Kartbank

Strukturbild för Skåne har tagit fram en kartbank med cirka 500 kartor inom olika områden. Kartmaterialet är tillgängligt för alla att ladda ner och använda. Du hittar lättast genom att söka i kartbanken.
Region Skåne

Din sökning gav 709 träffar, visar sida 7 av 7

Kontakt för kartbanken: Rocky Cueva Alban, Jenny Rassmus och Jesper Borgström

Handel - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Handel - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

handel-sysselsttningperttort

Befolkningens storlek och geografiska fördelning är de viktigaste faktorerna för var och i vilken grad verksamhet inom handel etableras. Branschen har till följd av en växande befolkning haft en stark utveckling i alla Skånes fyra hörn, men framför allt i nordvästra Skåne, som utvecklat en tydlig partihandelsprofil vid sidan av detaljhandeln

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 39, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Handel med hem- och fritidsvaror - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Handel med hem- och fritidsvaror - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

handelmedhem-ochfritidsvaror-sysselsttningperttort

Utbudet inom handeln med hem- och fritidsvaror samvarierar med tätorternas storlek i ungefär samma utsträckning som konfektionshandeln. Branschen finns emellertid i fler tätorter än konfektionshandeln och tillväxten är inte lika koncentrerad till de större städerna.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 56, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Handel med och service av motorfordon - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Handel med och service av motorfordon - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

handelmedochserviceavmotorfordon-sysselsttningperttort

Utbudet av arbetstillfällen inom handel med och service av motorfordon samvarierar med tätorternas storlek. En stor del av regionens tätorter har arbetstillfällen inom branschen, men det finns en viss tendens att det är i de större städerna branschen växer medan den stagnerar eller krymper i de mindre tätorterna.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 44, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Högre utbildning - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Högre utbildning - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

hgreutbildning-sysselsttningperttort

Den högre utbildningen är i Skåne starkt koncentrerad till tre orter; Lund, Malmö och Kristianstad. Dessa stod för nära fyra femtedelar av samtliga arbetstillfällen inom branschen år 2004, och hade god sysselsättningstillväxt 1998-2004.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 83, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Hotell- och restaurangverksamhet - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Hotell- och restaurangverksamhet - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

hotell-ochrestaurangverksamhet-sysselsttningperttort

Förekomsten av hotell- och restaurangverksamhet samvarierar i hög grad med tätorternas storlek. Nära 100 tätorter saknar dock verksamhet inom branschen.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 65, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Konfektionshandel - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Konfektionshandel - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

konfektionshandel-sysselsttningperttort

Förekomsten av konfektionshandel är i hög grad relaterad till tätorternas storlek, men branschen växte 1998-2004 framför allt i de största städerna. Tätorter i närheten av Malmö-Lund har tenderat att förlora arbetstillfällen och de allra minsta tätorterna saknar ofta helt sysselsättning inom branschen.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 54, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Kvalificerade företagstjänster - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Kvalificerade företagstjänster - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

kvalificeradefretagstjnster-sysselsttningperttort

Förekomsten av kvalificerade företagstjänster hör ihop med tätorternas storlek, och många en- och fåmansföretag medför att branschen finns i en stor del av regionens tätorter – betydligt fler än inom basala företagstjänster. I en huvuddel av tätorterna som har kvalificerade företagstjänster var sysselsättningsutveckling positiv under 1998-2004. Detta oberoende av tätortens storlek eller geografiska läge. Starkast var tillväxten i Malmö och Lund med närområde.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 31, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Medelålder 2004

Medelålder 2004

medellder2004

Befolkningen i Simrishamn och Båstads kommuner har den högsta medelåldern av Skånes kommuner. Lund och Svedala har lägst medelålder.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: att bo och arbeta i skåne, karta 6, medelålder, 2004
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Medelålder i tätorter 2004

Medelålder i tätorter 2004

medellderittorter2004

Det finns stora skillnader i åldersstruktur mellan Skånes tätorter. I universitetsstaden Lund och dess omgivningar dominerar de unga hushållen medan flera orter inklusive Ystad, Simrishamn, Båstad, Skanör, Ängelholm, Hörby och Sjöbo har en jämförelsevis hög medelålder.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: att bo och arbeta i skåne, karta7, medelålder, 2004
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Näringsliv - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Näringsliv - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

nringsliv-sysselsttningperttort

Sammanfattningsvis har branscherna som sorteras under näringsliv haft en betydande sysselsättningstillväxt i regionens största tätorter, Kristianstad undantaget. Många mindre orter, främst i norra Skåne har också haft en positiv utveckling

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 7, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Offentlig förvaltning, försvar samt intresseorganisationer - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Offentlig förvaltning, försvar samt intresseorganisationer - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

offentligfrvaltningfrsvarsamtintresseorganisationer-sysselsttningperttort

Branschen har utvecklats starkast i de största städerna, Kristianstad undantaget, vilket kan antas bero på såväl god tillgång till högutbildad arbetskraft som deras funktion som både lokala och regionala centrum. Kommun- och regionförvaltningarna har, tillsammans med statliga myndigheter och funktioner, störst betydelse för lokaliseringsmönstret.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 34, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Öppenvård och social omsorg - sysselsättning per tätort

Öppenvård och social omsorg - sysselsättning per tätort

ppenvrdochsocialomsorg-sysselsttningperttort

Förekomsten av öppenvård och social omsorg samvarierar i hög grad med tätorternas storlek, men de allra minsta tätorterna saknar som regel arbetsplatser inom branschen. Branschen ökar generellt sin sysselsättning i de större orterna medan tillbakagång till viss del skett i tätorter i deras närhet. Utbudet koncentreras i viss mån till servicepunkter med större upptagningsområden.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: Näringsliv, handel och service i Skåne, karta 89, 1998-2004, 2004, branscher, sysselsättningsförändring, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Partihandel - tätortens andel av regionens arbetstillfällen (2004) och sysselsättningsförändring 1998-2004

Partihandel - tätortens andel av regionens arbetstillfällen (2004) och sysselsättningsförändring 1998-2004

partihandel-sysselsttningperttort

Partihandeln i Skåne utvecklades förhållandevis svagt åren 1998-2004, sett till regionen som helhet. I nordvästra Skåne har branschen emellertid utvecklats avsevärt starkare. Partihandeln följer till stor del befolkningsunderlaget och finns representerad i flertalet av regionens tätorter. Branschen växer främst utanför de största städerna och då ofta i lägen med förhållandevis låga markpriser och goda kommunikationer.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 41, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Personliga tjänster - andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Personliga tjänster - andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

personligatjnster-sysselsttningperttort

Personliga tjänster finns i en majoritet av regionens tätorter, men saknas som regel i de allra minsta. Att Region Skånes tvätteri flyttats från Lund till Kristianstad syns också tydligt i statistiken och förklarar tillbakagången i den förra samt en stor del av tillväxten i den senare.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 71, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Postorder- och Internethandel - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Postorder- och Internethandel - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

postorder-ochinternethandel-sysselsttningperttort

Antalet arbetstillfällen inom postorder- och Internethandeln är i hög grad koncentrerade till några få orter. Endast 13 tätorter hade år 2004 verksamhet inom branschen.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 60, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Primärnäringar - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Primärnäringar - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

primrmringar-sysselsttningperttort

Primärnäringarna har en ganska svag koppling till tätortsstrukturen, då det i huvudsak är en areell bransch. Samtidigt har nya jobb tillkommit i flera av regionens städer, vilket främst beror på att branschen har funktioner inom administration, marknadsföring och försäljning knutna till dem.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 37, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Prisutveckling för småhus 1996-2004

Prisutveckling för småhus 1996-2004

prisutvecklingfrsmhus1996-2004

Prisutvecklingen på småhus är ett sätt att mäta det svårfångade begreppet attraktivitet. Detta eftersom försäljningspriset speglar efterfrågan och på grund av att småhus är en mer spridd bebyggelseform än flerbostadshus och därför inte enbart ger ett mått på attraktivitet inom de större städerna.

Källa: SCB och Fastighetstaxeringsregistret
Publiceringsår: 2004
Taggar: Markanvändning i Skåne, karta 2
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Rekreations-, kultur- och sportverksamhet - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Rekreations-, kultur- och sportverksamhet - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

rekreations-kultur-ochsportverksamhet-sysselsttningperttort

Sysselsättningstillväxt 1998-2004 skedde i en majoritet av de tätorter som hade arbetstillfällen inom branschen, men framför allt i de större tätorterna. Stagnering eller tillbakagång inträffade främst i tätorter i närheten av Malmö samt i nordöstra Skåne.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 68, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Service - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Service - tätortens andel av regionens arbetstillfällen 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

service-sysselsttningperttort

Servicesektorn växer i en klar majoritet av Skånes tätorter, men det finns en liten tendens att offentlig verksamhet koncentreras till något större enheter i de större tätorterna. Samtidigt har friskolornas intåg och en ökad andel privat utförda välfärdstjänster bidragit till en mer varierad flora av aktörer och ibland även ett mer spritt lokaliseringsmönster.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 63, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Specialiserad slutenvård - sysselsättning per tätort 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Specialiserad slutenvård - sysselsättning per tätort 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

specialiseradslutenvrd-sysselsttningperttort

Den specialiserade slutenvården finns representerad i endast 33 av regionens tätorter och är starkt polariserad till de största tätorterna. Flertalet av dem hade en negativ eller stagnerad sysselsättningsutveckling 1998-2004.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 91, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för grundskoleutbildning jämfört med riket

Sysselsättningsandel för grundskoleutbildning jämfört med riket

sysselsttningsandelfrgrundskoleutbildningjmfrtmedriket

Sysselsättningsandelen för branschen var år 2004 högst, och klart över riksgenomsnittet, i sydöstra Skåne, medan övriga regiondelar låg på ungefär samma nivå som riket i genomsnitt. Bland kommunerna var det Vellinge, Sjöbo och Staffanstorp som hade de högsta sysselsättningsandelarna för branschen, medan Perstorp, Båstad och Malmö hade de lägsta.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: handel och service i skåne, karta 76, näringsliv, sysselsättning branscher, sysselsättning, branscher, 2004, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher, branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för gymnasial utbildning jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för gymnasial utbildning jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrgymnasialutbildningjmfrtmedriket

Regionen låg inte på en högre sysselsättningsandel för branschen än riksgenomsnittet år 2004. Andelen var dock något högre i sydöstra Skåne, medan övriga regiondelar låg på ungefär samma nivå som riket. Bland kommunerna hade Klippan, Ystad och Tomelilla de högsta sysselsättningsandelarna för branschen medan Perstorp, Bromölla och Åstorp hade de lägsta.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 79, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för handel med hem- och fritidsvaror jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för handel med hem- och fritidsvaror jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrhandelmedhem-ochfritidsvarorjmfrtmedriket

Nordvästra och nordöstra Skåne, hade högst respektive lägst sysselsättningsandel för branschen år 2004. Störst relativ betydelse hade branschen för sysselsättningen i kommunerna Kävlinge, Burlöv och Helsingborg, det vill säga de kommuner som år 2004 också hade högst sysselsättningsandel för konfektionshandeln. På motsvarande vis hade Svalöv, Staffanstorp och Perstorp lägst sysselsättningsandel för dessa branscher. 23 av regionens 33 kommuner hade en lägre sysselsättningsandel för handeln med hem- och fritidsvaror än riksgenomsnittet.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 56, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för handel med och service av motorfordon jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för handel med och service av motorfordon jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrhandelmedochserviceavmotorfordonjmfrtmedriket

Branschen har en sysselsättningsandel i nivå med riksgenomsnittet. Bland kommunerna sticker Tomelilla, Ängelholm och Osby ut med de högsta sysselsättningsandelarna för branschen år 2004, medan Perstorp, Östra Göinge och Lund hade de lägsta.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 43, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för högre utbildning jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för högre utbildning jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrhgreutbildningjmfrtmedriket

Sysselsättningsandelen är högre än riksgenomsnittet i sydvästra Skåne, som står för merparten av utbildningsinstitutionerna. Övriga regiondelar ligger under eller mycket under den genomsnittliga sysselsättningsandelen för branschen i riket. Bland kommunerna hade Lund, Kristianstad och Malmö de högsta sysselsättningsandelarna år 2004.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 82, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för hotell- och restaurangverksamhet jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för hotell- och restaurangverksamhet jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrhotell-ochrestaurangverksamhetjmfrtmedriket

