Publikationer inom regional fysisk planering

Region Skåne har tagit fram ett stort antal publikationer och rapporter inom ramen för regional fysisk planering.

Syftet med publikationerna är att de ska vara ett stöd och inspiration vid planeringen av fysiska strukturer i Skåne. Nedan är de sorterade under teman för att skapa en lättillgänglig kunskapsbank.

Publikationer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.