Stina Nilsson om Skåne och Sverigeförhandlingen

- Nyckeln till framgång i Sverigeförhandlingen är ett effektivt samarbete mellan Region Skåne och samtliga berörda kommuner i Skåne, säger Stina Nilsson, projektledare för Region Skånes arbete med Sverigeförhandlingen.

Vad innebär ditt arbete?
 - Samverkan! Att samordna de insatser som behövs och att ha kontakter med Skånes kommuner, kansliet för Sverigeförhandlingen, Trafikverket, andra regioner och kommuner som berörs av förhandlingen.

Vad har du för bakgrund?
- Naturvetare som arbetat brett med miljöfrågor och de senaste 15 åren med infrastruktur och hållbara transporter, senast som trafikchef i Malmö stad.

Vad skulle du säga är det allra viktigaste i arbetet med Sverigeförhandlingen i Skåne?
- Nyckeln till framgång i de kommande förhandlingarna med staten ligger i att vi får fram ett så bra underlag som möjligt med gemensamma utgångspunkter. Det får vi bara genom ett effektivt samarbete mellan Region Skåne och samtliga berörda kommuner i Skåne.

Vad vill Region Skåne uppnå i arbetet med Sverigeförhandlingen?
- Förbättrade möjligheter för människor att resa effektivt och hållbart samt att hitta boende och jobb. Förutom nationella resor kan höghastighetsbanan användas för regionala snabbtåg och avlastningen på den befintliga stambanan öppnar många möjligheter till bättre trafik även i orter som inte får höghastighetståg. Vi vill också att infrastrukturen ska fungera som hävstång för ökat bostadsbyggande samt förbättra möjligheterna för människor att hitta jobb.

Vilken betydelse har Skånebilden för förhandlingen?
- Att vi har regional samstämmighet, över kommun- och blockgränser, kring vad som prioriteras i infrastrukturen och hur den nya höghastighetsbanan ska sträckas, är en stor fördel i förhandlingen. Det visar att vi som region tar ansvar för att varje infrastrukturprojekt och investering ska få full effekt och ge bästa möjliga utväxling per investerad krona.

Just nu pågår förhandlingen, hur går processen till?
- I februari 2016 var det uppstartsmöte i Stockholm med berörda kommuner och regioner, med en gemensam inledning och sedan enskilda budöverlämningar. Skåne gick in med ett starkt skånskt bud med sju kommuner och en region som står bakom Skånebilden. Lund, Hässleholm och Helsingborg har alla gjort handslag med förhandlarna under förra året och Malmö fortsätter förhandlingsarbetet. I februari i år var Lund, Helsingborg och Region Skåne först ut att teckna avtal med Sverigeförhandlingen om satsningar på kollektivtrafik och cykel för drygt 1,5 miljard kronor.

Vad händer framöver?
- Nu fortsätter vi arbetet tillsammans med kommunerna längst med den föreslagna skånska sträckningen. För Skåne är Sverigeförhandlingen en möjlighet att undanröja flaskhalsar och utöka kapaciteten i järnvägssystemet, såsom sträckan Lund-Hässleholm, och stärka den regionala trafiken. Det är samtidigt viktigt att vi ser till att de risker och negativa effekter som kan uppkomma minimeras så mycket som möjligt- Därför är det betydelsefullt att vi har ett nära samarbete med kommunerna men även Trafikverket och förhandlarna. En smidig process ökar chanserna för en snabb byggstart i Skåne!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter