Spårvägar

I Skåne planeras spårvägsutbyggnad i Lund, Malmö och Helsingborg. De tre städer samarbetar tillsammans med Region Skåne bland annat när det gäller planering, investering och genomförande.

Spårvägar och spårvagnssystem är idag ett attraktivt alternativ när städer växer och nya krav ställs på hållbar stadsutveckling och en effektiv kollektivtrafik.

SPIS

Spårvagnar i Skåne (SPIS) är ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborg stad. Målet är en realisering av spårväg i de tre städerna. De tre städerna har nått olika långt i sina planer men mycket är gemensamt i de tre städernas projekt och inom ramen för SPIS sker samverkan och kunskapsutbyte kring planering, investering, finansiering och genomförande.

Projektet styrs av en politisk samordningsgrupp med representanter från de fyra parterna. Samarbetet leds av Region Skåne, avdelningen för regional utveckling. 

Så styrs SPIS

 • Ledamöter i politisk samordningsgrupp för SPIS
  • Mätta Ivarsson, Region Skåne (ordf.)
  • Stefan Svalö, Region Skåne
  • Pontus Lindberg, Region Skåne
  • Christer Wallin, Lunds kommun
  • Anders Almgren, Lunds kommun
  • Emma Berginger, Lunds kommun
  • Milan Obradovic, Malmö stad
  • Karolina Skog, Malmö stad
  • Håkan Fäldt, Malmö stad
  • Anna Jähnke, Helsingborgs stad
  • Ali Shibl, Helsingborgs stad

  Adjungerade:

  • Jerker Bjurnemark, Region Skåne
  • Göran Lundblad, Region Skåne/Skånetrafiken
  • Nicolas Cronberg, Region Skåne
  • Håkan Lockby, Lunds kommun
  • Andreas Ekberg, Malmö stad
  • Jan Haak, Malmö stad
  • Reneé Mohlkert, Helsingborgs stad
  • Håkan Lindström, Helsingborgs stad
  • Johanna Appelberg, SPIS
  • Csaba Gyarmati, SPIS
  • Pernilla von Strokirch, Lunds kommun

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter