Dokumentation från seminarier inom Strukturbild för Skåne

Presentationer och material från tidigare seminarier, workshops och kommundialoger.

Samverkan och dialog är en grundförutsättning för Strukturbild för Skåne. Arbetet utvecklas kontinuerligt i dialog med kommunerna. Formerna för dialog och samverkan har varierats med både workshops, rundabordssamtal, seminarier och träffar med enskilda kommuner. 

Sammanfattning av politisk dialog 2015-10-20 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Workshops och seminarier

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter