Kartbank

Strukturbild för Skåne har tagit fram en kartbank med cirka 500 kartor inom olika områden. Kartmaterialet är tillgängligt för alla att ladda ner och använda. Du hittar lättast genom att söka i kartbanken.
Region Skåne

Din sökning gav 574 träffar, visar sida 1 av 6

Kontakt för kartbanken: Charlene Nilsson, Moa Åhnberg

Procentuell förändring i antalet sysselsatta (dagbefolkning) 2005-2015
1.sysselsttningsfrndringdagbef2005-2015procent

Procentuell förändring i antalet sysselsatta (dagbefolkning) 2005-2015

Kartan visar att de sydvästra kommunerna Lomma, Staffanstorp och Malmö haft störst procentuell tillväxt av den sysselsatta dagbefolkningen under perioden 2005-2015. Under samma period har kommunerna Östra Göinge och Bromölla haft stört negativ utveckling. Jämfört med den tidigare tio-årsperioden, dvs. 2004-2014, har de skånska kommunerna generellt haft en starkare utveckling. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar.

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning, 2005-2015
Copyright: © © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Procentuell förändring i antalet sysselsatta (dagbefolkning) 2010-2015
1.sysselsttningsfrndringdagbef2010-2015procent

Procentuell förändring i antalet sysselsatta (dagbefolkning) 2010-2015

Kartan visar att kommunerna Höganäs, Landskrona, Kävlinge, Lomma, Malmö samt Tomelilla haft den största tillväxten av antalet sysselsatta under perioden 2010-2015. Under samma period hade kommunerna Trelleborg och Bromölla en negativ utveckling. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar.

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning, 2010-2015
Copyright: © © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) 2010-2015 i absoluta tal
1.sysselsttningsfrndringdagbef2010-2015antal

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) 2010-2015 i absoluta tal

Kartan visar att kommunerna Helsingborg och Malmö, följt av Landskrona, Lund och Kristianstad, haft störst tillväxt av antalet sysselsättningstillfällen under perioden 2015-2014. Sett till den föregående fem-årsperioden, dvs. 2009-2014, så har antalet kommuner med en negativ utveckling ökat något. Örkelljunga är den kommun som vänt från en negativ till positiv utveckling jämfört med tidigare fem-årsperiod. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning, 2010-2015
Copyright: © © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) 2014-2015 i absoluta tal
1.sysselsttningsfrndringdagbef2014-2015antal

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) 2014-2015 i absoluta tal

Kartan visar att den totala sysselsättningsförändringen i Skåne har ökat jämfört med perioden 2013-2014. Under perioden 2013-2014 hade 22 kommuner en positiv utveckling, jämfört med 27 kommuner under åren 2014-2015. Ökningen har geografiskt skett i Skånes alla 4-hörn. Störst ökning i antalet sysselsatta (dagbefolkning) hade kommunerna Helsingborg och Malmö, medan mest minskning skett i Lund. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar.

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning, 2014-2015
Copyright: © © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) 2014-2015 i procent2005-2015 (dagbefolkning) i absoluta tal
1.sysselsttningsfrndringdagbef2014-2015procent

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) 2014-2015 i procent2005-2015 (dagbefolkning) i absoluta tal

Kartan visar att många av de skånska kommunerna haft en positiv procentuell sysselsättningsförändring under perioden 2014-2015. Tio kommuner har gått från negativ till positiv utveckling jämfört med föregående period, dvs. 2013-2014, då elva kommuner hade en negativ utveckling. Kommunerna Åstorp, Eslöv, Lund och Osby har vänt från en positiv till negativ utveckling. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar.

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning, 2014-2015
Copyright: © © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändringsförändring 2005-2015 (dagbefolkning) i absoluta tal
1.sysselsttningsfrndringdagbef2005-2015antal

Sysselsättningsförändringsförändring 2005-2015 (dagbefolkning) i absoluta tal

Kartan visar att Malmö haft den största sysselsättningstillväxten under perioden 2005-2015 i absoluta tal, följt av kommunerna Helsingborg, Lund och Kristianstad. Jämfört med den föregående tio-årsperioden, dvs. 2004-2014, har kommuner med en negativ utveckling minskat från sju till fem stycken. De kommuner som gått från negativa till positiva siffror är Bjuv och Simrishamn. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar.

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning, 2005-2015
Copyright: © © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Procentuell förändring i antalet sysselsatta (dagbefolkning) 2004-2014
1.sysselsttningsfrndringdagbef2004-2014iprocent

Procentuell förändring i antalet sysselsatta (dagbefolkning) 2004-2014

Kartan visar att de sydvästra kommunerna Lomma, Staffanstorp och Malmö haft störst procentuell tillväxt i den sysselsatta dagbefolkningen under perioden 2004-2014. Under samma period har framförallt kommunerna Perstorp, Östra Göinge och Bromölla haft en negativ utveckling. Jämfört med den tidigare tio-årsperioden 2003-2013 har något fler kommuner haft en negativ procentuell tillväxt vad gäller den sysselsatta dagbefolkningen. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar.

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning, 2004-2014
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Procentuella förändringen i antalet sysselsatta (dagbefolkning) 2009-2014
1.sysselsttningsfrndringdagbef2009-2014iprocent

Procentuella förändringen i antalet sysselsatta (dagbefolkning) 2009-2014

Kartan visar att 31 av Skånes kommuner haft en positiv procentuell tillväxt i sysselsatt dagbefolkning under perioden 2009-2014. Endast kommunerna Klippan och Bromölla hade under samma period en negativ procentuell utveckling. Jämfört med den tidigare fem-årsperioden, dvs. 2008-2013, så har kommunerna Örkelljunga, Perstorp, Åstorp, Bjuv, Hässleholm, Östra Göinge, Sjöbo och Trelleborg gått från en negativ utveckling till en positiv. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning, 2009-2014
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) 2013-2014 i absoluta tal
1.sysselsttningsfrndringdagbef2013-2014antal

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) 2013-2014 i absoluta tal

Kartan visar att den totala sysselsättningsförändringen i Skåne är något svagare än perioden 2012-2013. 2012-2013 hade 24 kommuner en positiv utveckling jämfört med 22 kommuner under perioden 2013-2014. Jämfört med perioden 2012-2013 är Svedala och Vellinge de kommuner som gått från en positiv till negativ utveckling. Tomelilla, Bjuv och Osby har ökat från en negativ utveckling under 2012-2013. Framförallt har Bjuv och Osby haft en negativ utveckling även under 2011-2012, men nu vänt till ökad sysselsättningsgrad. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar.

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning, 2013-2014
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) 2013-2014 i procent
1.sysselsttningsfrndringdagbef2013-2014iprocent

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) 2013-2014 i procent

Kartan visar att tillväxtmotorn Malmö haft den största tillväxten i sysselsatt dagbefolkning under perioden 2013-2014, följt av kommunerna med tillväxtmotorerna Lund och Helsingborg. Under samma period har kommunerna Bjuv, Burlöv, Osby och Tomelilla vänt från en negativ till positiv utveckling. Kommunerna Båstad, Örkelljunga samt Svedala har haft störst negativ utveckling under perioden 2013-2014. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar.

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning, 2013-2014
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i antalet sysselsatta i absoluta tal (dagbefolkning) 2004-2014
1.sysselsttningsfrndringdagbef2004-2014antal

Sysselsättningsförändring i antalet sysselsatta i absoluta tal (dagbefolkning) 2004-2014

Kartan visar att de större kommunerna Malmö och Lund, följt av Helsingborg, har haft störst sysselsättningstillväxt under perioden 2004-2014 i absoluta tal. Jämfört med den föregående tio-årsperioden, dvs. 2003-2013, har antalet kommuner med en negativ utveckling ökat från fem till sju stycken. De kommuner som gått från positiva till negativa siffror är Örkelljunga, Hässleholm och Simrishamn. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar.

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: 2004-2014, sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i antalet sysselsatta i absoluta tal (dagbefolkning) 2009-2014
1.sysselsttningsfrndringdagbef2009-2014antal

Sysselsättningsförändring i antalet sysselsatta i absoluta tal (dagbefolkning) 2009-2014

Kartan visar att kommunerna Helsingborg, Lund och Malmö, följt av kommunerna Ängelholm och Kristianstad, haft den största tillväxten av antalet sysselsättningstillfällen under perioden 2009-2014. Under samma period hade kommunerna Örkelljunga, Klippan och Bromölla en svagt negativ utveckling. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar.

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: 2009-2014, sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Bostadsbestånd i Skånes kommuner 2016
bostadsbestnd2016v2

Bostadsbestånd i Skånes kommuner 2016

Kartan visar fördelningen av bostadstyper i Skånes kommuner år 2016. Kommunerna Malmö, Burlöv, Lund, Landskrona och Helsingborg har störst andelar flerbostadshus. I resterande kommuner är förhållandet det omvända, där majoriteten av bostadstyperna är småhus. Studentlägenheter är en del av bostadsbeståndet i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad, vilka även har universitet och högskolor.

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: bostadsbestånd, bebyggelse
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Mellankommunal arbetspendling 2015, flöden med mer än 200 resanden
kommnpendlingver200pendlare2015-1

Mellankommunal arbetspendling 2015, flöden med mer än 200 resanden

Kartan visar flöden av mellankommunal arbetspendling år 2015, med pilar som visar pendlingens riktning. Kartan visar flöden som överstiger 200 personer per dag. När kartan visar flöden från 200 personer kan man se en finmaskig pendling. Här kan man se att det sker pendling över länsgränsen mot Halland, Kronoberg och Blekinge. Sedan 2012, då den senaste kartläggning gjordes, har pendlingsflödena Laholm-Båstad samt Östra Göinge-Hässleholm stärkts. Det har skett en minskad pendling från Karlskrona-Skåne, färre än 200 personer. Sedan 2012 har sättet att visa pendling över sundet till Danmark ändrats och denna redovisas nu på kommunnivå även på den danskan sidan. Detta medför att det endast är pendlingen från Malmö som kommer upp i volymer över 500 resande per dag.

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: pendling, mellankommunal arbetspendling, pendlingsflöden
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Pendling till gymnasium i Skåne
gymnasiependling2015

Pendling till gymnasium i Skåne

Kartan visar mellankommunal gymnasiependling i Skåne under 2015. Den främsta pendlingen sker in till Skånes större städer. I nordvästra Skåne sker även pendling över länsgränsen mellan Skåne och Blekinge.

Källa: Region Skåne
Puliceringsår: 2018
Taggar: pendling, gymnasiependling
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes bostadsbestånd 2016
bostadsbestndskne2016

Skånes bostadsbestånd 2016

Kartan visat fördelningen av det totala bostadsbeståndet för hela Skåne år 2016. Hälften av bostadsbeståndet i Skåne består av flerbostadshus och nästan lika stor andel (45 procent) utgör småhus. Ungefär 4 procent av det totala beståndet består av studentbostäder och boende för äldre/funktionshindrade.

Källa: Region Skåne/SCB
Puliceringsår: 2018
Taggar: bostadsbestånd, bebyggelse
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Prognostiserad befolkningsförändring i Skånes kommuner (2009 - 2018)
prognostiseradbefolkningsfrndringiskneskommuner(2009-2018)

Prognostiserad befolkningsförändring i Skånes kommuner (2009 - 2018)

Källa: Region Skåne
Puliceringsår: 2018
Taggar: karta 14, skåne växer, befolkningsprognos, befolkningsförändring, 2009-2018
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Prognostiserad befolkningsförändring och prognostiserat behov av ny boyta (2009 - 2018)
prognostiseradbefolkningsfrndringochprognostiseratbehovavnyboyta(2009-2018)

Prognostiserad befolkningsförändring och prognostiserat behov av ny boyta (2009 - 2018)

Kartan visar den prognostiserade befolkningsförändringen tillsammans beräknat behov av ny boyta. Kommunerna i västra Skåne har en prognostiserad högre befolkningstillväxt och har därmed större behov av ny bostadsyta.

Källa: Region Skåne/WSP
Puliceringsår: 2018
Taggar: karta 22, skåne växer, befolkningsprognos, 2009-2018
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Prognostiserad procentuell befolkningsförändring i Skånes kommuner (2009 - 2018)
prognostiseradprocentuellbefolkningsfrndringiskneskommuner(2009-2018)

Prognostiserad procentuell befolkningsförändring i Skånes kommuner (2009 - 2018)

Källa: Region Skåne
Puliceringsår: 2018
Taggar: karta 13, skåne växer, befolkningsprognos, 2009-2018, befolkningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Prognostiserat antal invånare i Skånes kommuner (2018)
prognostiseratantalinvnareiskneskommuner(2018)

Prognostiserat antal invånare i Skånes kommuner (2018)

Befolkningstillväxten förväntas fortsätta öka i Skåne. Skånes befolkning förväntas öka med ca 125 000 invånare till 2018. Till 2018 har alla utom en av Skånes kommuner en prognostiserad positiv befolkningsutveckling.

Källa: Region Skåne
Puliceringsår: 2018
Taggar: karta 15, skåne växer, befolkningsprognos, 2018
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Bebyggd mark i stationsnära läge 2009
bebyggdmark2009

Bebyggd mark i stationsnära läge 2009

Kartan visar hur stor del av marken 1 kilometer från en tågstation som är bebyggd. Vatten och 70m riskzon kring järnvägen har räknats bort.

Källa: Lantmäteriet 2009
Puliceringsår: 2017
Taggar: 2009, stationsnära läge, bebyggelse, bebyggd mark
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Bebyggelse i stationsnära läge
bebyggdmark2016

Bebyggelse i stationsnära läge

Kartan visar hur stor del av marken 1 kilometer från en tågstation som är bebyggd. Vatten och 70m riskzon kring järnvägen har räknats bort. Analysen visar att andelen mark i stationsnära lägen inte har ökat sedan 2009.

Källa: Lantmäteriet 2016
Puliceringsår: 2017
Taggar: 2016, stationsnära läge, bebyggelse, bebyggd mark
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Markägande i stationsnära läge 2016
markgare2016

Markägande i stationsnära läge 2016

Kartan visar ägandeförhållanden för marken inom 1 kilometer från en tågstation. Många stationsnära lägen består av privatägd mark, vilket gör att det kan vara en utmaning för kommunerna att planera för stationsnära bebyggelse. Endast en liten andel av marken är statligt ägd. Kring stationerna Hjärup, Lund C, Höör och Önnestad finns mark med okänd ägare. Det kan till exempel handla om samfälligheter.

Källa: Strukturbild för Skåne/Region Skåne
Puliceringsår: 2017
Taggar: stationsnära läge, 2016, markägoförhållanden, kommunal mark, statlig mark
Copyright: © Lantmäteriet 2016

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Mellankommunal arbetspendling 2015, flöden med mer än 500 resanden
kommnpendlingver500pendlare2015

Mellankommunal arbetspendling 2015, flöden med mer än 500 resanden

Kartan visar flöden av mellankommunal arbetspendling år 2015, med pilar som visar pendlingens riktning. Kartan visar de flöden som överstiger 500 personer per dag. Sedan 2012, då den senaste kartläggning gjordes, har pendlingssträckorna Laholm-Båstad samt Östra Göinge-Hässleholm tillkommit. Dessutom ses en ökning av pendlingen på sträckorna Klippan-Helsingborg samt Osby-Älmhult. Generellt sker pendlingen främst till de större städerna Malmö, Lund och Helsingborg. Sträckorna Bromölla- Sölvesborg, Sölvesborg-Bromölla och Osby-Älmhult är fortfarande de sträckor där pendlingen är som störst när det kommer till länsgränsöverskridande pendling. Sedan 2012 har sättet att visa pendling över sundet till Danmark ändrats och denna redovisas nu på kommunnivå även på den danskan sidan. Detta medför att det endast är pendlingen från Malmö som kommer upp i volymer över 500 resande per dag. För att se utvecklingen för övriga skånska kommuner finns kartor som visar flöden från 200 personer.

Källa: Strukturbild för Skåne/Region Skåne
Puliceringsår: 2017
Taggar: 2015, pendling, mellankommunal arbetspendling, länsgränsöverskridande arbetspendling, 500 resande
Copyright: © SCB och Öresundsdatabasen

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till tandläkare med kollektivtrafik
nordvast_pt_ftv_kartmall

Tillgänglighet till tandläkare med kollektivtrafik

Kartan visar tillgänglighet till tandläkarmottagningar i nordvästra Skåne. Färgerna visar avståndet i meter (fågelvägen) från tandläkare till närmsta kollektivtrafikhållplats. Kartan visar tandläkare som drivs i offentlig och privat regi.

Källa: Region Skåne
Puliceringsår: 2017
Taggar: tandläkare, tillgänglighet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till tandläkare med kollektivtrafik
nordst_pt_ftv_kartmall

Tillgänglighet till tandläkare med kollektivtrafik

Kartan visar tillgänglighet till tandläkarmottagningar i nordöstra Skåne. Färgerna visar avståndet i meter (fågelvägen) från tandläkare till närmsta kollektivtrafikhållplats. Kartan visar tandläkare som drivs i offentlig och privat regi. I tätorterna Hästveda och Torsebro nås inte tandläkarmottagningar inom 500 meter från en kollektivtrafikhållplats.

Källa: Region Skåne
Puliceringsår: 2017
Taggar: tandläkare, tillgänglighet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till tandläkare med kollektivtrafik
sydvst_pt_ftv_kartmall

Tillgänglighet till tandläkare med kollektivtrafik

Kartan visar tillgänglighet till tandläkarmottagningar i sydvästra Skåne. Färgerna visar avståndet i meter (fågelvägen) från tandläkare till närmsta kollektivtrafikhållplats. Kartan visar tandläkare som drivs i offentlig och privat regi. I tätorten Löberöd nås inte någon tandläkarmottagning inom 500 meter med kollektivtrafik.

