Kontakt

Utgives av Region Skåne, Enheten för samhällsanalys, 2019

Kontaktperson: Ida Karlsson, Contact 
Faktasammanställning:  Ida Karlsson och Christian Lindell

Fotokällor 2018:

Omslag och förord: Maria Eklind. Blick över Öresund i Helsingborg
Befolkning: Cecilia Sandén, Kristianstads kommun. Barn i Kristianstad
Inflyttning: Maria Eklind. Promenad i Malmö
Etnisk mångfald: Claes Sandén, Kristianstads kommun. Publik i Kristianstad
Medborgardemokrati: News Øresund. Stadsodling i Malmö
Tillit: Claes Sandén, Kristianstads kommun. Publik i Kristianstad
Trygghet: Johan Wessman, News Øresund. Publik på Malmö Arena
Utbildning: Charlotta Wasteson. Gymnasieklass på Stenshuvud
Hälsa: Mattias Roos, Kristianstads kommun. Mosslunda
Hälsorisker: Maria Eklind. Kullen i Höganäs
Sysselsättning: Cecilia Sandén, Kristianstads kommun. Dansutbildning i Kristianstad
Arbetslöshet: Maria Eklind. Bänk i Brantevik
Inkomster: Maria Eklind. Bar i Malmö
Bruttoregionalprodukt: Bengt Flemark. Liv och rörelse i Malmö
Forskning och utveckling: Bengt Flemark. Medarbetare på Region Skåne i Malmö
Företagsklimat: Johan Wessman, News Øresund. Billboard i Landskrona
Export: Mattias Roos, Kristianstads kommun. SM i plöjning utanför Kristianstad
Boende och bostadsbyggande: Bengt Flemark. Utemiljö i Malmö
Infrastruktur: Maria Eklind. Gata i Malmö
Kollektivtrafik: Johan Wessman, News Øresund. Öresundståg i Landskrona
Tillgänglighet till arbete: Johan Wessman, News Øresund. Gatuliv i Malmö
Bredband: Maria Eklind. Ljusutställning i Helsingborg
Turism: Maria Eklind. Cyklister i Skanör
Kultur: Claes Sandén, Kristianstads kommun. Kulturnatt i Kristianstad
Miljö: Maria Eklind. Cykling på Ven
Öresund: Johan Wessman, News Øresund. Öresundsbron från den danska sidan
Kontakt: Nicklas Bunck Sörensen Andersen, News Øresund. Gatuliv i Hässleholm

Samtliga fotografier har tagits i Skåne under 2018 eller 2019, och används enligt licensen CC by 2.0. Samtliga fotografier har beskurits för att passa i sidhuvud respektive -fot.