Branschen hade år 2004 en regional sysselsättningsandel på samma nivå som rikets, förutom i nordöstra Skåne, som låg klart under riksgenomsnittet. Bland kommunerna hade Båstad, Höganäs och Höör de högsta sysselsättningsandelarna för branschen, medan Bjuv, Lomma och Östra Göinge hade de lägsta.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 64, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för konfektionshandel jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för konfektionshandel jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrkonfektionshandeljmfrtmedriket

De västra delarna av regionen har en något högre sysselsättningsandel för konfektionshandeln än vad de östra områdena har. Högst sysselsättningsandel för branschen år 2004 hade kommunerna Kävlinge, Burlöv och Helsingborg. Lägst hade kommunerna Svalöv, Staffanstorp och Perstorp. 23 av regionens 33 kommuner hade en lägre sysselsättningsandel för branschen än riksgenomsnittet.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 53, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för kvalificerade företagstjänster jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för kvalificerade företagstjänster jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrkvalificeradefretagstjnsterjmfrtmedriket

De kvalificerade företagstjänsterna finns främst i Skånes västra delar, som också omfattar de kommuner som år 2004 hade högst sysselsättningsandel för branschen, Malmö, Lund och Vellinge. Kommunerna på regionens östra sida har däremot ofta en liten eller mycket liten sysselsättningsandel inom kvalificerade företagstjänster. Lägst andel år 2004 hade kommunerna Bromölla, Åstorp och Östra Göinge.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 30, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för offentlig förvaltning och försvar samt intresseorganisationer jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för offentlig förvaltning och försvar samt intresseorganisationer jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfroffentligfrvaltningochfrsvarsamtintresseorganisationerjmfrtmedriket

Skåne har en lägre sysselsättningsandel för denna bransch än vad riket har – något som gäller i regionens alla delar men framför allt i nordvästra Skåne. Bland de enskilda kommunerna hade Kristianstad, Ystad och Lund de högsta sysselsättningsandelarna för branschen år 2004, medan Östra Göinge, Perstorp och Åstorp och hade de lägsta.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 33, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för öppenvård och social omsorg jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för öppenvård och social omsorg jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrppenvrdochsocialomsorgjmfrtmedriket

Sydöstra Skåne hade den högsta sysselsättningsandelen för branschen år 2004. Sysselsättningsandelen i Skåne låg däremot på samma nivå som riket. Bland kommunerna hade Höör, Hörby och Tomelilla de högsta sysselsättningsandelarna för branschen, och Båstad, Burlöv och Lund de lägsta.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 88, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för partihandel jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för partihandel jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrpartihandeljmfrtmedriket

Skåne har en något högre andel sysselsatta inom branschen än riksgenomsnittet, främst genom en förhållandevis stark representation i västra Skåne. Regionens östra delar har däremot en lägre andel sysselsatta inom branschen än riksgenomsnittet. Bland kommunerna hade Burlöv, Staffanstorp och Helsingborg de högsta sysselsättningsandelarna för branschen år 2004, medan Bromölla, Trelleborg och Ystad hade de lägsta.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 40, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för personliga tjänster jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för personliga tjänster jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrpersonligatjnsterjmfrtmedriket

Alla Skånes fyra hörn hade år 2004 en sysselsättningsandel för personliga tjänster som låg något över riksgenomsnittet. Bland kommunerna hade Vellinge, Lomma och Staffanstorp högst sysselsättningsandel för branschen, och Bromölla, Lund och Perstorp lägst.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 73, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för postorder- och Internethandel jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för postorder- och Internethandel jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrpostorder-ochinternethandeljmfrtmedriket

Av kommunerna var det Burlöv, Staffanstorp och Båstad som hade de högsta sysselsättningsandelarna för branschen år 2004. Endast sju av regionens 33 kommuner hade en sysselsättningsandel i nivå med eller över riksgenomsnittet och många kommuner saknade helt sysselsättning inom branschen.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 59, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för primärnäringarna jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för primärnäringarna jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrprimrnringarnajmfrtmedriket

En stor del av Skånes kommuner hade år 2004 en högre andel sysselsatta inom branschen än riket i övrigt. Undantagen var de större orterna på den västra sidan av Skåne, där den urbana miljön till stor del trängt undan primärnäringarna, förutom de administrativa stödfunktioner som också finns inom dem. Högst sysselsättningsandel för branschen hade kommunerna Svalöv, Sjöbo och Hörby och lägst Malmö, Lund och Helsingborg.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 36, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för rekreations-, kultur- och sportverksamhet jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för rekreations-, kultur- och sportverksamhet jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrrekreations-kultur-ochsportverksamhetjmfrtmedriket

Nordöstra Skåne hade år 2004 den lägsta sysselsättningsandelen för branschen. Skåne som helhet hade en sysselsättningsandel något under riksgenomsnittet. Bland kommunerna hade branschen högst sysselsättningsandel i Vellinge, Malmö och Båstad, och lägst i Åstorp, Örkelljunga och Burlöv.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 67, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för specialiserad slutenvård jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för specialiserad slutenvård jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrspecialiseradslutenvrdjmfrtmedriket

Endast sydvästra Skåne låg över riksgenomsnittet när det gäller sysselsättningsandelen. Bland kommunerna hade Lund, Ängelholm och Ystad de högsta sysselsättningsandelarna för branschen, medan Svalöv, Svedala och Skurup hade de lägsta, då de i princip saknade sysselsättning inom specialiserad slutenvård.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 94, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för transport, magasinering och kommunikationer jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för transport, magasinering och kommunikationer jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfrtransportmagasineringochkommunikationerjmfrtmedriket

Arbetstillfällena inom branschen är starkt koncentrerade till regionens västra delar. Svedala, Klippan och Helsingborg är de kommuner som år 2004 hade högst sysselsättningsandelar, medan Bromölla, Lund och Burlöv hade de lägsta.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 15, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel för uppdragsutbildning och studieförbund jämfört med riket 2004

Sysselsättningsandel för uppdragsutbildning och studieförbund jämfört med riket 2004

sysselsttningsandelfruppdragsutbildningochstudiefrbundjmfrtmedriket

Nordöstra Skåne hade år 2004 högst sysselsättningsandel för branschen, men även övriga regiondelar låg på eller strax över riksgenomsnittet. Bland kommunerna hade Tomelilla, Skurup och Svalöv de högsta sysselsättningsandelarna och Örkelljunga, Bjuv och Höganäs de lägsta.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 85, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel kommun basala företagstjänster 2004

Sysselsättningsandel kommun basala företagstjänster 2004

sysselsttningsandelkommunbasalafretagstjnster

Malmö, Bromölla och Kävlinge är de kommuner som år 2004 hade högst sysselsättningsandel för branschen, medan Höör, Örkelljunga och Perstorp hade de lägsta andelarna.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 27, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel kommun byggverksamhet 2004

Sysselsättningsandel kommun byggverksamhet 2004

sysselsttningsandelkommunbyggverksamhet

Den höga aktiviteten inom byggbranschen i Skåne har medfört att en klar majoritet av regionens kommuner hade en större andel sysselsatta inom sektorn år 2004 än riket i genomsnitt. Kommunerna Sjöbo, Svalöv och Båstad hade högst andel byggjobb i relation till den totala sysselsättningen, medan Lund, Bromölla och Perstorp hade de lägsta andelarna.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 12, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel kommun dagligvaruhandel 2004

Sysselsättningsandel kommun dagligvaruhandel 2004

sysselsttningsandelkommundagligvaruhandel

Sydöstra Skåne ligger något över riksgenomsnittet för sysselsättningsandelen. Bland kommunerna hade Åstorp, Tomelilla och Kävlinge högst sysselsättningsandel för dagligvaruhandel år 2004, medan Bjuv, Perstorp och Lund hade de lägsta sysselsättningsandelarna för branschen. Endast åtta av regionens 33 kommuner låg under rikets genomsnittliga sysselsättningsandel för branschen

