Strukturbild för Skåne

Strukturbild för Skåne syftar till att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner och är en arena för dialog kring utmaningen om ett utvecklat regionalt perspektiv på den fysiska planeringen.

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att åstadkomma en hållbar utveckling i Skåne. Arbetet sker genom en kontinuerlig, aktiv och nära dialog med Skånes 33 kommuner.

Genom åren har ett gediget kunskapsmaterial tagits fram inom Strukturbild för Skåne. Vi har dels tagit fram en rapportserie på fem rapporter som beskriver Skånes markanvändning, strukturer och utveckling, dels en mängd TemaPM kring olika aspekter av fysisk planering med den regionala skalan i fokus.

Vi hjälper er med strategiska planeringsfrågor

Tveka inte att höra av er om ni vill ha med oss i ert arbete i kommunen!

Vi som jobbar inom Strukturbild för Skåne kommer gärna ut till er i kommunerna för att diskutera strategiska planeringsfrågor i olika sammanhang, till exempel i samband med arbetet med era översiktsplaner.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från Strukturbild för Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter