Inledning

Framför oss ligger en digital publikation som sammanfattar fyra års Bokstartsarbete i Skåne. Region Skånes kulturförvaltning har under tre år fått stöd av Statens kulturråd för att utveckla arbetet med Bokstart i samarbete med Region Skånes Kunskapscentrum för barnhälsovård (numera Utvecklingsenhet Barnhälsovård).

En del av stödet har använts för forskningscirklar i samverkan med Malmö universitet. Under de senaste fyra åren har 29 bibliotekarier från 15 kommuner under ett års tid fördjupat sitt utvecklingsarbete med Bokstart i en forskningscirkel på Malmö universitet.

Detta arbete har resulterat i reflekterande texter, som du kan ta del av i denna publikation. När Region Skåne 2017 inledde arbetet med Bokstart i Skåne upplevdes satsningen som ett ”kejsarens nya kläder” av många bibliotekarier:  ”Vi arbetar redan gentemot små barn och deras föräldrar”. Texterna i denna publikation visar hur ett rätt så självklart och etablerat arbete inom bibliotek kan bli ett strategiskt verksamhetsområde, tack vare ett utforskande angreppssätt och en gemensam riktning och vilja på kommunal, regional och nationell nivå.

Bakgrund

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.