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 50, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel kommun detaljhandel 2004

Sysselsättningsandel kommun detaljhandel 2004

sysselsttningsandelkommundetaljhandel

Samtliga av Skånes fyra hörn har en sysselsättningsandel för detaljhandeln ungefär i nivå med riksgenomsnittet. Bland kommunerna hade Kävlinge, Åstorp och Burlöv högst sysselsättningsandelar för branschen år 2004, medan Perstorp, Bjuv och Östra Göinge hade de lägsta andelarna.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 46, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel kommun fastighet och uthyrning 2004

Sysselsättningsandel kommun fastighet och uthyrning 2004

sysselsttningsandelkommunfastighetochuthyrning

Branschen är i hög grad koncentrerad till den västra sidan men ingen av Skånes kommuner hade en anmärkningsvärt hög andel sysselsatta inom fastighets- och uthyrningsverksamhet år 2004. Ett antal kommuner på regionens västra sida hade en något högre andel än riksgenomsnittet, främst Staffanstorp, Lomma och Svalöv.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 21, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel kommun finansiell verksamhet 2004

Sysselsättningsandel kommun finansiell verksamhet 2004

sysselsttningsandelkommunfinansiellverksamhet

Andelsmässigt är mycket färre sysselsatta inom finansiell verksamhet i Skåne än i riket i genomsnitt. Detta beror till stor del på att branschen är typiskt huvudstadsorienterad. I Skåne var bara Malmö och, något förvånande, Hörby som år 2004 kom upp i en sysselsättningsandel jämförbar med rikets. Övriga kommuner hade en låg eller mycket låg andel av sina arbetstillfällen i denna bransch.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 18, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel kommun forskning och utveckling 2004

Sysselsättningsandel kommun forskning och utveckling 2004

sysselsttningsandelkommunforskningochutveckling

Nära nio av tio arbetstillfällen inom forskning och utveckling ligger i sydvästra Skåne, vilket naturligtvis har att göra med de universitets- och högskoleinstitutioner, forskningsinstitut med mera som finns i området. Övriga regiondelar har förhållandevis låg närvaro av branschen. Lomma, Lund och Landskrona är de kommuner som år 2004 hade högst sysselsättningsandel för branschen.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 24, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsandel kommun tillverkningsindustri 2004

Sysselsättningsandel kommun tillverkningsindustri 2004

sysselsttningsandelkommuntillverkningsindustri

13 av Skånes 33 kommuner hade år 2004 en högre andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin än riksgenomsnittet - de högsta andelarna i kommunerna Perstorp, Bromölla och Bjuv. I sydöstra Skåne är beroendet avsevärt lägre och kommunerna i området hade genomgående en lägre sysselsättningsandel inom tillverkningsindustrin än såväl övriga Skåne som riket år 2004.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 8, näringsliv, sysselsättning, sysselsättning branscher, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsutveckling inom näringsliv, handel och service i Skåne (kommuner) 1998-2004

Sysselsättningsutveckling inom näringsliv, handel och service i Skåne (kommuner) 1998-2004

ssysselsttningsutvecklinginomnringslivhandelochserviceiskne(kommuner)

Även om det är de västra delarna av länet som utvecklats starkast vad gäller framväxt av nya arbetstillfällen, finns det kommuner också i dessa områden som minskat sin sysselsättning mellan 1998 och 2004. Det handlar framför allt om ett antal mindre kommuner i skuggan av Malmö, Lund och Helsingborg, som inte förmått konkurrera om verksamheters lokalisering och ersätta förlorade industrijobb med arbetstillfällen i nya branscher. Kring Malmö och Lund dras ändå majoriteten av närliggande kommuner med i utvecklingen och visar tillväxt. Intressant är även att det finns ett nord-syd gående bälte av kommuner i mitten av Skåne som alla visat god tillväxt i arbetstillfällen under perioden 1998-2004. Kommunerna på den östra sidan av Skåne har däremot i många fall haft en svag utveckling.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, branscher, handel och service i skåne, karta 4, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsutveckling inom näringsliv, handel och service i Skåne 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Sysselsättningsutveckling inom näringsliv, handel och service i Skåne 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

sysselsttningsutvecklinginomnringslivhandelochserviceiskne

Skånes näringsliv, handel och service har en stark koncentration till några få städer på den västra sidan. De tre största, Malmö, Helsingborg och Lund, står tillsammans för nästan hälften av regionens arbetstillfällen. Den andra halvan är däremot spridd på ett ganska stort antal tätorter, varav drygt 40 har fler än 1 000 arbetstillfällen. De flesta tätorter ökade antalet arbetstillfällen mellan 1998-2004, men några undantag finns. Kristianstad, Trelleborg, Landskrona, Eslöv, Tomelilla och Simrishamn är exempel på städer som avstannat sysselsättningsmässigt medan Bjuv, Perstorp, Ljungbyhed och Lönsboda är exempel på tätorter där antalet arbetstillfällen minskat.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 6, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillverkningsindustri - sysselsättning per tätort 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

Tillverkningsindustri - sysselsättning per tätort 2004 och sysselsättningsförändring 1998-2004

tillverkningsindustri-sysselsttningperttort

Förekomsten av industrisysselsättning hänger i hög grad ihop med tätorternas storlek och endast 38 av regionens tätorter saknade år 2004 helt arbetstillfällen inom denna bransch. Av de större tätorterna var det bara Lund, Helsingborg, Hässleholm och Ängelholm som hade en stabil industrisysselsättning mellan 1998 och 2004, medan branschen gick kraftigt tillbaka i Malmö, Landskrona, Perstorp, Eslöv, Trelleborg, Kristianstad med flera.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: 1998-2004, 2004, branscher, handel och service i skåne, karta 9, näringsliv, sysselsättning, sysselsättningsförändring
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillverkningsindustrins sammansättning

Tillverkningsindustrins sammansättning

tillverkningsindustrinssammansttning

Tillverkningsindustrin i Skåne skiljer sig till viss det åt inom regionen. I de östra delarna av Skåne är andelen sysselsatta i arbetsintensiv industri något högre än i de västra delarna. Den arbetsintensiva sektorn är dock den som dominerar i samtliga delar av Skåne. Högst andel sysselsatta i kapitalintensiv industri finns i nordvästra Skåne medan högst andel sysselsatta i kunskapsintensiv och FoU-intensiv industri återfinns i de sydvästra delarna.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: handel och service i skåne, karta 11, näringsliv, tillverkningsindustrins sammansättning, 2004, branscher, sysselsättning, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher, branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Transport, magasinering och kommunikationer - sysselsättning per tätort

Transport, magasinering och kommunikationer - sysselsättning per tätort

transportmagasineringochkommunikationer-sysselsttningperttort

Malmö och Helsingborg står i antal för överlägset flest arbetstillfällen. Sysselsättningen inom branschen har emellertid stannat av respektive gått tillbaka i dessa städer, medan den vuxit i framför allt mindre tätorter i deras närhet samt hamnstäderna Ystad och Trelleborg, sett till perioden 1998-2004.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: Näringsliv, handel och service i Skåne, karta 16, 1998-2004, 2004, branscher, sysselsättningsförändring, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Uppdragsutbildning och studieförbund - sysselsättning per tätort

Uppdragsutbildning och studieförbund - sysselsättning per tätort

uppdragsutbildningochstudiefrbund-sysselsttningperttort

Drygt två tredjedelar av regionens tätorter saknar helt arbetstillfällen inom uppdragsutbildning och studieförbund. Branschen växte främst i medelstora tätorter under perioden 1998-2004.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: Näringsliv, handel och service i Skåne, karta 86, 1998-2004, 2004, branscher, sysselsättningsförändring, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Upplåtelseformer för det totala beräknade bostadsbeståndet 2004

Upplåtelseformer för det totala beräknade bostadsbeståndet 2004

uppltelseformerfrdettotalaberknadebostadsbestndet2004

Kommuner med stor andel lägenheter i flerbostadshus har också större andel hyresrätter. Kommuner med stor andel lägenheter i småhus har större andel äganderätter.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: Karta11, Att bo och arbeta i Skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Upplåtelseformer för lägenheter i flerbostadshus 2004