Källa: Region Skåne
Puliceringsår: 2017
Taggar: tandläkare, tillgänglighet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till tandläkare med kollektivtrafik
sydst_pt_ftv_kartmall

Tillgänglighet till tandläkare med kollektivtrafik

Kartan visar tillgänglighet till tandläkarmottagningar i sydöstra Skåne. Färgerna visar avståndet i meter (fågelvägen) från tandläkare till närmsta kollektivtrafikhållplats. Kartan visar tandläkare som drivs i offentlig och privat regi.

Källa: Region Skåne
Puliceringsår: 2017
Taggar: tandläkare, tillgänglighet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till vårdcentral med kollektivtrafik
tillggnlighetvrdcentralrsknesydvst

Tillgänglighet till vårdcentral med kollektivtrafik

Kartan visar tillgänglighet till vårdcentraler med kollektivtrafik i sydvästra Skåne. Färgerna på punkterna visar avståndet till närmsta kollektivtrafikhållplats.

Källa: Region Skåne
Puliceringsår: 2017
Taggar: tillgänglighet, vårdcentral
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till vårdcentral med kollektivtrafik
tillgnglighetvrdcentralersknenordost

Tillgänglighet till vårdcentral med kollektivtrafik

Kartan visar tillgänglighet till vårdcentraler med kollektivtrafik i nordöstra Skåne. Färgerna på punkterna visar avståndet till närmsta kollektivtrafikhållplats. I tätorten Vinslöv nås ingen vårdcentral inom 500 meter med kollektivtrafik.

Källa: Region Skåne
Puliceringsår: 2017
Taggar: tillgänglighet, vårdcentral
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till vårdcentral med kollektivtrafik
tillgnglighetvrdcentralersknenordvst

Tillgänglighet till vårdcentral med kollektivtrafik

Kartan visar tillgänglighet till vårdcentraler med kollektivtrafik i nordvästra Skåne. Färgerna på punkterna visar avståndet till närmsta kollektivtrafikhållplats.

Källa: Region Skåne
Puliceringsår: 2017
Taggar: tillgänglighet, vårdcentral
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till vårdcentral med kollektivtrafik
tillgnglighetvrdcentralersknesydost

Tillgänglighet till vårdcentral med kollektivtrafik

Kartan visar tillgänglighet till vårdcentraler med kollektivtrafik i sydöstra Skåne. Färgerna på punkterna visar avståndet till närmsta kollektivtrafikhållplats. I tätorten Gärsnäs nås ingen vårdcentral inom 500 meter med kollektivtrafik.

Källa: Region Skåne
Puliceringsår: 2017
Taggar: vårdcentral, tillgänglighet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring 2005-2015 i absoluta tal
befolkningsfrndring2005-2015iabsolutatal

Befolkningsförändring 2005-2015 i absoluta tal

Merparten av Skånes kommuner har haft en befolkningstillväxt under perioden 2005-2015. I Malmö stad (23 611 personer) och Helsingborg stad har befolkningen ökat mest. Befolkningen har ökat mest i västra Skåne. I östra Skåne har Kristianstad kommun haft störst befolkningstillväxt men även Hässleholms kommun har haft en stark befolkningstillväxt.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2016
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2005-2015
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring 2005-2015 i procent
befolkningsfrndring2005-2015iprocent

Befolkningsförändring 2005-2015 i procent

Merparten av Skånes kommuner har haft en positiv befolkningstillväxt. Den procentuella befolkningstillväxten har varit störst i de västskånska kommunerna. Lomma kommun är den kommun som har haft störst befolkningstillväxt, följt av Malmö.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2016
Taggar: befolkningsförändring, procent, 2005-2015
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring 2010-2015 i absoluta tal
befolkningsfrndring2010-2015iabsolutatal

Befolkningsförändring 2010-2015 i absoluta tal

Merparten av Skånes kommuner har haft en befolkningstillväxt under perioden 2010-2015. Malmö stad har ökat mest med 23 611 personer. Befolkningen har ökat mest i västra Skåne. I östra Skåne har Kristianstad kommun haft störst befolkningstillväxt men även Hässleholm och Östra Göinge kommun har haft en stark befolkningstillväxt.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2016
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2010-2015
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring 2010-2015 i procent
befolkningsfrndring2010-2015iprocent

Befolkningsförändring 2010-2015 i procent

Merparten av Skånes kommuner har haft en positiv befolkningstillväxt. Den procentuella befolkningstillväxten har varit störst i de västskånska kommunerna.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2016
Taggar: befolkningsförändring, procent, 2010-2015
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring 2014-2015 i absoluta tal
befolkningsfrndring2014-2015iabsolutatal

Befolkningsförändring 2014-2015 i absoluta tal

Befolkningen har ökat i merparten av de Skånska kommunerna. Den största ökningen står Malmö stad (4467 personer) och Helsingborg stad för. Även Lund, Kristianstad, Vellinge och Ängelholm har haft en stark befolkningsökning.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2016
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2014-2015
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring 2014-2015 i procent
befolkningsfrndring2014-2015iprocent

Befolkningsförändring 2014-2015 i procent

Merparten av Skånes kommuner har en positiv befolkningstillväxt. Den procentuella ökningen är störst i Malmö, Helsingborg, Vellinge, Lomma, Svalöv och Östra Göinge. Teckenförklaringen visar endast de procentuella indelningar som finns med i kartan.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2016
Taggar: befolkningsförändring, procent, 2014-2015
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2004-2014, i absoluta tal
befolkningsfrndringiskneskommuner2004-2014iabsolutatal

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2004-2014, i absoluta tal

Under perioden 2004-2014 har befolkningen ökat i de flesta av Skånes kommuner. Kartan visar hur många nya invånare varje kommun har vuxit med under perioden. Malmö har ökat med nästan 49 000 nya invånare. I två skånska kommuner har befolkningen minskat med mindre än 600 invånare. Kartan visar att den största befolkningsökningen sker i västra Skåne. I de östra delarna av Skåne är Kristianstad den kommun som har starkast befolkningstillväxt.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2004-2014
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2004-2014, procentuell förändring
befolkningsfrndringiskneskommuner2004-2014procentuellfrndring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2004-2014, procentuell förändring

Under perioden 2004-2014 har befolkningen ökat i de flesta av Skånes kommuner. Endast två kommuner har en negativ befolkningsutveckling. Sedan 2004 har Lommas befolkning ökat med över 20% och är därmed den kommun som har haft starkast befolkningsutveckling. Den procentuella befolkningsförändringen visar också att västra Skåne står för den största befolkningsökningen även om så gått som hela Skåne har en positiv befolkningstillväxt.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: befolkningsförädring, procent, 2004-2014
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2009-2014, i absoluta tal
befolkningsfrndringiskneskommuner2009-2014iabsolutatal

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2009-2014, i absoluta tal

Alla Skånes kommuner med undantag för Simrishamn, har haft en befolkningstillväxt under perioden 2009-2014. I absoluta tal är Malmö den kommun som vuxit mest med nästan 24 200 nya invånare. Den största ökningen sker i västra Skåne. I de östra delarna av Skåne är Kristianstad den kommun som har starkast befolkningstillväxt men även Hässleholms kommun har en stark tillväxt.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: 2009-2014, antal, befolkningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2009-2014, procentuell förändring
befolkningsfrndringiskneskommuner2009-2014procentuellfrndring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2009-2014, procentuell förändring

Alla Skånes kommuner, med undantag för Simrishamn, har haft en befolkningstillväxt under perioden 2009-2014. Tillväxten sker i så gott som hela Skåne men den procentuella tillväxten är störst i de västskånska kommunerna som har större städer. Undantaget är Lomma kommun som har en hög befolkningstillväxt utan någon större stad.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: befolkningsförändring, procent, 2009-2014
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2013 - 2014, absolut förändring
befolkningsfrndringiskneskommuner2013-2014absolutfrndring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2013 - 2014, absolut förändring

Undantaget Simrishamns kommun så har samtliga skånska kommuner haft en befolkningstillväxt under perioden 2013-2014. Störst befolkningstillväxt har Malmö kommun haft med en befolkningstillväxt på 5 113 invånare. Lund och Helsingborg har även de haft en stark befolkningstillväxt i absoluta tal.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2013-2014
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2013-2014, procentuell förändring
befolkningsfrndringiskneskommuner2013-2014procentuellfrndring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2013-2014, procentuell förändring

Alla Skånes kommuner, med undantag för Simrishamn, har en positiv befolkningstillväxt mellan 2013-2014. Den procentuella tillväxten är störst i västra Skåne samt i Kristianstad och Östra Göinge.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: befolkningsförändring, procent, 2013-2014
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2009 och tätorternas procentuella befolkningsförändringen 2009-2014
befolkningsmngdisknesttorter2009ochttorternasprocentuellabefolkningsfrndringen2009-2014

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2009 och tätorternas procentuella befolkningsförändringen 2009-2014

Den största procentuella befolkningstillväxten under 2009-2014 skedde i de sydvästra delarna av Skåne. I de sydvästra delarna så har både större tätorter och mindre kringliggande tätorter haft en stark befolkningstillväxt. En koncentration av tätorter med en låg eller negativ befolkningstillväxt syns framförallt i de östra delarna av Skåne.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: Befolkningsförändring Befolkningstillväxt Tätorter Tätort 2009-2014 Procent
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2014 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2004-2014
befolkningsmngdisknesttorter2014ochttorternasbefolkningsfrndringiabsolutatal2004-2014

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2014 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2004-2014

Under perioden 2004-2014 så skedde den största befolkningsökningen i absoluta tal i de västra delarna av Skåne, och då framförallt i Malmö, Lund och Helsingborg. En koncentration av tätorter vars befolkningsmängd har minskat under perioder hittas främst i de östra delarna av Skåne.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: Befolkningsmängd Befolkningsförändring Befolkningstillväxt 2004-2014 Tätorter Tätort
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2014 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2009-2014
befolkningsmngdisknesttorter2014ochttorternasbefolkningsfrndringiabsolutatal2009-2014

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2014 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2009-2014

Under perioden 2009-2014 så skedde den största befolkningsökningen i absoluta tal i Skånes tätorter i de västra delarna, och då främst i de större städerna Malmö, Lund och Helsingborg. Tätorter med ett fallande invånarantal finns utspridda över hela Skåne. En koncentration kan dock anas i östra delarna av Skåne.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: Befolkningsmängd Befolkningsökning Befolkningstillväxt 2009-2014 Tätort Tätorter
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2014 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2013-2014
befolkningsmngdisknesttorter2014ochttorternasbefolkningsfrndringiabsolutatal2013-2014

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2014 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2013-2014

Den största befolkningsförändringen i absoluta tal under perioden 2013-2014 skedde i de större centralorterna. Tätorter med en negativ befolkningsförändring kan ses över hela Skåne, och då framförallt i mindre tätorter.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: Befolkningstillväxt Befolkningsförändring Procent 2013-2014 Tätort Tätorter
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2014 och tätorternas procentuella befolkningsförändringen 2004-2014
befolkningsmngdisknesttorter2014ochttorternasprocentuellabefolkningsfrndringen2004-2014

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2014 och tätorternas procentuella befolkningsförändringen 2004-2014

Tätorterna som hade den största procentuella befolkningstillväxten under perioden 2004-2014 hittar vi i Malmö och Lund kommun. Överlag så har tätorterna i sydvästra Skåne haft den största befolkningstillväxten. Samtidigt så är tätorter med en låg eller negativ befolkningstillväxt fördelade över hela Skåne, fast med något större koncentration i de sydöstra delarna.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: Befolkningsförändring Tätort Procent 2004-2014
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2014 och tätorternas procentuella befolkningsförändringen 2013-2014
befolkningsmngdisknesttorter2014ochttorternasprocentuellabefolkningsfrndringen2013-2014

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2014 och tätorternas procentuella befolkningsförändringen 2013-2014

Under perioden 2013-2014 så var både den negativa och den positiva procentuella befolkningsförändringen i kommuner jämnt utspridd. Störst befolkningstillväxt hade Mjöhult i Höganäs kommun med en befolkningstillväxt på 8,4 %. Stångby i Lunds kommun var med en befolkningsförändring på drygt 7 % den tätort med fler än 1000 invånare som hade störst befolkningstillväxt. Revingeby i Lundskommun var den tätort under perioden som hade störst negativa befolkningsförändring med en förändring på drygt -6%

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: Befolkningsförändring Befolkningstillväxt Procent 2013-2014 Tätort Tätorter
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Beräknat bostadsbestånd 2014
berknatbostadsbestnd2014

Beräknat bostadsbestånd 2014

Bortsett från storstadskommunerna Malmö, Lund och Helsingborg, samt Landskrona och Burlöv, där majoriteten av bostadsbeståndet består av flerbostadshus så utgör småhus majoriteten av bostadsbeståndet i de skånska kommunerna. Lunds bostadsbestånd består även till stor del av studentbostäder.

Källa: Öresundsdatabasen
Puliceringsår: 2015
Taggar: Bostadstyper Bostadsbestånd Bebyggelse 2014
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

In- och utpendlingsorter i Skåne 2013
in-ochutpendlingsorteriskne2013

In- och utpendlingsorter i Skåne 2013

Kartan visar att de större orterna är de främsta inpendlingsorter, samtidigt som dessa orters omedelbara omland generellt sett har störst relativ utpendling. En jämförelse med kartbilden med motsvarande statistik från 1999 visar att det generella pendlingsmönstret som existerade då är i stort sett detsamma som det generella pendlingsmönstret för 2013. Något som dock kan vara värt att notera är att det finns ett antal större orter som har gått från att vara inpendlingsorter till att bli utpendlingsorter, samt större orter som har gått från att vara utpendlingsorter till att bli inpendlingsorter. Landskrona är ett exempel på en ort som har blivit en utpendlingsort, medan Ängelholm under perioden 1999-2013 har blivit en inpendlingsort.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: Flerkärnighet Pendling Inpendlingsort Utpendlingsort
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes tätorters sysselsättningstillfällen 2013 och sysselsättningsförändring 2003-2013
sknesttorterssysselsttningstillfllen2013ochsysselsttningsfrndring2003-2013

Skånes tätorters sysselsättningstillfällen 2013 och sysselsättningsförändring 2003-2013

Kartan visar att de befolkningsmässigt största tätorterna, dvs. Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad, är de tätorter som sysselsätter flest skåningar. Under perioden 2003-2013 så har de här tätorterna dessutom haft en relativt stark tillväxt - speciellt Malmö. Generellt sett så har tillväxten i sysselsättningstillfällen varit lokaliserad till de västra delarna av Skåne, samtidigt som de nordöstra delarna har sett en minskning i sysselsättningstillfällen under perioden 2003-2013.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: 2003-2013, 2013, sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes tätorters sysselsättningstillfällen 2013 och sysselsättningsförändring 2008 - 2013
sknesttorterssysselsttningstillfllen2013ochsysselsttningsfrndring2008-2013

Skånes tätorters sysselsättningstillfällen 2013 och sysselsättningsförändring 2008 - 2013

Kartan visar att tillväxtmotorerna Malmö, Lund och Helsingborg är de tätorter som sysselsätter flest, samt har en stark tillväxt. Vad gäller tillväxten i sysselsättningstillfällen så går det även bra för de mindre tätorterna i tillväxtmotorernas omedelbara omland. Tätorterna i de mindre kommunerna har generellt sett en minskning i sysselsättningstillfällena. Precis som under perioden 2003-2013 så är det framförallt de västra delarna av Skåne som har den starkaste tillväxten i sysselsättningstillfällen. Det finns dock ett antal undantag där tätorter i de övriga delarna av Skåne har set en relativt markant ökning i antalet syssels��ttningstillfällen. Ett par noterbara exempel är Kristianstad, Tomelilla och Hörby; alla centralorter i sina respektive kommuner.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: 2008-2013, procent, sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, 2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes tätorters sysselsättningstillfällen 2013 och sysselsättningsförändring 2012 - 2013
sknesttorterssysselsttningstillfllen2013ochsysselsttningsfrndring2012-2013

Skånes tätorters sysselsättningstillfällen 2013 och sysselsättningsförändring 2012 - 2013

Kartan visar att Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad är de tätorter som sysselsätter flest i Skåne. Dessa tätorter har dessutom en relativt stark tillväxt i antalet sysselsättningstillfällen. Den starkaste procentuella tillväxten har dock skett i de mindre tätorterna. Jämfört med perioderna 2003-2013 och 2008-2013 så är mönstret att mycket av tillväxten i sysselsättningstillfällen har skett i de västra delarna av Skåne inte lika tydlig under perioden 2012-2013. Exempelvis så har centralorterna i Östra Göinge, Perstorp och Klippan gått ifrån en negativ utveckling till en positiv samtidigt som centralorterna i Ängelholm och Svedala har gått ifrån en positiv utveckling till en negativ.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: 2012-2013, procent, sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, 2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) i Skånes kommuner 2003-2013, i absoluta tal
sysselsttningsfrndring(dagbefolkning)iskneskommuner2003-2013iabsolutatal

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) i Skånes kommuner 2003-2013, i absoluta tal

Kartan visar att de större kommunerna Malmö och Lund, följt av Helsingborg och Kristianstad, har haft störst tillväxt vad gäller den sysselsatta dagbefolkningen under perioden 2003-2013 i absoluta tal. Sett till den föregående tio-årsperioden, dvs. 2002-2012, så har antalet kommuner med en negativ utveckling minskat från sju till fem stycken. De kommuner som har gått från negativa siffror till positiva är Osby och Simrishamn. Skillnaden beror främst på en betydande minskning i den sysselsatta dagbefolkningen för de båda kommunerna mellan åren 2002 och 2003. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar.

Källa: SCB/Örestat
Puliceringsår: 2015
Taggar: sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning, 2003-2013, antal
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) i Skånes kommuner 2003-2013, i procent
sysselsttningsfrndring(dagbefolkning)iskneskommuner2003-2013iprocent

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) i Skånes kommuner 2003-2013, i procent

Kartan visar att de sydvästra kommunerna Malmö, Lomma, Staffanstorp och Vellinge, samt Hörby, har haft störst procentuellta tillväxt i den sysselsatta dagbefolkningen under perioden 2003-2013. Under samma period så har framförallt Perstorps kommun, men även Östra Göinge, Klippan, Bromölla och Bjuv haft en negativ utveckling. Jämfört med den tidigare tio-årsperioden, dvs. 2002-2012, så är det fler kommuner som har gått mot en större positiv procentuell tillväxt vad gäller den sysselsatta dagbefolkningen än vad det är kommuner som har en sämre procentuell förändring under perioden 2003-2013. Mest utmärkande är Simrishamns och Osbys kommuner som har gått ifrån en negativ utveckling till en positiv. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar.

Källa: SCB/Örestat
Puliceringsår: 2015
Taggar: sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, 2003-2013, procent
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) i Skånes kommuner 2008-2013, i absoluta tal
sysselsttningsfrndring(dagbefolkning)iskneskommuner2008-2013iabsolutatal

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) i Skånes kommuner 2008-2013, i absoluta tal

Kartan visar att Malmö och Helsingborgs kommun hade, under perioden 2008-2013, den största tillväxten vad gäller sysselsatt dagbefolkning. Under samma period så hade tio kommuner en negativ utveckling, varav Hässleholms och Bromölla kommun hade störst negativ utveckling. Tio kommuner är färre än för den tidigare fem-årsperioden, dvs. 2007-2012. Landskrona, Eslöv och Svalöv har gått ifrån en negativ utveckling till en positiv samtidigt som Trelleborg och Sjöbo har gjort den motsatta resan. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar.

Källa: SCB/Örestat
Puliceringsår: 2015
Taggar: sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning, 2008-2013, antal
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) i Skånes kommuner 2008-2013, i procent
sysselsttningsfrndring(dagbefolkning)iskneskommuner2008-2013iprocent

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) i Skånes kommuner 2008-2013, i procent

Kartan visar att Lomma kommun hade den största procentuella tillväxten i sysselsatt dagbefolkning under perioden 2008-2013, tätt följt av Hörby kommun. Samtidigt hade tio kommuner under samma period en negativ procentuell utveckling. Jämfört med den tidigare fem-årsperioden, dvs. 2008-2013, så har Landskrona, Svalöv och Eslöv gått från en negativ utveckling till en positiv, samtidigt som Trelleborg och Sjöbo har gått från en positiv utveckling till en negativ. I övrigt så har den procentuella förändringen generellt sett gått i positiv riktning. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar

Källa: SCB/Örestat
Puliceringsår: 2015
Taggar: sysselsättningsförändring, sysselsättning, sysselsättningsutevckling, 2008-2013, procent
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) i Skånes kommuner 2012-2013, i absoluta tal
sysselsttningsfrndring(dagbefolkning)iskneskommuner2012-2013iabsolutatal

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) i Skånes kommuner 2012-2013, i absoluta tal

Kartan visar att kommunerna med tillväxtmotorerna Malmö och Lund har haft den största tillväxten i sysselsatt dagbefolkning under perioden 2012-2013, följt av tillväxtmotorn Helsingborg och Landskrona. Under samma period så har nio kommuner haft en negativ utveckling, en förbättring jämfört med perioden 2011-2012 då antalet var femton. Av dessa nio kommuner så har Osby, Bromölla, Burlöv och Trelleborg haft störst negativ utveckling. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar

Källa: SCB/Örestat
Puliceringsår: 2015
Taggar: sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, 2012-2013, antal
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) i Skånes kommuner 2012-2013, i procent
sysselsttningsfrndring(dagbefolkning)iskneskommuner2012-2013iprocent

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) i Skånes kommuner 2012-2013, i procent

Kartan visar att Staffanstorps kommun hade den största procentuella tillväxten i sysselsatt dagbefolkning under perioden 2012-2013. Under samma period så hade Bromölla den största negativa utvecklingen. Jämfört med perioden 2011-2012 så har fler kommuner haft en positiv utveckling under perioden 2012-2013. Framförallt Staffanstorps kommun har sett en stor förändring genom att gå från en negativ utveckling till den starkaste tillväxten i Skåne. Trelleborg, Osby, Klippan, Bjuv och Bromölla är de kommuner som hade en negativ utveckling både under perioden 2011-2012 och 2012-2013. *Med sysselsatt dagbefolkning så menas den förvärvsarbetande befolkningen efter den kommun där de arbetar

Källa: SCB/Örestat
Puliceringsår: 2015
Taggar: sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, 2012-2013, procent
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (Nattbefolkning) i Skånes kommuner 2003-2013, i absoluta tal
sysselsttningsfrndring(nattbefolkning)iskneskommuner2003-2013iabsolutatal

Sysselsättningsförändring (Nattbefolkning) i Skånes kommuner 2003-2013, i absoluta tal

Kartan visar att Malmö kommun har haft den största förändringen i sysselsatt nattbefolkning* i absoluta tal under perioden 2003-2013, följt av Lund och Helsingborg. Under samma period så har endast två kommuner haft en negativ utveckling. *Med sysselsatt nattbefolkning så menas den totala förvärvsarbetande befolkningen efter bosättningskommun.

Källa: SCB/Örestat
Puliceringsår: 2015
Taggar: sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, 2003-2013, antal
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (Nattbefolkning) i Skånes kommuner 2003-2013, i procent
sysselsttningsfrndring(nattbefolkning)iskneskommuner2003-2013iprocent

Sysselsättningsförändring (Nattbefolkning) i Skånes kommuner 2003-2013, i procent

Kartan visar att den största procentuellt förändringen i den sysselsatta nattbefolkningen* under perioden 2003-2013 har skett i Lomma och Malmö. Den svagaste utvecklingen har skett i Östra Göinge och Bromölla. Med undantag av Vellinge och Bjuv så har de västra delarna av Skåne haft en relativt stark tillväxt i förhållande till de östra delarna. *Med sysselsatt nattbefolkning menas den totala förvärvsarbetande befolkningen efter bosättningskommun.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2015
Taggar: sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, 2003-2013, procent
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (Nattbefolkning) i Skånes kommuner 2008-2013, i absoluta tal
sysselsttningsfrndring(nattbefolkning)iskneskommuner2008-2013iabsolutatal

Sysselsättningsförändring (Nattbefolkning) i Skånes kommuner 2008-2013, i absoluta tal

Kartan visar att den största tillväxten i den sysselsatta nattbefolkningen* under perioden 2008-2013 skedde i Malmö, följt av Lund och Helsingborg. Under samma period så hade sex skånska kommuner en negativ utveckling, varav tre var kommuner i den nordöstra delen av Skåne. Jämfört med perioden 2003-2013 så hade under perioden 2008-2013 fler kommuner en negativ utveckling. *Med sysselsatt nattbefolkning menas den totala förvärvsarbetande befolkningen efter bosättningskommun.

Källa: SCB/Örestat
Puliceringsår: 2015
Taggar: sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, 2008-2013, antal
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (Nattbefolkning) i Skånes kommuner 2008-2013, i procent
sysselsttningsfrndring(nattbefolkning)iskneskommuner2008-2013iprocent

Sysselsättningsförändring (Nattbefolkning) i Skånes kommuner 2008-2013, i procent

Kartan visar att Malmö och Lund är de kommuner som under perioden 2008-2013 hade den största procentuella tillväxten i den sysselsatta nattbefolkningen. De centrala skånska kommunerna Höör och Hörby hade även stark tillväxt under perioden. Sex kommuner hade mellan åren 2008-2013 en negativ utveckling vad gäller den sysselsatta nattbefolkningen. Störst minskning hade Östra Göinge vars sysselsatta nattbefolkning minskade med 2,9%. *Med sysselsatt nattbefolkning menas den totala förvärvsarbetande befolkningen efter bosättningskommun.

Källa: SCB/Örestat
Puliceringsår: 2015
Taggar: sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, 2008-2013, procent
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (Nattbefolkning) i Skånes kommuner 2012-2013, i absoluta tal
sysselsttningsfrndring(nattbefolkning)iskneskommuner2012-2013iabsolutatal

Sysselsättningsförändring (Nattbefolkning) i Skånes kommuner 2012-2013, i absoluta tal

Kartan visar att Malmö är den kommun som under perioden 2012-2013 hade den största tillväxten i sysselsatt nattbefolkning i absoluta tal. Med undantag för nordvästra Skåne så var tillväxten i de skånska kommunerna relativt centraliserad till de befolkningsmässigt större kommunerna - Malmö, Lund, Hässleholm och Kristianstad. Många mindre kommuner i de södra och östra delarna av Skåne hade under perioden 2012-2013 en negativ utveckling. *Med sysselsatt nattbefolkning menas den totala förvärvsarbetande befolkningen efter bosättningskommun.

Källa: SCB/Örestat
Puliceringsår: 2015
Taggar: sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, antal, 2012-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (Nattbefolkning) i Skånes kommuner 2012-2013, i procent
sysselsttningsfrndring(nattbefolkning)iskneskommuner2012-2013iprocent

Sysselsättningsförändring (Nattbefolkning) i Skånes kommuner 2012-2013, i procent

Kartan visar att den största procentuella tillväxten i sysselsatt nattbefolkning under perioden 2012-2013 skedde i Nordvästra Skåne och vid den västra skånska kusten. Sämst tillväxt hade generellt sett de nordöstraste och södraste kommunerna. I många fall är den negativa procentuella utvecklingen dock marginell. *Med sysselsatt nattbefolkning menas den totala förvärvsarbetande befolkningen efter bosättningskommun.

Källa: SCB/Örestat
Puliceringsår: 2015
Taggar: sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, 2012-2013, procent
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsgrad i Skånes kommuner 2013
sysselsttningsgradiskneskommuner2013

Sysselsättningsgrad i Skånes kommuner 2013

Kartan visar sysselsättningsgraden, dvs. antalet förvärvsarbetande mellan 20-64 år efter bosättningskommun delat med det totala invånarantalet för kommunen. Värt att notera att exempelvis kommuner med en stor studentbefolkning kommer få en relativt låg sysselsättningsgrad som följd av att studenter inte räknas som förvärvsarbetande.

Källa: SCB/Örestat
Puliceringsår: 2015
Taggar: 2013, sysselsättning, sysselsättningsgrad, sysselsättningsandel
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Upplåtelseformer för det totala beräknade bostadsbeståndet 2014
uppltelseformerfrdettotalaberknadebostadsbestndet2014

Upplåtelseformer för det totala beräknade bostadsbeståndet 2014

I kommuner med ett stort bostadsbestånd som till relativt stor del består av flerbostadshus så är hyresrätter och bostadsrätter de vanligaste förekommande upplåtelseformerna. I övriga kommuner, de med ett relativt litet bostadsbestånd, så är den vanligaste upplåtelseformen äganderätter.

Källa: Öresundsdatabasen
Puliceringsår: 2015
Taggar: Upplåtelseformer Bostadsbestånd Bebyggelse 2014
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

1,5 km bufferzon från Skånes järnvägsstationer i Skåne
15kmbufferzonfrnsknesjrnvgsstationeriskne

1,5 km bufferzon från Skånes järnvägsstationer i Skåne

Kartan visar Skånes tätorter samt befintliga och framtida järnvägsstationer i Skåne med 1,5 kilometers bufferzoner. Följande bufferzoner ligger till grund för kartanalyserna över stationsnära lägen - befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation i Skåne (2013), arbetstillfällen inom 1,5 km från en järnvägsstation i Skåne (2013) och antal av- och påstigningar per dag i förhållande till befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation i Skåne (2013)

Källa: Skånedatabasen 2014, Regionala Transportinfrastrukturplanen 2014-2025, beslutad 2014
Puliceringsår: 2014
Taggar: Bufferzon Tätort Järnvägsstation Befintliga Framtida 2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal av- och påstigningar i förhållande till befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation i Skåne (2013)
antalav-ochpstigningarifrhllandetillbefolkningsmngdinom15kmfrnenjrnvgsstationiskne(2013)

Antal av- och påstigningar i förhållande till befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation i Skåne (2013)

Kartan visar antal av- och påstigningar per dag i förhållande till befolkningsmängd inom 1,5 km från Skånes stationsorter. Befolkningsdata för antalet invånare inom 1,5 kilometer från järnvägsstationer baseras på kartanalysen - befolkningsmängd inom 1,5 från en järnvägsstation 2013 (se/sök). Resultatet är varierande. Malmö och Lund har en hög andel resenärer i förhållande till befolkningsmängden inom stationsnära läge likaså gäller även de mindre orterna Stehag och Teckomatorp.

Källa: Skånetrafiken 2014, Skånedatabasen 2014
Puliceringsår: 2014
Taggar: Av- och påstigningar Resenärer Järnvägsstationer Stationsorter Stationsområden 2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal av- och påstigningar per dag i förhållande till antalet invånare i Skånes stationsorter (2013)
antalav-ochpstigningarperdagifrhllandetillantaletinvnareisknesstationsorter(2013)

Antal av- och påstigningar per dag i förhållande till antalet invånare i Skånes stationsorter (2013)

Kartan visar antal av- och påstigningar per dag i förhållande till antalet invånare i Skånes stationsorter. Resultatet visar att mindre orter har en hög andel resenärer i förhållande till sin befolkning. Tvärtom gäller för de större städerna där har man i relation till antalet invånare får en något lägre andel resenärer. Observera att de gråmarkerade stationerna är nyetablerade stationer som saknar statistik. I värdena för antalet resenärer kan även ingå SJ-resande.

Källa: Skånetrafiken 2014, SCB 2014
Puliceringsår: 2014
Taggar: Befolkning Invånare Resenärer Av- och påstigningar Stationsorter
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal av- och påstigningar per dag på Skånes järnvägsstationer (2013)
antalav-ochpstigningarperdagpsknesjrnvgsstationer(2013)

Antal av- och påstigningar per dag på Skånes järnvägsstationer (2013)

Kartan visar antal av- och påstigningar per dag på Skånes järnvägsstationer. De större städerna har högst antal resenärer per dag. Lund C har absolut högst antal resenärer (36 708) följt av Malmö (34 184). Observera att de gråmarkerade stationerna är nyetablerade stationer som saknar statistik. I värdena för antalet resenärer kan även ingå SJ-resande.

Källa: Skånetrafiken 2014
Puliceringsår: 2014
Taggar: Resenärer Av- och påstigningar Järnvägsstationer 2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal invånare i Skånes tätorter med järnvägsstation (2013)
antalinvnareisknesttortermedjrnvgsstation(2013)

Antal invånare i Skånes tätorter med järnvägsstation (2013)

Kartan visar antalet invånare i respektive tätort med en järnvägsstation. Observera att samtliga stationer i Skåne inte är med i kartan eftersom stationerna kring de större städerna Malmö, Lund och Helsingborg inte är egna tätorter.

Källa: SCB 2014
Puliceringsår: 2014
Taggar: Befolkning Tätort Stationsort Järnvägsstation 2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Arbetstillfällen inom 1,5 km från en järnvägsstation 2013
arbetstillflleninom15kmfrnenjrnvgsstation2013

Arbetstillfällen inom 1,5 km från en järnvägsstation 2013

Kartan visar antalet arbetstillfällen inom 1,5 kilometers radie från befintliga och framtida planerade järnvägsstationer i Skåne. Antalet arbetstillfällen är som högst omkring Skånes större städer och dess stationer. Malmö (Malmö C och Triangeln) har högst antal arbetstillfällen inom stationsnära läge. Vid jämförelse med år 2008 (se karta arbetstillfällen inom 1,5 km från en järnvägsstation 2008) har Malmö och Lund upplevt en relativt kraftig ökning av antalet arbetstillfällen. Sett till de övriga regionala kärnorna dvs. Helsingborg, Landskrona, Hässleholm, Kristianstad, Trelleborg och Ystad har de tappat något i antalet arbetstillfällen. Sett till mindre stationsorter varierar graden av ökning respektive minskning av antalet arbetstillfällen inom stationsnära läge.

Källa: Skånedatabasen 2014, Regionala Transportinfrastrukturplanen 2014-2025, beslutad 2014
Puliceringsår: 2014
Taggar: 5 kilometers radie, stationsnära arbetstillfällen järnväg järnvägsstation befintliga beslutade framtida 1
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2003-2013, i absoluta tal
befolkningsfrndringiskneskommuner2003-2013iabsolutatal

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2003-2013, i absoluta tal

De flesta av Skånes 33 kommuner har haft en befolkningsökning under perioden år 2003-2013. Kartan visar hur många nya invånare varje kommun har vuxit med under perioden, där Malmö ligger i topp med nästan 46 000 nya invånare. De två kommuner som har minskat i befolkning har gjort det med under 550 invånare. Kartan visar ett mönster av att den största ökningen sker i västra Skåne. I de östra delarna av Skåne är Kristianstad den kommun som har starkast befolkningstillväxt.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2003-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2003-2013, procentuell förändring
befolkningsfrndringiskneskommuner2003-2013procentuellfrndring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2003-2013, procentuell förändring

De flesta av Skånes kommuner har haft en befolkningstillväxt under perioden år 2003-2013. Det är endast två kommuner som har en negativ befolkningsutveckling i ett tioårs-perspektiv. Lomma har sedan 2003 ökat sin befolkning med över 20 % och är därmed den kommun som har haft starkast befolkningsutveckling. Mönstret för den procentuella befolkningsförändringen visar också att västra Skåne drar ifrån i andelar av Skånes totala befolkning även om så gått som hela Skåne växer befolkningsmässigt.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: befolkningsförändring, procent, 2003-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2008-2013, i absoluta tal
befolkningsfrndringiskneskommuner2008-2013iabsolutatal

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2008-2013, i absoluta tal

Alla Skånes kommuner, med undantag för Simrishamn, haft en befolkningstillväxt under 5-års-perioden 200-2012. Kartan visar tillväxten i absoluta tal, och Malmö är då den kommun som vuxit mest med närmare 26 500 nya invånare. Kartan visar ett mönster av att den största ökningen sker i västra Skåne. I de östra delarna av Skåne är Kristianstad den kommun som har starkast befolkningstillväxt.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2008-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2008-2013, procentuell förändring
befolkningsfrndringiskneskommuner2008-2013procentuellfrndring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2008-2013, procentuell förändring

Alla Skånes kommuner, med undantag för Simrishamn, har haft en befolkningstillväxt under 5-års-perioden 2008-2013. Kartan visar tillväxten i procentuella tal och det finns ett mönster av att kommunerna i sydvästra Skåne växer mest procentuellt sätt även om tillväxten sker i så gott som hela Skåne.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: Befolkningsförändring Befolkningsutveckling Befolkningstillväxt Kommuner 2008-2013, befolkningsförändring, procent, 2008-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2012-2013, i absoluta tal
befolkningsfrndringiskneskommuner2012-2013iabsolutatal

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2012-2013, i absoluta tal

Kartan visar Skånes befolkningsförändring under år 2013 (2012-2013). Skånes befolkning fortsätter att växa och under 2013 ökade befolkningen med 10 981 personer. Många kommuner har haft en befolkningstillväxt, och Malmö så kraftig som drygt 5000 nya invånare. Kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Hörby, Bjuv och Örkelljunga visar dock en svag befolkningsminskning. Skånes totala befolkning uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till 1 274 069 personer.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2012-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2012-2013, procentuell förändring
befolkningsfrndringiskneskommuner2012-2013procentuellfrndring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2012-2013, procentuell förändring

Kartan visar Skånes kommuners procentuella befolkningsförändring under ett års tid, 2013 (2012-2013). De flesta av Skånes kommuner har haft en positiv befolkningstillväxt, en ökning som främst är koncentrerad till (syd)västra Skåne. Kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Hörby, Bjuv och Örkelljunga visar en svag befolkningsminskning.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: befolkningsförändring, procent, 2012-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2003-2013
befolkningsmngdisknesttorter2013ochttorternasbefolkningsfrndringiabsolutatal2003-2013

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2003-2013

Den största befolkningstillväxten i Skånes tätorter skedde, under perioden 2003-2013, i västra Skåne där Malmö följt av Lund hade den största ökningen. De orter som under perioden upplevde en negativ befolkningsutveckling går främst att urskilja i östra Skåne. Torekov i Båstad och Kivik i Simrishamn hade den största befolkningsminskningen. För jämförelse med tidigare period se/sök karta Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2010 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2000-2010.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: Befolkningsförändring, Tätort, Absoluta tal, 2003-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2008-2013
befolkningsmngdisknesttorter2013ochttorternasbefolkningsfrndringiabsolutatal2008-2013

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2008-2013

Den största befolkningstillväxten i Skånes tätorter skedde under perioden 2008-2013 i västra Skåne där Malmö följt av Lund hade den största ökningen. De orter som under perioden upplevde en negativ befolkningsutveckling går främst att urskilja i östra Skåne, men är i jämförelse med perioden 2003-2013, mer spridd över hela regionen. Huvudorten Simrishamn följt av Mölle i Höganäs kommun hade under perioden den största befolkningsminskningen.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: Befolkningsförändring, Tätort, Absoluta tal, 2008-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2012-2013
befolkningsmngdisknesttorter2013ochttorternasbefolkningsfrndringiabsolutatal2012-2013

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2012-2013

Den största befolkningstillväxten i Skånes tätorter skedde under perioden 2012-2013 i västra Skåne där Malmö följt av Lund hade den största ökningen. De orter som under perioden upplevde en negativ befolkningsutveckling finns fördelat över hela regionen. Huvudorten Bjuv följt av Påarp i Helsingborg hade under perioden den största befolkningsminskningen.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: Befolkningsförändring, Tätort, Absoluta tal, 2012-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas procentuella befolkningsförändring 2008-2013
befolkningsmngdisknesttorter2013ochttorternasprocentuellabefolkningsfrndring2008-2013

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas procentuella befolkningsförändring 2008-2013

Den största befolkningstillväxten i Skånes tätorter skedde under perioden 2008-2013 i västra Skåne. Tätorterna Stångby i Lund och Hittarp i Helsingborg hade under perioden den högsta procentuella ökningen. De orter som under perioden upplevde en negativ befolkningsutveckling går främst att urskilja i östra Skåne men är, i jämförelse med perioden 2003-2013, mer spridd över hela regionen. Eket i Örkelljunga följt av Hästveda i Hässleholm hade den största procentuella befolkningsminskningen.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: Befolkningsförändring, Tätort, Procent, 2008-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas procentuella befolkningsförändring 2012-2013
befolkningsmngdisknesttorter2013ochttorternasprocentuellabefolkningsfrndring2012-2013

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas procentuella befolkningsförändring 2012-2013

Den största befolkningstillväxten i Skånes tätorter skedde, under perioden 2012-2013, främst i västra Skåne. Tätorterna Hammarslund i Kristianstad och Klippans bruk i Klippan hade under perioden den högsta procentuella ökningen. De orter som under perioden upplevde en negativ befolkningsutveckling finns fördelat över hela regionen. Simris i Simrishamn följt av Huaröd i Kristianstad hade den största procentuella befolkningsminskningen.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: Befolkningsförändring, Tätort, Procent, 2012-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation 2013
befolkningsmngdinom15kmfrnenjrnvgsstation2013

Befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation 2013

Kartan visar befolkningsmängden inom 1,5 kilometers radie från befintliga och framtida planerade järnvägstationer i Skåne. Malmö (Triangeln och Malmö C) följt av Lund C och Helsingborgs C har högst antal boende inom stationsnära lägen. Vid jämförelse med år 2010 (se/sök karta befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation 2010) har befolkningen, inom stationsnära läge, ökat i de större städerna Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Hässleholm och Ängelholm. Även de närliggande stationerna kring de större städerna t ex Gunnesbo (Lund), Svågertorp (Malmö), Ramlösa och Maria (Helsingborg) har upplevt en ökad befolkning inom stationsnära läge. Sett till mindre tätorter/stationssamhällen har befolkningen ökat, i visa fall mer andra fall marginellt. De nyetablerade stationerna i norra och östra Skåne – Vittsjö, Bjärnum, Hästveda och Ballingslöv, Önnestad och Fjälkinge har också upplevt en ökning. I Killeberg syns dock en negativ befolkningsutveckling inom stationsnära läge.

Källa: Skånedatabasen 2014, Regionala Transportinfrastrukturplanen 2014-2025, beslutad 2014
Puliceringsår: 2014
Taggar: 5 kilometers radie, stationsnära befolkning järnväg järnvägsstation befintliga beslutade framtida 1
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Medelåldern i Skånes kommuner 2013
medellderniskneskommuner2013

Medelåldern i Skånes kommuner 2013

Den genomsnittliga medelåldern för Skåne var år 2013 40,9 år. Hela riket hade samma årtal en medelålder på 41,2 år. Lägst medelålder hade Lunds kommun som låg på 38,4 år följt av Malmö kommun på 38,7 år. Högst medelålder hade Simrishamn, 48,7 år. Båstad kommun hade den näst högsta genomsnittsåldern på 47,3 år. Generellt sett är medelåldern högre i sydöstra Skåne medan sydvästra Skåne har den lägsta medelåldern i regionen. För jämförelse med tidigare år se/sök karta Medelålder i Skånes kommuner 2008 och Medelålder i Skånes kommuner 2004. Observera att färgordningen för åldersintervallen är olika för samtliga kartor under denna kategori.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: 2013, medelålder
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Mellankommunal arbetspendling 2012, stråk med fler än 200 resanden
mellankommunalarbetspendling2012strkmedflern200resanden

Mellankommunal arbetspendling 2012, stråk med fler än 200 resanden

Kartan visar flöden av mellankommunal arbetspendling år 2012, med pilar som visar pendlingens riktning. Kartan visar de flöden som överstiger 200 personer per dag. Sträckorna Bromölla-Sölvesborg, Sölvesborg-Bromölla och Osby-Älmhult är de sträckor där pendlingen är som störst när det kommer till länsgränsöverskridande pendling. Störst pendling över till Danmark sker från kommunerna Malmö, Lund, Vellinge och Helsingborg.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: Pendling Mellankommunal pendling Riktad pendling Pendlingsflöden Kommunnivå Kommuner 2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Mellankommunal arbetspendling 2012, stråk med fler än 500 resanden
mellankommunalarbetspendling2012strkmedflern500resanden

Mellankommunal arbetspendling 2012, stråk med fler än 500 resanden

Kartan visar flöden av mellankommunal arbetspendling år 2012, med pilar som visar pendlingens riktning. Kartan visar de flöden som överstiger 500 personer per dag. Pendlingen mellan Skånes kommuner har förändrats marginellt i jämförelse med förgående års pendlingsstatistik. En tillkommande pendlingssträcka är Höganäs-Ängelholm. Generellt sker pendlingen främst till de större städerna Malmö, Lund och Helsingborg. Sträckorna Bromölla- Sölvesborg, Sölvesborg-Bromölla och Osby-Älmhult är fortfarande de sträckor där pendlingen är som störst när det kommer till länsgränsöverskridande pendling. Störst pendling över till Danmark sker, i likhet med förra årets pendlingskarta, från kommunerna Malmö, Lund, Vellinge och Helsingborg. För att se utvecklingen över tid finns även kartor som visar pendlingsflöden 1998, 2008 och 2011 samt kartor som visar arbetspendlingen till och från tillväxtmotorerna Malmö, Lund och Helsingborg.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: Pendling Mellankommunal pendling Riktad pendling Pendlingsflöden Kommunnivå Kommuner 2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Mellankommunal arbetspendling från Malmö, Lund och Helsingborg 2012
mellankommunalarbetspendlingfrnmalmlundochhelsingborg2012

Mellankommunal arbetspendling från Malmö, Lund och Helsingborg 2012

Kartan visar flöden av mellankommunal arbetspendling år 2012 från Skånes tre tillväxtmotorer – Malmö, Lund och Helsingborg, med pilar som visar pendlingens riktning. Kartan visar de flöden som överstiger 500 personer per dag.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: Pendling Mellankommunal pendling Riktad pendling Pendlingsflöden Länsgränsöverskridande pendling Kommunnivå Kommuner Tillväxtmotorer 2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Mellankommunalarbetspendling till Malmö, Lund och Helsingborg 2012
mellankommunalarbetspendlingtillmalmlundochhelsingborg2012

Mellankommunalarbetspendling till Malmö, Lund och Helsingborg 2012

Kartan visar flöden av mellankommunal arbetspendling år 2012 till Skånes tre tillväxtmotorer – Malmö, Lund och Helsingborg, med pilar som visar pendlingens riktning. Kartan visar de flöden som överstiger 500 personer per dag.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: Pendling Mellankommunal pendling Riktad pendling Pendlingsflöden Länsgränsöverskridande pendling Kommunnivå Kommuner Tillväxtmotorer 2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2002-2012, i absoluta tal
sysselsttningsfrndringiskneskommuner2002-2012iabsolutatal

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2002-2012, i absoluta tal

Kartan visar att de större kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg, följt av Kristianstad och Ängelholm hade, under perioden 2002-2012, den största tillväxten av antalet sysselsättningstillfällen i Skåne. Sju kommuner hade under perioden minskat i antalet sysselsättningstillfällen. Sammantaget ökade antalet sysselsättningstillfällen i Skåne med 62 090 under tioårsperioden 2002-2012. För jämförelse med tidigare period se/sök karta sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2001-2011 i absoluta tal.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: 2001-2011, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, antal, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2002-2012, procentuell förändring
sysselsttningsfrndringiskneskommuner2002-2012procentuellfrndring

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2002-2012, procentuell förändring

Kartan visar att kommunerna Staffanstorp, Hörby, Lomma och Vellinge hade, under perioden 2002-2012, den största procentuella ökningen av sysselsättningstillfällen. Sju kommuner hade under perioden minskat i sysselsättningstillfällen, det gällde i synnerhet mindre kommuner i norra Skåne. Perstorp hade den största procentuella sysselsättningsminskningen på 15 procent. För jämförelse med tidigare period se/sök karta sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2001-2011, procentuell förändring.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: 2002-2012, procent, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2007-2012, absoluta tal
sysselsttningsfrndringiskneskommuner2007-2012absolutatal

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2007-2012, absoluta tal

Kartan visar att Malmö kommun följt av Lund och Helsingborg hade, under perioden 2007-2012, den största tillväxten av antalet sysselsättningstillfällen i Skåne. Elva kommuner hade under perioden minskat i antalet sysselsättningstillfällen. Sammantaget ökade antalet sysselsättningstillfällen i Skåne med 20 320 under femårsperioden 2007-2012. För jämförelse med tidigare period se/sök karta sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2006-2011, absoluta tal.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: 2007-2012, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, antal, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2007-2012, procentuell förändring
sysselsttningsfrndringiskneskommuner2007-2012procentuellfrndring

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2007-2012, procentuell förändring

Kartan visar att Lomma och Hörby kommun hade, under perioden 2007-2012, den största procentuella ökningen av sysselsättningstillfällen. Elva kommuner hade under perioden minskat i antalet sysselsättningstillfällen. Östra Göinge hade den största sysselsättningsminskningen på cirka -15 procent. För jämförelse med tidigare period se/sök karta sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2006-2011, procentuell förändring.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: 2007-2012, procent, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2011-2012, i absoluta tal
sysselsttningsfrndringiskneskommuner2011-2012iabsolutatal

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2011-2012, i absoluta tal

Kartan visar att Malmö kommun följt av Helsingborg hade, under perioden 2011-2012, den största tillväxten av antalet sysselsättningstillfällen i Skåne. Femton kommuner hade under perioden minskat i antalet sysselsättningstillfällen, fördelningen över den negativa utvecklingen är relativt spridd över Skåne. Sammantaget ökade antalet sysselsättningstillfällen i Skåne med 5 828 under ettårsperioden 2011-2012. För jämförelse med tidigare period se/sök karta sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2010-2011, absoluta tal.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: 2011-2012, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, antal, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2011-2012, procentuell förändring
sysselsttningsfrndringiskneskommuner2011-2012procentuellfrndring

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2011-2012, procentuell förändring

Kartan visar att Hörby kommun hade, under perioden 2011-2012, den största procentuella ökningen av sysselsättningstillfällen. Femton kommuner hade under perioden minskat i sysselsättningstillfällen, fördelningen över den negativa utvecklingen är relativt spridd över Skåne. Bromölla hade den största sysselsättningsminskningen på cirka -4,5 procent. För jämförelse med tidigare period se/sök karta sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2010-2011, procentuell förändring.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2014
Taggar: 2011-2012, procent, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2002 - 2012, i absoluta tal
befolkningsfrndringiskneskommuner2002-2012iabsolutatal

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2002 - 2012, i absoluta tal

De flesta av Skånes 33 kommuner har haft en befolkningsökning under perioden år 2002 - 2012. Kartan visar hur många nya invånare varje kommun har vuxit med under perioden, där Malmö ligger i topp med drygt 42.000 nya invånare. De kommuner som har minskat i befolkning har gjort det med under 500 invånare.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2013
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2002-2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2002 - 2012, procentuell förändring
befolkningsfrndringiskneskommuner2002-2012procentuellfrndring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2002 - 2012, procentuell förändring

De flesta av Skånes kommuner har haft en befolkningstillväxt under perioden år 2002 - 2012. I absoluta tal är det Malmö som växt mest, men procentuellt sätt visas i denna karta att det är Lomma kommun som vuxit mest i befolkning. Mönstret för den procentuella befolkningsförändringen visar också att västra Skåne drar ifrån i andelar av Skånes totala befolkning även om så gått som hela Skåne växer befolkningsmässigt.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2013
Taggar: befolkningsförändringen, procent, 2002-2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2007 - 2012, i absoluta tal
befolkningsfrndringiskneskommuner2007-2012iabsolutatal

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2007 - 2012, i absoluta tal

Nästan alla Skånes kommuner har haft en befolkningstillväxt under 5-års-perioden 2007-2012. Kartan visar tillväxten i absoluta tal, och Malmö är då den kommun som vuxit mest med nästan 27.000 nya invånare. Endast två kommuner har haft en liten minskning av befolkningen under perioden.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2013
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2007-2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2007 - 2012, procentuell förändring
befolkningsfrndringiskneskommuner2007-2012procentuellfrndring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2007 - 2012, procentuell förändring

Nästan alla Skånes kommuner har haft en befolkningstillväxt under 5-års-perioden 2007-2012. I absoluta tal är det Malmö som har vuxit mest med nästan 27.000 nya invånare. I denna karta visas dock tillväxten i procentuella tal, och kartan visar ett tydligt mönster av att kommunerna i Malmö-Lund-området växer mest procentuellt sätt och därmed drar ifrån resten av Skåne i andelar av Skånes totala befolkning. Mönstret är dock även tydligt att tillväxten sker i så gott som hela Skåne.

Källa: SCB
Puliceringsår: 2013
Taggar: befolkningsförändring, procent, 2007-2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst