Bokstart på bibliotek - samtal med Amanda Nanor

Samtal om Bokstart på bibliotek med Amanda Nanor

Svårigheter

 • Nå ut med kommunikation mellan bibliotek och BVC
 • För många födda barn 2017, måste kunna begränsa sig i sitt arbete.
 • Tajma in aktiviteter med rätt dag och tid.
 • Att nå de barn och föräldrar som inte går till biblioteket.
 • Språkbarriärerna som finns idag.
 • Personalförändring, många har personbundna aktiviteter.
 • Att kunna finansiera sina bokgåvor.
 • Leva upp till visionen med 4 bokstartsögonblick.
 • Samarbeta med BVC, inte så enkelt för alla men önskvärt!
 • Sprida bokstart till kollegor.
 • Få ihop tiden att kunna arbeta med bokstart.
 • Eldsjälsproblemet.
 • Göra bokstart till en permanent del av verksamheten även efter projekttiden.

Behöver hjälp med (både via region, nationellt och enskilt)

 • Samarbete över kommungränserna.
 • Få medel till bokinköp.
 • Gemensamt material, önskvärt på olika språk typ som Kronoberg/Blekinge har.
 • Att det finns ett tydligt koncept som är lätt att presentera och arbeta med.
 • Stöd från kollegor, både BVC och bibliotek, så man är fler som arbetar med bokstart.

Vidare arbete i framtiden

 • Arbeta mer med inspiration till föräldrar, bokstartsträffar till exempel.
 • Hitta nätverk och nå ut till de som behöver.
 • Våga ändra rutiner! Dela ut barnens första bok på BVC.
 • Bli tryggare med målgruppen, kunna ge boktips, prata och förstå hur man kan läsa för de små. Hitta sin egen röst.
 • Bokstart måste förankras hos chefen. Börja dela kunskap!
 • Arbeta mer mot öppna förskolan. Möta olika språk, lära av varandra.
 • Våga fortsätta även om det inte blev som planerat första gången. Anpassa sig och tänka om.
 • Bygga organisationer som håller över tid.
 • Våga titta på befintliga rutiner kring till exempel barnens första bok.