Bygget lockade mer än kontoret

Han gick ekonomisk linje på gymnasiet, men kände tidigt att hans framtid inte fanns där. Så Gustav Weberg, 22, tog chansen att ändra sig och började på yrkesvux i Sjöbo. Som snickare har han ett varierat jobb som han trivs mycket bra med. 

MVB med ungefär 400 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö är ständigt i behov av nytt folk. Platschef Lars Månsson tar gärna emot studenter från vuxenutbildningarna för praktik, något som oftast leder till fast jobb. De vuxna har valt någonting, de vet vad de vill, menar han. Den motivationen märks.

MVB är bygg- och anläggningsentreprenören som vill skapa miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara städer.

Så här går det till

Får du lust att skaffa dig ett nytt yrke? Undrar du om yrkesvux är något för dig? Här får du några svar.

Läs mer