Strukturbild för Skåne

Fysisk planering ur ett regionalt perspektiv har stor betydelse för regionens utveckling. 

I Skåne har vi sedan länge arbetat med en samordning av kommunernas fysiska planering. Idén med Strukturbild för Skåne föddes år 2005 utifrån en önskan om en utvecklad dialog kring samhällsplanering på regional nivå.  

Riksdagen beslutade under 2018 om en ändring i Plan- och bygglagen. Från den 1 januari 2019 har Region Skåne ansvar för att ta fram en regionplan som ska vara vägledande i kommunernas framtagande av översiktsplaner.  

Nu en del av Regionplan för Skåne 

Det innebär att samarbetet för Strukturbild för Skåne nu ingår som en del av Region Skånes övergripande arbete med Regionplanen för Skåne. 

Läs mer om Regionplan för Skåne 2022-2040 och regional fysisk planering

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!