Publikationer inom Strukturbild för Skåne

2005 påbörjade Strukturbild för Skåne arbetet med att ta fram fem olika rapporter inom olika ämnesområden. Därefter tillkom även komplement till rapporterna med olika teman i form av temaPM, temablad, kommundialoger, planeringsverktyg, dialoger med näringsliv och utvärderingar.

Strategier

TemaPM

Rapporter

Temablad

Övrigt

In English

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter