• Flerfamiljhus i rad vid kajkant där det ligger båtar, skymning

    Foto: Joakim Lloyd Raboff

Regionala bostadsfrågor

Vi ser bostadsbyggande och tillgången till bostäder som en central del av den regionala utvecklingen i Skåne.

Rapporten OECD Territorial Review från 2012 lyfte bland annat fram utmaningen att Skåne har stor inflyttning, men också för hög arbetslöshet. OECD tog även upp bristen på bostäder som en av nyckelutmaningarna för Skåne och lyfte att det är nödvändigt att säkerställa tillgången på bostäder och att skapa en icke-segregerad bostadsmarknad.

Rapporten från OECD blev startskottet för Region Skånes arbete med
bostadsfrågor utifrån det regionala utvecklingsansvaret. Arbetet sker
genom olika samarbeten, men främst genom drivandet av det regionala nätverket Skånskt bostadsnätverk.

Skånskt bostadsnätverk

Skånskt bostadsnätverk initierades 2014 av Region Skåne, Skånes Kommuner och Länsstyrelsen Skåne. Syftet med nätverket är att vara en samlande kraft för ökat bostadsbyggande och en bostadsmarknad i balans.

Nätverket är en arena för samverkan och kunskapsuppbyggnad, och vill också vara en opinionsbildare. De tre regionala organisationerna koordinerar nätverket tillsammans. Nätverket vänder sig till alla aktörer på skånska bostadsmarknaden. Skånskt bostadsnätverk arrangerar årligen två konferenser om bostadsbyggande i Skåne.

Samarbeten

Byggföretagen

Region Skåne och bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen syd drev tillsammans samarbetet Vi bygger Skåne 2016-2018. Syftet var att agera gemensamt för att öka bostadsbyggandet i Skåne på ett långsiktigt hållbart sätt.

Resultat av samarbetet är rapporten "Detta driver bostadsbyggandet i Skåne" som bland annat presenterar åtta framgångsfaktorer för byggande samt rapporten ” Modell för bostadsefterfrågan i Skåne” som kompletterar bilden av det demografiska bostadsbyggnadsbehovet med skattningar av den faktiska efterfrågan på nya bostäder.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Region Skåne och Handelskammaren samarbetar med framtagandet
av BostadStorstad som är en jämförelse av bostadsbyggandet i de tre
storstadsregionerna i Sverige.

Region Skåne har tillsammans med Region Stockholm och Göteborgsregionen tagit fram en kunskapsöversikt om flyttkedjestudier.

Markus Rasmusson, Martin Grander och Tapio Salonen på Malmö universitet har genomfört kunskapsöversikten, som färdigställdes under hösten 2018. Kunskapsöversikten undersöker vilka metoder det finns för flyttkedjestudier och vilka metodiker som lämpar sig bäst för flyttkedjestudier på regional nivå.

Övriga publikationer inom regionala bostadsfrågor

Bostadsbyggande under olika konjunkturcykler

Region Skåne har tagit fram en kortare rapport som beskriver bostadsbyggandet i Skåne under olika konjunkturcykler samt en översikt av nationella politiska beslut och bostadsbyggande mellan åren 1991-2017.

Rapporten undersöker nationella beslut och deras inverkan på bostadsbyggande. Den tittar också på hur olika aktörer har agerat under olika konjunkturcykler och undersöker sambandet mellan konjunktur och bostadsutveckling.

Rapporten presenterar insikter om vad som kan göras annorlunda för att hålla bostadsbyggandet uppe under konjunkturförändringar.

På gång

  • Sedan 2019 tar Region Skåne årligen fram uppdaterat underlag för vår Modell för bostadsefterfrågan i Skåne. Region Skåne ser ett behov av att komplettera bilden av det demografiska bostadsbyggnadsbehovet med skattningar av den faktiska efterfrågan på nya bostäder.

  • Region Skåne har tillsammans med Stockholms läns landsting och Göteborgsregionens kommunalförbund initierat ett samarbete för framtagandet av en kunskapsöversikt om flyttkedjestudier.

    Martin Granander på Malmö universitet ska göra kunskapsöversikten, som preliminärt kommer att vara färdig under hösten. Kunskapsöversikten ska undersöka vilka metoder det finns för flyttkedjestudier och undersöka vilka metodiker som lämpar sig bäst för flyttkedjestudier på regional nivå.

    För mer information vänligen kontakta Inger Sellers, inger.sellers@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.