Remissvar – Regionplan för Skåne 2022-2040

Skånes första regionplan har varit ute på remiss.

Mellan den 1 december 2020 och den 30 april 2021 har alla haft möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandlingen för Regionplan för Skåne 2022-2040.

Remissperioden är avslutad och här kan du läsa alla remissvar.

Remissvar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.