Publikationer inom regional fysisk planering

Region Skåne har tagit fram ett stort antal publikationer och rapporter inom ramen för regional fysisk planering.

Syftet med publikationerna är att de ska vara ett stöd och inspiration vid planeringen av fysiska strukturer i Skåne. Nedan är de sorterade under teman för att skapa en lättillgänglig kunskapsbank.

Publikationer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!