Dokumentation från seminarier inom Strukturbild för Skåne

Presentationer och material från tidigare seminarier, workshops och kommundialoger.

Samverkan och dialog är en grundförutsättning för Strukturbild för Skåne. Arbetet utvecklas kontinuerligt i dialog med kommunerna. Formerna för dialog och samverkan har varierats med både workshops, rundabordssamtal, seminarier och träffar med enskilda kommuner.

Workshops och seminarier

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter