Publikationer inom Strukturbild för Skåne

Strukturbild för Skåne tar fram rapporter inom olika ämnesområden. Det finns publikationer med olika teman i form av temaPM, kommundialoger, planeringsverktyg, dialoger med näringsliv och utvärderingar.

Strategier

TemaPM

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Rapporter

Övrigt

In English

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter