Spårvägar

I Skåne planeras och genomförs spårvägsutbyggnad i Lund. På längre sikt kan det även bli aktuellt med spårväg i Malmö och Helsingborg. De tre städerna samarbetar tillsammans med Region Skåne bland annat när det gäller planering, investering och genomförande

Spårvägar och spårvagnssystem är idag ett attraktivt alternativ när städer växer och nya krav ställs på hållbar stadsutveckling och en effektiv kollektivtrafik.

SPIS

Spårvagnar i Skåne (SPIS) är ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborg stad. Målet är en realisering av spårväg i de tre städerna. 

Projektet styrs av en politisk samordningsgrupp med representanter från de fyra parterna. Samarbetet leds av Region Skåne.

Så styrs SPIS

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter