Kontakt

Utgives av Region Skåne, Enheten för samhällsanalys, 2020.

Kontaktperson: Clara Holmberg, Clara.Holmberg@skane.se 
Faktasammanställning: Ida Karlsson och Christian Lindell

Fotokällor 2019:

Omslag och förord: Joakim Lloyd Raboff. Äng och hav
Befolkning: Cecilia Sandén, Kristianstads kommun. Barn i Kristianstad
Inflyttning: Maria Eklind. Promenad i Malmö
Etnisk mångfald: Claes Sandén, Kristianstads kommun. Publik i Kristianstad
Medborgardemokrati: News Øresund. Stadsodling i Malmö
Tillit: Claes Sandén, Kristianstads kommun. Publik i Kristianstad
Trygghet: Johan Wessman, News Øresund. Publik på Malmö Arena
Utbildning: Charlotta Wasteson. Gymnasieklass på Stenshuvud
Hälsa: Mattias Roos, Kristianstads kommun. Mosslunda
Hälsorisker: Maria Eklind. Kullen i Höganäs
Sysselsättning: Cecilia Sandén, Kristianstads kommun. Dansutbildning i Kristianstad
Arbetslöshet: Maria Eklind. Bänk i Brantevik
Inkomster: Maria Eklind. Bar i Malmö
Bruttoregionalprodukt: Bengt Flemark. Liv och rörelse i Malmö
Forskning och utveckling: Bengt Flemark. Medarbetare på Region Skåne i Malmö
Företagsklimat: News-Øresund. Erik Ottosson. The Point i Hyllie.
Export: Mattias Roos, Kristianstads kommun. SM i plöjning utanför Kristianstad
Boende och bostadsbyggande: Bengt Flemark. Utemiljö i Malmö
Infrastruktur: Tobias G (Unsplash). Ensam bil på väg
Kollektivtrafik: News-Øresund. Emil Persson. Tågresenärer.
Tillgänglighet till arbete: Johan Wessman, News Øresund. Gatuliv i Malmö
Bredband: Maria Eklind. Ljusutställning i Helsingborg
Turism: News Øresund - Emil Persson
Kultur: Maria Eklind. Konst från Anonymus i Malmö
Miljö: Maria Eklind. Cykling på Ven
Öresund:News-Øresund. Anna-Palmehag och Jenny-Andersson. Bron från ovan.
Kontakt: Maria Eklind. Puss symbol från Malmöfestivalen.

Samtliga fotografier har tagits i Skåne under 2018, 2019 eller 2020, och används enligt licensen CC by 2.0. Samtliga fotografier har beskurits för att passa i sidhuvud respektive -fot.