Bokstart och BHV - när barnhälsovården och biblioteken möts

Den 7 mars 2019 träffades barnhälsovårdspersonal (BHV) och bibliotekarier i Skåne på Malmö Live för att diskutera hur de kan samarbeta kring små barns språkutveckling. Detta resulterade i en lång lista med tips!

 • Biblioteksbesök finns med som en rutin hos BHV - finns med i deras årshjul
 • Gemensamma utbildningsdagar
 • Läsa högt tillsammans
 • Anordna fler BHV träffar på bibliotek - olika åldrar
 • Bokpåsar
 • Kartläggning kontaktpersoner, vem kontaktar vem
 • Inte konkurrera, utan komplettera varandra istället
 • Högläsning
 • Gör en kartläggning, organisationer, kontaktpersoner - vem gör vad.
 • Alla BHV träffar på bibliotek
 • Påse med tips, info, böcker
 • Bokpåsar på BHV som återlämnas på bibliotek
 • Visa och aktivera föräldrar i en språkfrämjande aktivitet. Rimma och ramsa, högläsa med barnet, sjunga
 • På hembesök berätta om bibliotek
 • Utbildning i språkgemensamma utbildning för BHV och bibliotek
 • Boktipslista för alla åldrar på anslagstavla
 • Föräldrar läser för barnet vid träffen
 • Tipsa om högläsningsböcker
 • Erbjuda böcker på BHV som föräldrar kan låna hem
 • Biblioteket lämnar regelbundet in böcker till BHV som familjer kan låna, för att sedan lämna de bibliotek
 • ”Mini-baby-bokprat” där man visar föräldrarna hur man kan förmedla historier och ord till barn.
 • Hembesök 8 månader - se till att läsa högt
 • 10+ månader besök till bibliotek
 • Grupper med max 10 barn + 10 vuxna, inte för stora grupper så att alla får ses och höras
 • Vid väntrummen på BHV ha hyllor med böcker
 • Affischer i väntrum om Bokstart
 • Visa böcker tematiskt
 • Litteraturlistor med boktips per tema
 • Bokstartsplanscher som tavlor 6 månader, 12 månader, 18 månader etc.
 • Böcker utan text som man alla kan läsa
 • Bokpåsar med annat språk
 • Fler träffar i olika åldrar
 • Fler träffar på andra tider för att locka den andra föräldern
 • Fina böcker (inga söndriga ex)
 • Förmedla budskap att det är ”ok att tugga på” böcker
 • Bilder på personer som läser i olika situationer - att prata kring
 • Mysigt väntrum med soffor, belysning som inbjuda att läsa
 • Kostcirkel för små barn Kost, sömn, Bok, Mat
 • Bibliotek kommer en påse med böcker/spel, varje gång ett annat tema.
 • Bibliotekarier läser högt i väntrummet
 • Bokunge.se
 • Affisch 17 skal för barnböcker - barnboksakademin
 • Inbjudande läshörna i väntrum
 • Bokhylla i barnnivå
 • Cirkulation på böcker olika språk, nivåer
 • Färre leksaker
 • Mobilfritt väntrum
 • Läsinspirerande konst
 • Rim och ramsor vid skötbord
 • Inbjudande anslagstavla
 • Känna på bilder / föremål kopplade till läsning
 • Barnboksfigurer - barnboksbilder
 • Återskapaväska (kreativt skapande + bok)
 • Läsmiljö - projicera bilder på vägen
 • Magisk entre - knacka på
 • Ljud - ljuddusch - uppläsning
 • Alla slags böcker
 • Bibliotekarie på plats på BHV med möjlighet till utlån på plats
 • Böcker om föräldraskap
 • Plats för information om biblioteket och tjänster och arrangemang
 • Adresser till alla BHV inom kommunen för postutskick och mail
 • De olika ämnena i bilderböcker som bibliotek lånar ut till BHV - hudfärg, regnbågsfamiljer, nationalitet
 • Böcker på engelska, arabiska och svenska
 • Tavellister med de bästa böckerna man har biblioteket
 • Maskot som finns både på BHV och biblioteket
 • Rama in Bokstartsinformation om böcker
 • Bokbord
 • Månadens ramsa med bilder om rörelser
 • Intresselista för att vara med i bokcirkel
 • Litterärt inspirerad möblering - hängande pappfigurer
 • Läsinspiration till föräldrarna
 • Olika sorters böcker i väntrummet (ålder, ljud, taktila)
 • Foto med kontaktuppgifter bibliotekarie i väntrummet
 • Böcker om sömn, amning, mat, kiss och bajs
 • Barnpoesi skrivna på väggen
 • Tips om hur vi kan högläsa med barn