Bakgrund Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen fick 2014 i uppdrag av regeringen att möjliggöra ett snabbt genomförande av nya stambanor för höghastighetståg i Sverige. Tågen på de nya höghastighetsbanorna ska gå från Malmö till Stockholm på två och en halv timme och från Göteborg till Stockholm på två timmar.

Satsningen på höghastighetsbanor är den största enskilda infrastrukturinvesteringen sedan 1860 då stambanorna började byggas. Sverigeförhandlingen har arbetat utifrån ambitionen att infrastruktursatsningarna ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner och regioner längs den nya järnvägen.

Det har inom Sverigeförhandlingen avgjorts hur höghastighetsbanorna ska dras, vilka övriga satsningar som ska göras och hur allt ska finansieras. De nya järnvägarna är viktiga både för storstäderna och omkringliggande kommuner.

Storstadspaket och bostäder

Särskilda "storstadspaket" innebär även åtgärder för att förbättra tillgängligheten inom storstäderna och stimulera bostadsbyggandet. För många kommuner längs med sträckningarna kan kompletterande satsningar i regional infrastruktur innebära förbättrade pendlingsmöjligheter till jobb och studier.

Sju skånska regionala kärnor beslutade att agera tillsammans med Region Skåne för det vi kallar Skånebilden.  De sju kommunerna i Skånebilden är Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Ystad och Trelleborg.

Överenskommelser i förhandlingarna

I början av februari 2016 inleddes förhandlingarna om höghastighetsjärnvägen och storstadsåtgärder då förhandlarna presenterade sina utgångsbud. Den 5 april samma år var Värnamo först ut av berörda kommuner att sluta en överenskommelse med förhandlarna.

I februari 2017 var Lund, Helsingborg och Region Skåne först ut att teckna avtal med Sverigeförhandlingen om satsningar på kollektivtrafik och cykel för drygt 1,5 miljard kronor.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter