Pågående processer inom Strukturbild för Skåne

Pågående processer

 • Ortsutveckling längs Skånebanan

  Under våren 2018 inleddes projektet Ortsutveckling längs Skånebanan som sker i samverkan mellan Region Skåne och kommunerna; Bjuv, Åstorp, Klippan, Perstorp, Helsinsborg, Hässleholm, Kristianstad och Bromölla.

  Projektet handlar om att ta fram platsspecifika strategier för utveckling i åtta stationsorter längs Skånebanan samt Blekinge kustbana. Arbetet fokuserar på orternas stationsområden och på åtgärder som kan ge effekt för näringslivsutveckling, bostadsbyggande och tillgänglighet.

  Projektet bygger vidare på kunskap från Strukturbild för Skånes tidigare arbeten:

  Projektperiod: Projektet beräknas pågå till årsskiftet 2018-2019

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Jesper Borgström Samhällsplanerare
  • Telefon 040-675 36 79
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Moa Åhnberg Samhällsplanerare
  • Telefon 040-675 32 48
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Revidering av Strategier för det flerkärniga Skåne

  Strukturbild för Skåne genomförde under hösten 2017 en kommundialog och träffade tjänstepersoner i Skånes samtliga 33 kommuner. Syftet var att få inspel till hur vårt arbetssätt och gemensamma strategier kan utvecklas.

  Med utgångspunkt i kommundialogen beslutade regionala utvecklingsnämnden i april att ge Strukturbild för Skåne i uppdrag att revidera Strategier för Det flerkärniga Skåne. 

  Projektperiod: 2018-2021

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Anna Liljehov Fysisk planerare
  • Telefon 040-675 34 08
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Moa Åhnberg Samhällsplanerare
  • Telefon 040-675 32 48
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Stationsnära läge 2.0

  Under hösten 2016 inleddes projektet Stationsnära läge 2.0 som är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Trafikverket och sju skånska kommuner: Vellinge, Lomma, Kävlinge, Svalöv, Bjuv, Ängelholm och Båstad.

  Rapporten Stationsnära läge släpptes 2010 med syfte att stärka och underlätta planeringen i Skånes stationsorter. Rapporten visade att Skånes befolkning skulle kunna fördubblas bara genom att växa i stationsnära lägen.

  Rapport Stationsnära läge 2.0

  Sedan dess har 16 nya tågstationer tillkommit i Skåne och ytterligare ett flertal är planerade. Det råder idag bostadsbrist i många av Skånes kommuner och minskad klimatpåverkan är en högt prioriterad fråga. I detta sammanhang är frågan om stationsnära byggande och utveckling fortfarande högaktuell.

  Projektets målsättning är att bidra till ett ökat bostadsbyggande i Skånes stationsnära lägen och till minskad klimatpåverkan genom att utveckla strukturer som bidrar till ökat hållbart resande.

  Projektperiod: Projektet är förlängt och beräknas pågå till hösten 2018.

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Jesper Borgström Samhällsplanerare
  • Telefon 040-675 36 79
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Tillväxtskapande stadskvaliteter i Skåne

  I slutet av juni 2018 fick Region Skåne bifall för sökt stödfinansiering från Tillväxtverkets utlysning Tillväxtskapande samhällsplanering 2018.

  Projektet Tillväxtskapande stadskvaliteter i Skåne ska genom deltagande och medfinansiering från Simrishamns, Tomelilla, Helsingborg, Kristianstad och Hässleholms kommuner, samt Sveriges byggindustrier Syd gemensamt genomföras med start 2018 och slut sommaren 2019.

  Arbetet kommer ske inom ramen för Strukturbild för Skåne och syftar till att identifiera vilka kvaliteter i planeringen som skapar attraktivitet. Genom att identifiera och utveckla det unika i varje ort och plats kan attraktiva miljöer utvecklas, som stärker och kompletterar varandra. För detta behövs gemensam kunskap och förståelse för stadsbyggandets möjligheter att skapa attraktivitet och hur det kan göras gemensamt.

  Såväl offentliga som privata aktörer behöver metoder för att med större precision gemensamt kunna skapa planeringsmässiga förutsättningar för att bygga attraktiva stadsmiljöer, och samtidigt kunna bidra till att stimulera marknadsmässiga förutsättningar för stadsutveckling. 

  Projektet hämtar inspiration från liknande studier som har genomförts i Göteborgsregionen och Stockholmsregionen. 

  Partners: Region Skåne, Tillväxtverket, Helsingborgs stad, Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Tomelilla kommun, Simrishamns kommun och Sveriges Byggindustrier Syd.

  Projektperiod: Projektet beräknas pågå till sommaren 2019.

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Anna Liljehov Fysisk planerare
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Jesper Borgström Samhällsplanerare
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter