Politisk styrgrupp för Strukturbild för Skåne

Strukturbild för Skåne drivs av ett projektsekretariat på Region Skåne, på avdelningen för regional utveckling. För att förankra arbetet med Strukturbild för Skåne finns en politisk styrgrupp. 

Den politiska styrgruppen består av regionala utvecklingsnämndens presidium samt representanter från Skånes fyra hörn: Malmö- Lundregionen, Skåne Nordost, Skåne Nordväst och Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) samt Kommunförbundet Skåne.

  • Regionala utvecklingsnämnden: Mätta Ivarsson, Ilmar Reepalu, Pontus Lindberg
  • Skåne Nordost: Pierre Månsson (Kristianstad), Per Palmgren (Hässleholm), Patric Åberg (Östra Göinge)
  • Skåne Nordväst: Robin Holmberg (Ängelholm), Ronny Sandberg (Åstorp), Annika Román (Helsingborg)
  • SÖSK: Magnus Weber (Sjöbo) Cecilia Olsson Carlsson (Sjöbo), Torgny Larsson (Tomelilla kommun)
  • Malmö-Lundregionen: Katrin Stjernfeldt Jammeh (Malmö), Anna Palm (Höör), Christian Sonesson (Staffanstorp), Anders Almgren (Lund)
  • Kommunförbundet Skåne: Christer Wallin (Lund), Kent Mårtensson (Ystad), Annika Román (Helsingborg)

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter