Kontakt

Utgives av Region Skåne, Enheten för samhällsanalys, 2022.

Kontaktperson: sofie.c.andersson@skane.se
Faktasammanställning: Sofie Andersson