Publikationer inom regional fysisk planering

Region Skåne har tagit fram ett stort antal publikationer och rapporter inom ramen för regional fysisk planering.

Syftet med publikationerna är att de ska vara ett stöd och inspiration vid planeringen av fysiska strukturer i Skåne. Nedan är de sorterade under teman för att skapa en lättillgänglig kunskapsbank.

Publikationer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter