Bokstartspopulation Skåne

Idag finns det cirka 65 800 barn i åldern 0-3 år i Skåne, barn som Bokstart i Skåne riktar sig mot. Av dessa har ungefär 8 000 längre än tre kilometer till sitt närmaste bibliotek.

Cirka 19 500 av barnen har utrikes härkomst, det vill säga att de är födda utomlands eller att de är födda i Sverige av föräldrar som är födda utomlands. 6 100 barn har föräldrar som inte är sysselsatta

Det finns 25 100 hushåll i Skåne som har endast ett barn i åldern 0-5 år och inga andra barn.  Det finns 49 300 hushåll där barnet mellan 0-5 år har minst ett syskon. Det finns inga siffror för barn 0-3 år utan vi måste redovisa barn 0-5 år.

Andel barn (%) <10 10 - 20 20 - 25 25 - 33 33 - 66 Folkbibliotek Huvudbibliotek Filial Andel barn som bor längre än 3 km till närmste folkbibliotek, barn 0-3 år