Sverigeförhandlingen

Mellan Stockholm, Göteborg och Malmö ska det byggas nya tågbanor – vilket ger Sverige en ny, modern järnväg för höghastighetståg. De nya banorna ska kompletteras med satsningar i de regionala infrastrukturnäten och insatser för ökat bostadsbyggande.

Sverigeförhandlingen är en nationell satsning på höghastighetståg mellan Malmö, Göteborg och Stockholm och en satsning för att få igång bostadsbyggandet i Sverige. I storstäderna följer ytterligare åtgärder för förbättrad kollektivtrafik och cykelleder.

Tillsammans väntas insatserna ge ett antal spin-off effekter där ökat bostadsbyggande och fler jobb är de viktigaste samhällsnyttorna. 

Byggstart Skåne

På grund av dagens redan höga belastning ger insatser i Skåne stor effekt för ett varaktigt system, bland annat då det främjar utveckling av persontågstrafiken och ökar möjligheterna att flytta över gods från väg till järnväg.

Byggstart av höghastighetsjärnvägen i Skåne innebär att Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm kompletteras med två nya spår för höghastighetsjärnväg.

Genomförande av höghastighesjärnväg och anslutande Skånebanan ger snabbt effekt i form av förbättra regional tillgänglighet som påverkar arbetsmarknad, näringslivsutveckling, bostadsmarknad med mera.

För att säkerställa en smidig planeringsprocess, maximal investeringsnytta samt hänsyn till Skånes unika flerkärnighet och landskap, står Region Skåne och kommunerna i Malmö, Lund, Hässleholm, Burlöv, Eslöv, Staffanstorp, Höör samt Osby bakom överenskommelsen Byggstart Skåne.

Byggstartskane.se

Skånebilden

Region Skåne och sju skånska kommuner ställer sig idag bakom Skånebilden – en gemensam skånskt ståndpunkt för att försäkra bästa möjliga resultat för Skåne i förhandlingen om höghastighetsbanan. 

Läs mer om Skånebilden

Starkt skånskt stöd för höghastighetsjärnväg

Tre av fyra skåningar är positiva till höghastighetsjärnväg mellan Malmö och Stockholm. Stödet är starkast bland unga vuxna. Det visar en opinionsundersökning som Sifo genomfört på uppdrag av Region Skåne.

Om restiden mellan Malmö och Stockholm kortas till 2,5 timmar skulle varannan skåning välja tåget framför flyget oftare än de gör i dag. Undersökningen visar också att nya Öresundsförbindelser skulle öka intresset för att bo i Skåne och arbeta i Danmark, eller vice versa.

Läs hela opinionsundersökningen (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter