Pågående processer inom Strukturbild för Skåne

Pågående processer

 • Stationsnära läge 2.0

  Under hösten 2016 inleddes projektet Stationsnära läge 2.0 som är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Trafikverket och sju skånska kommuner: Vellinge, Lomma, Kävlinge, Svalöv, Bjuv, Ängelholm och Båstad.

  Rapporten Stationsnära läge släpptes 2010 med syfte att stärka och underlätta planeringen i Skånes stationsorter. Rapporten visade på stor potential till byggande inom befintliga stationsorter i Skåne och lyfte fram att Skånes befolkning skulle kunna fördubblas bara genom att växa i stationsnära lägen.

  Stationsnära läge 2010

  Sedan 2010 har 15 nya tågstationer tillkommit i Skåne och ytterligare ett flertal är på gång. Det råder idag bostadsbrist i många av Skånes kommuner och minskad klimatpåverkan är en högt prioriterad fråga. I detta sammanhang är frågan om stationsnära byggande och utveckling högaktuell, något som både innebär stora möjligheter och utmaningar.

  Projektets målsättning är att bidra till ett ökat bostadsbyggande i Skånes stationsnära lägen och till minskad klimatpåverkan genom att utveckla strukturer som bidrar till ökat hållbart resande.

  Projektperiod: Projektet beräknas pågå fram till hösten 2017

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Jesper Borgström Samhällsplanerare
  • Telefon 040-675 36 79
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Stad och land

  Olika delar av Skånes landsbygd har olika förutsättningar och bidrar till Skånes utveckling på olika sätt. Strukturbild för Skåne vill därför studera förutsättningarna och identifiera vilka behov av planering detta medför.

  Projektet har som mål att kunna lyfta vad den fysiska planeringen kan bidra med för att förbättra möjligheterna för landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land. Projektets intention är också att utmana det urbana tolkningsföreträdet - det ligger en problematik i att ställa stad och land i motsats till varandra. Det är viktigt att inte se landsbygden som ett fritidsrum för stadens befolkning, utan som en del av Skåne med sitt eget berättigande och som en avgörande del av Skånes utveckling.

  Under våren 2016 togs ett dialogmaterial fram inför en tankesmedja. Syftet med tankesmedjan var att gemensamt avgränsa vilka frågor det fortsatta projektet behöver fokusera på. 

  Ladda ner dialogmaterialet "Samspel stad och land i det flerkärniga Skåne" (pdf, öppnas i nytt fönster) 

  Resultatet från tankesmedjan är en seminarieserie bestående av sex seminarier vilka genomförs under hösten 2016 och våren 2017. På dessa varvas korta föredrag från forskare, debattörer, den offentliga sektorn, näringslivsrepresentanter med gruppdiskussioner kring olika konkreta frågeställningar och planeringsexempel.  

  Du hittar seminarierna i vår kalender

  Seminarieserien ska ge underlag till en checklista för hur stad-land-kopplingar kan tas tillvara i den översiktliga planeringen. 

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Annelie Mårtensson Samhällsplanerare
  • Telefon 040-675 34 26
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Sofie Larsson Samhällsplanerare
  • Telefon 040-675 33 51
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter