Pågatåg och gul regionbuss

Kollektivtrafik

Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne och har det totala ansvaret för kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken är mycket viktig i Skåne. Människor måste ha möjlighet att bo, arbeta och gå i skolan på olika platser i Skåne.

Regional kollektivtrafikmyndighet

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Skåne det politiska och ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken. Region Skåne fattar beslut om kollektivtrafiken genom ett trafikförsörjningsprogram.

Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för diskussion och beslut i regionfullmäktige och är – tillsammans med budgeten – det viktigaste dokumentet för regionfullmäktiges styrning av kollektivtrafiken i Skåne.

Förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030

Region Skåne har tagits fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. Förslaget är ute på remiss under perioden 5 november 2018 till 15 februari 2019. Efter remissperioden kommer programmet att justeras, och sedan tar regionfullmäktige beslut om det efter sommaren 2019.  

Hjälp oss med synpunkter på programmet! 

Vi vill gärna ha svar på följande frågor om förslaget:

  1. Beskrivs kollektivtrafikens roll för Skånes utveckling på ett relevant sätt?
  2. Är de ställningstaganden som gjorts de rätta för att utveckla kollektivtrafiken i Skåne?
  3. Är beskrivningarna av ställningstagandena tydliga och relevant?
  4. Är riktlinjerna som gjorts tillräckligt tydliga för att förstå hur kollektivtrafiken ska utvecklas?
  5. Saknas något som skulle stötta din organisation i kommande planering?
  6. Har ni några övergripande synpunkter på Trafikförsörjningsprogrammets innehåll och uppbyggnad?

Era synpunkter skickas antingen via e-post till Contact eller till Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling, 291 89 Kristianstad.

Vi vill ha era synpunkter senast fredagen den 15 februari 2019.

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling, och är tillsammans med budgeten det viktigaste dokumentet för styrningen av den regionala kollektivtrafiken. 

Anmälan om kommersiell kollektivtrafik

Privata trafikföretag får bedriva kommersiell kollektivtrafik på regional nivå helt fritt. Region Skåne är positiv till kommersiell kollektivtrafik och ska som regional kollektivtrafikmyndighet skapa förutsättningar för kommersiell trafik.

För att underlätta för både resenärer och privata trafikföretag har Skånetrafiken skapat ett erbjudande för privata trafikföretag.

Skånetrafiken

Skånetrafiken är den förvaltning inom Region Skåne som ansvarar för genomförandet av kollektivtrafiken.

Hållplatshandbok

Som en hjälp för kommuner och samarbetspartners har Skånetrafiken tagit fram en handbok kring hållplatser. Den beskriver hur hållplatser ska utformas vad gäller bland annat utrustning och trygghet för resenärerna. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter