Fördjupad översiktsplan Brunnshög, Lund

Remissinstans fysisk planering

Region Skåne är formell remissinstans för kommunernas översiktsplanering och planering av bostadsförsörjningen. Region Skåne lämnar även yttranden över väg- och järnvägsplaner.

Som formell remissinstans lämnar Region Skåne synpunkter genom yttranden över de skånska kommunernas planer och program.

Syftet är att den kommunala översiktsplaneringen ska få en tydlig strategisk funktion och en starkare koppling till nationella och regionala strategier, planer och program.

Skicka planer digitalt

Kommunernas planer tas helst emot digitalt och skickas då till:

region@skane.se

Ett samlat yttrande

Region Skåne ger ett samlat yttrande från olika delar av verksamheten, såsom avdelningen för regional utveckling, Region Skånes kulturförvaltning, Kollektivtrafikmyndigheten och Skånetrafiken.

Regionala utvecklingsnämnden fattar beslut om yttranden i samrådsskedet gällande främst kommunövergripande översiktsplaner. I övrigt fattas beslut om yttranden i delegation.

Region Skånes yttranden tar utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin och tillhörande sektorsspecifika arbeten, exempelvis strategier för Det flerkärniga Skåne som är framtagna inom arbetet med Strukturbild för Skåne, Trafikförsörjningsprogram för Skåne och Regional transportinfrastrukturplan. 

Om kommunerna så önskar lämnar Region Skåne fortsättningsvis även synpunkter på detaljplaner av regional betydelse.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter