresund Företagsklimat: Michael Svensson, Åstrops kommun Export: Thomas Nilsson Boende och bostadsbyggande: Maria Eklind Infrastruktur: Johan Wessman, News Öresund Kollektivtrafik: Susanne Nilsson Tillgänglighet till arbete: Johan Wessman, News Öresund Bredband: Nikolaj Perjesi Turism: Maria Eklind Kultur: Claes Sandén, Kristianstads kommun Miljö: Maria Eklind Öresund: Maria Eklind Kontakt: Bengt Flemark (konstnär: Michael Blomquist)

Samtliga fotografier har tagits i Skåne under 2016 (med undantag för Bredband och Kontakt), och används enligt licensen CC by 2.0 (med undantag för Bredband som används enligt avtal med Greater Copenhagen & Skåne Committee). Samtliga fotografier har beskurits för att passa i sidhuvud respektive -fot.