Kartbank

Strukturbild för Skåne har tagit fram en kartbank med cirka 500 kartor inom olika områden. Kartmaterialet är tillgängligt för alla att ladda ner och använda. Du hittar lättast genom att söka i kartbanken.
Region Skåne

Din sökning på befintliga gav 15 träffar, visar sida 1 av 1

Kontakt för kartbanken: Rocky Cueva Alban, Jenny Rassmus och Jesper Borgström

1,5 km buffertzon från Skånes järnvägsstationer 2016

1,5 km buffertzon från Skånes järnvägsstationer 2016

buffer_jvgstation2016

Kartan visar en buffer på 1,5 kilometer från befintliga järnvägsstationer och från beslutade framtida järnvägsstationer.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2018
Taggar: befintliga, buffer, föreslagna, stationsnära, 2016
Copyright: © © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal invånare i Skånes tätorter med järnvägsstation 2016

Antal invånare i Skånes tätorter med järnvägsstation 2016

antalinvnareisknesttortermedjvgstation2016

Kartan visar antal invånare i de tätorter som har en eller flera tågstationer i Skåne. Endast befintliga stationsorter visas. Vid en jämförelse med 2013 har ett antal nya stationsorter tillkommit, bland annat Marieholm, Trelleborg och Förslöv.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2018
Taggar: befintliga, föreslagna, stationsnära, 2016, befolkning, stationsnära befolkning, tätort, tågstation
Copyright: © © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Arbetstillfällen inom 1,5 km från en järnvägsstation 2015

Arbetstillfällen inom 1,5 km från en järnvägsstation 2015

antalarbetstillflleninom15kmfrnjvgstation2015

Kartan visar antalet arbetstillfällen inom 1,5 kilometers radie från befintliga och framtida planerade järnvägsstationer i Skåne. Det största antalet arbetstillfällen finns omkring Skånes större städer och deras stationer. Malmö C och Triangeln har flest antal arbetstillfällen inom 1,5 km, ca 55.000 var. Vid en jämförelse med år 2013 går det dels att se att Trelleborgsbanan har öppnat samt stationerna Förslöv, Barkåkra, Marieholm och Tjörnarp. Öppningen av Hallandsåstunneln medförde en flytt av Båstads station till ett läge norr om det tidigare, detta har inneburit att antalet arbetsplatser inom 1,5 km från stationen har minskat. Bland de regionala kärnorna så har framförallt Landskrona och Helsingborg ökat antalet arbetsplatser inom 1,5km radie från stationen. En ökning har även skett i Kristianstad och Hässleholm medan övriga ligger kvar på ungefär samma antal.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2018
Taggar: arbetstillfällen, befintliga, föreslagna, stationsnära, stationsnära arbetstillfällen, 2015
Copyright: © © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation 2016

Befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation 2016

antalinvnareinom15kmfrnjvgstation2016

Kartan visar befolkningsmängden inom 1,5 kilometers radie från befintliga och framtida planerade järnvägsstationer i Skåne. Malmö (Triangeln och Malmö C) följt av Lund C och Helsingborg C har högst antal boende i stationsnära lägen. Vid jämförelse med år 2013 har befolkningen minskat något inom 1,5 km från järnvägsstationerna i alla regionala kärnor förutom Landskrona och Ystad som ligger kvar på ungefär samma befolkningsmängd. På grund av flytten av Båstad station i samband med öppningen av Hallandsåstunneln har befolkningsmängden inom 1,5 km från stationen minskat. Sedan 2013 har flera nya stationer öppnats i Skåne, bland annat Trelleborgsbanan.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2018
Taggar: befintliga, föreslagna, stationsnära, 2016, befolkning, stationsnära befolkning
Copyright: © © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

1,5 km buffertzon från Skånes järnvägsstationer i Skåne

1,5 km buffertzon från Skånes järnvägsstationer i Skåne

15kmbufferzonfrnsknesjrnvgsstationeriskne

Kartan visar Skånes tätorter samt befintliga och framtida järnvägsstationer i Skåne med 1,5 kilometers buffertzoner. Följande buffertzoner ligger till grund för kartanalyserna över stationsnära lägen - befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation i Skåne (2013), arbetstillfällen inom 1,5 km från en järnvägsstation i Skåne (2013) och antal av- och påstigningar per dag i förhållande till befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation i Skåne (2013)

Källa: Skånedatabasen 2014, Regionala Transportinfrastrukturplanen 2014-2025, beslutad 2014
Publiceringsår: 2014
Taggar: Buffertzon Tätort Järnvägsstation Befintliga Framtida 2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Arbetstillfällen inom 1,5 km från en järnvägsstation 2013

Arbetstillfällen inom 1,5 km från en järnvägsstation 2013

arbetstillflleninom15kmfrnenjrnvgsstation2013

Kartan visar antalet arbetstillfällen inom 1,5 kilometers radie från befintliga och framtida planerade järnvägsstationer i Skåne. Antalet arbetstillfällen är som högst omkring Skånes större städer och dess stationer. Malmö (Malmö C och Triangeln) har högst antal arbetstillfällen inom stationsnära läge.

Vid jämförelse med år 2008 (se karta arbetstillfällen inom 1,5 km från en järnvägsstation 2008) har Malmö och Lund upplevt en relativt kraftig ökning av antalet arbetstillfällen. Sett till de övriga regionala kärnorna dvs. Helsingborg, Landskrona, Hässleholm, Kristianstad, Trelleborg och Ystad har de tappat något i antalet arbetstillfällen. Sett till mindre stationsorter varierar graden av ökning respektive minskning av antalet arbetstillfällen inom stationsnära läge.

Källa: Skånedatabasen 2014, Regionala Transportinfrastrukturplanen 2014-2025, beslutad 2014
Publiceringsår: 2014
Taggar: 5 kilometers radie, stationsnära arbetstillfällen järnväg järnvägsstation befintliga beslutade framtida 1
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation 2013

Befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation 2013

befolkningsmngdinom15kmfrnenjrnvgsstation2013

Kartan visar befolkningsmängden inom 1,5 kilometers radie från befintliga och framtida planerade järnvägsstationer i Skåne.
Malmö (Triangeln och Malmö C) följt av Lund C och Helsingborgs C har högst antal boende inom stationsnära lägen.

Vid jämförelse med år 2010 (se/sök karta befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation 2010) har befolkningen, inom stationsnära läge, ökat i de större städerna Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Hässleholm och Ängelholm. Även de närliggande stationerna kring de större städerna t ex Gunnesbo (Lund), Svågertorp (Malmö), Ramlösa och Maria (Helsingborg) har upplevt en ökad befolkning inom stationsnära läge. Sett till mindre tätorter/stationssamhällen har befolkningen ökat, i visa fall mer andra fall marginellt.
De nyetablerade stationerna i norra och östra Skåne – Vittsjö, Bjärnum, Hästveda och Ballingslöv, Önnestad och Fjälkinge har också upplevt en ökning. I Killeberg syns dock en negativ befolkningsutveckling inom stationsnära läge.

Källa: Skånedatabasen 2014, Regionala Transportinfrastrukturplanen 2014-2025, beslutad 2014
Publiceringsår: 2014
Taggar: 5 kilometers radie, stationsnära befolkning järnväg järnvägsstation befintliga beslutade framtida 1
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Barriärer i Skånes grönstruktur

Barriärer i Skånes grönstruktur

barrirerisknesgrnstruktur

Kartan visar Skånes befintliga grönstruktur på en regional nivå, och vägar och järnvägar som på olika sätt korsar viktiga områden och stråk i den gröna strukturen.

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur, som du kan ladda ner från Strukturbilds hemsida under Publicerat material TemaPM www.skane.se/strukturbild

Källa: Region Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 59 Barriärer i landskapet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befintlig rekreation angiven i kommunernas översiktsplaner

Befintlig rekreation angiven i kommunernas översiktsplaner

befintligrekreationangivenikommunernasversiktsplaner

Kartan visar angivna rekreationsområden (befintliga) i kommunernas antagna översiktsplaner 2011.

Källa: Skåne kommuner och Region Skåne
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 57 ÖP
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel inflyttade företag inom byggverksamhet samt totalt antal befintliga företag inom denna bransch (2008)

Andel inflyttade företag inom byggverksamhet samt totalt antal befintliga företag inom denna bransch (2008)

andelinflyttadefretaginombyggverksamhetsamttotaltantalbefintligafretaginomdennabransch(2008)

Byggföretagen utgör en stor andel av de inflyttade företagen i samma kommuner som primärnäringarna. Bjuv, Örkelljunga och Svalöv är kommuner som har en stor andel inflyttade företag inom denna bransch medan Malmö, Vellinge och Osby har en låg andel. Företag inom byggverksamhet har en mer utspridd struktur än flera andra branscher. Företagen finns i de centrala delarna av Lund och Malmö, men också i många mindre tätorter runt om dessa.

Källa: UC
Publiceringsår: 2008
Taggar: image och attraktionskraft i skåne, karta 46, 2008, andel inflyttade företag, företag, befintliga företag
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel inflyttade företag inom information och kommunikation samt totalt antal befintliga företag inom denna bransch (2008)

Andel inflyttade företag inom information och kommunikation samt totalt antal befintliga företag inom denna bransch (2008)

andelinflyttadefretaginominformationochkommunikationsamttotaltantalbefintligafretaginomdennabransch(2008)

Informations- och kommunikationsverksamheten utgör en relativt stor andel av de inflyttade företagen i Malmö, Lund och Klippan. Branschen är liten sett till andelen inflyttade företag i exempelvis Bromölla, Båstad och Perstorp. Samtidigt är denna bransch relativt liten i de flesta kommunerna varför andelarna kan variera mycket beroende på några få företags rörelser, framför allt i de mindre kommunerna. Lokaliseringstendensen bland de företag som finns inom branschen är starkt koncentrera till de centrala delarna av de större städerna. Här klustrar sig företagen i innerstadsmiljöerna. I övriga kommuner är lokaliseringstendensen något mer spridd och antyder att företagen i första hand består av mindre enmansföretag där företaget är lokaliserat i bostaden.

Källa: UC
Publiceringsår: 2008
Taggar: 2008, andel inflyttade företag, antal befintliga företag, företag, image och attraktionskraft i skåne, karta 33
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel inflyttade företag inom konsultverksamhet samt totalt antal befintliga företag inom denna bransch (2008)

Andel inflyttade företag inom konsultverksamhet samt totalt antal befintliga företag inom denna bransch (2008)

andelinflyttadefretaginomkonsultverksamhetsamttotaltantalbefintligafretaginomdennabransch(2008)

I de flesta kommuner är konsultbranschen den största branschen sett till de inflyttade företagen. Störst andel av inflyttarna utgör företag i denna bransch i kommunerna Lund, Höganäs, Simrishamn och Vellinge. Konsultverksamheten är en vanlig bisyssla antingen för personer som redan har en anställning eller för personer som har pensionerat sig, vilket kan förklara den höga andelen som denna bransch utgör. Branschen är också totalt sett den vanligaste branschen bland företagen i Skåne. Konsultverksamheten är liksom informations- och kommunikationsbranschen kraftigt koncentrerad till innerstadsmiljöer i de större städerna i allmänhet och Malmö i synnerhet. Samtidigt har företagen här ett något mer spritt lokaliseringsmönster och finns representerade i bostadsområden framför allt längs den skånska västkusten.

Källa: UC
Publiceringsår: 2008
Taggar: image och attraktionskraft i skåne, karta 45, 2008, andel inflyttade företag, befintliga företag, företag
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal inflyttade företag per tätort i Skåne (2008)

Antal inflyttade företag per tätort i Skåne (2008)

antalinflyttadefretagperttortiskne(2008)

När det gäller det totala antalet inflyttade företag på tätortsnivå följer inflyttningarna till största delen det befintliga storleksmönstret på tätorterna. I detta ligger en utveckling mot att skillnaden mellan stor och liten blir än mer påtaglig. Många små orter ökar både sin befolkningsstorlek och sitt faktiska antal företag, men de stora orterna ökar mer. Detta är ingalunda någon uppseendeväckande utveckling, utan ligger helt i linje med den allmänt ökande koncentrationsgraden av tjänster och arbetskraft till de regionala och delregionala kärnorna.

Källa: UC
Publiceringsår: 2008
Taggar: 2008, antal nyinflyttade företag, företag, image och attraktionskraft i skåne, karta 26
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Förväntad och faktisk utflyttning inom Skåne (2003-2007)

Förväntad och faktisk utflyttning inom Skåne (2003-2007)

frvntadochfaktiskutflyttninginomskne(2003-2007)

De kommuner som har en hög attraktivitet utifrån faktisk inflyttning har en näst intill lika stor attraktivitet utifrån faktisk utflyttning. En hög attraktivitet genom inflyttning kan alltså delvis förklaras av en hög utflyttning i vissa kommuner. Detta är rimligt mot bakgrund av att merparten av alla som flyttar hamnar i befintliga bostäder. Radikala skillnader skulle förutsätta omfattande nyproduktion. Skillnaden mellan inflyttning och utflyttning går att se i karta 8A och B.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2007
Taggar: Karta 40a och 40b, Image och attraktionskraft i Skåne, 2003-2007, flyttnetto
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Planerad tågnära bebyggelse befintliga stationer

Planerad tågnära bebyggelse befintliga stationer

planeradtgnrabebyggelsebefintligastationer

Kartan visar i vilken utsträckning kommunerna i sin översiktsplanering planerar för ny bebyggelse för bostäder, service och verksamheter inom 1,5 kilometers radie från befintliga järnvägsstationer. Omkring 70 procent av all planerad bebyggelse ligger utanför de befintliga tågnära lägena. Det ska nämnas att det i åtta av Skånes 33 kommuner inte finns någon järnvägsstation med persontrafik.

Källa: Länsstyrelsen i Skånes ÖP-sammanställning
Publiceringsår: 2006
Taggar: Markanvändning i Skåne, karta 16
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst