Kontakt

Utgives av Region Skåne, Enheten för samhällsanalys, 2018

Kontaktperson: Ida Karlsson, Contact 
Faktasammanställning:  Ida Karlsson, Christian Lindell, Anton Westholm och Daniel Svärd

Fotokällor 2017:
Omslag och förord: Maria Eklind. Skejtare i Malmö
Befolkning: Cecilia Sandén, Kristianstads kommun. Barn i Kristianstad
Inflyttning: Cecilia Sandén, Kristianstads kommun. Barn i Kristianstad
Etnisk mångfald: Bengt Flemark. Publik i Malmö
Medborgardemokrati: Bengt Flemark. Publik i Malmö
Tillit: Charlotta Wasteson. Arbetsplatslärande elev med förskolebarn, Gärsnäs
Trygghet: Mattias Roos, Kristianstads kommun. Elever i vattenbryn, Åhus
Utbildning: Charlotta Wasteson. Arbetsplatslärande elev med förskolebarn, Kivik
Hälsa: Cecilia Sandén, Kristianstads kommun. Mötesplats för seniorer, Ekenabben
Hälsorisker: Erik Sjöstedt. Kajak vid Kullaberg
Sysselsättning: Susanne Karringer. Trädflytt vid SUS Malmö
Arbetslöshet: Maria Eklind. Soldyrkare i Malmö
Inkomster: Kristina Jungbeck, Kristianstads kommun. Bokförsäljning i Kristianstad
Bruttoregionalprodukt: Maria Eklind. Filminspelning i Malmö
Forskning och utveckling: Mandus Örarbäck, News Øresund. Arbetsförmedlingens innovationscenter i Malmö
Företagsklimat: Maria Eklind. Cyklist i Malmö
Export: Maria Eklind. Person och fartyg i Malmö
Boende och bostadsbyggande: Johan Wessman, News Øresund. Bostadsbyggande i Borstahusen
Infrastruktur: Maria Eklind. Cyklist och bil på landväg vid Bodarp utanför Vellinge 
Kollektivtrafik: Jenny Andersson, News Øresund. Pågatågsstopp i Landskrona
Tillgänglighet till arbete: News Øresund. Två Malmöexpressenbussar i Malmö
Bredband: Susanne Nilsson. Kvinna på bänk i Malmö
Turism: Johan Wessman, News Øresund. Ridning på Haväng
Kultur: Claes Sandén, Kristianstads kommun. Kulturnatt i Kristianstad
Miljö: Erik Sjöstedt. Fika på Söderåsen
Öresund: Maria Eklind. Kajaker i Öresund.
Kontakt: Maria Eklind. Regiondirektör i pridetåg i Malmö

Samtliga fotografier har tagits i Skåne under 2017 eller 2018, och används enligt licensen CC by 2.0. Samtliga fotografier har beskurits för att passa i sidhuvud respektive -fot.