Upplåtelseformer för lägenheter i flerbostadshus 2004

uppltelseformerfrlgenheteriflerbostadshus2004

Fördelningen visar att kommunerna generellt har en större andel hyresrätter än bostadsrätter och äganderätter när det gäller lägenheter i flerbostadshus. Lomma kommun är undantaget med en hög andel bostadsrätter i förhållande till hyresrätter.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: Karta12, Att bo och arbeta i Skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Upplåtelseformer för lägenheter i småhus 2004

Upplåtelseformer för lägenheter i småhus 2004

uppltelseformerfrlgenheterismhus2004

Fördelningen visar att äganderätt dominerar som upplåtelseform för småhus i Skåne. Detta gäller för samtliga Skånes kommuner.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: Karta13, Att bo och arbeta i Skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Utsläpp av kväveoxid per år i Skånes kommuner

Utsläpp av kväveoxid per år i Skånes kommuner

utslppavkvveoxidperriskneskommuner

De befolkningsmässigt största kommunerna är också de som släpper ut mest kväveoxider. Noterbart är dock att Malmö stad, som hyser mer än dubbelt så stor befolkning som Helsingborgs stad, endast släpper ut omkring 12 procent mer kväveoxider än Helsingborg. Observera att här redovisade uppgifter bör tolkas med försiktighet då saknade eller felaktiga uppgifter från enskilda företag kan få stort statistiskt genomslag, samt att statistik efter år 2005 inte är tillgänglig på grund av SCB:s sekretessbestämmelser.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: Markanvändning i Skåne, karta 13a
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Utsläpp av kväveoxid per år och invånare i Skånes kommuner

Utsläpp av kväveoxid per år och invånare i Skånes kommuner

utslppavkvveoxidperrochinvnareiskneskommuner

Räknat per invånare ser mönstret annorlunda ut och mindre kommuner som Bromölla, Perstorp och Höganäs hamnar högt upp i utsläppsstatistiken. Observera att här redovisade uppgifter bör tolkas med försiktighet då saknade eller felaktiga uppgifter från enskilda företag kan få stort statistiskt genomslag, samt att statistik efter år 2005 inte är tillgänglig på grund av SCB:s sekretessbestämmelser.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2004
Taggar: Markanvändning i Skåne, karta 13b
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Anställda i stationsnära läge 2003

Anställda i stationsnära läge 2003

anstlldaistationsnralge2003

Antal anställda inom två kilometer från en järnvägsstation med persontrafik varierar väldigt mycket inom Skåne. Cirkelns radie är proportionell mot antalet anställda.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2003
Taggar: att bo och arbeta i skåne, karta 43
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Arbetslöshet 2003

Arbetslöshet 2003

arbetslshet2003

Procentuell andel öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (25-64 år) redovisat ur mellanstadieskolors upptagningsområde. Områden som identifierats som resurssvaga har även en relativt hög arbetslöshet.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2003
Taggar: att bo och arbeta i skåne, karta17, 2003, arbetslöshet, andel arbetslösa
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Arbetslöshet för kvinnor i tätorter 2003

Arbetslöshet för kvinnor i tätorter 2003

arbetslshetfrkvinnorittorter2003

Arbetslösheten för kvinnor är något lägre än för män, men strukturen inom Skåne är likartad, det vill säga att i de tätorter där arbetslösheten är hög är den det för båda könen.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2003
Taggar: att bo och arbeta i skåne, karta 29a, 2003, arbetslöshet, andel arbetslösa kvinnor
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Arbetslöshet för män i tätorter 2003

Arbetslöshet för män i tätorter 2003

arbetslshetfrmnittorter2003

Arbetslösheten för kvinnor är något lägre än för män, men strukturen inom Skåne är likartad, det vill säga att i de tätorter där arbetslösheten är hög är den det för båda könen.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2003
Taggar: 2003, arbetslöshet, att bo och arbeta i skåne, karta 29b, andel arbetslösa män
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Arbetslöshet i tätorter 2003

Arbetslöshet i tätorter 2003

arbetslshetittoter2003

Arbetslösheten är som högst i de större städerna. I materialet ingår de som någon gång under året varit öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2003
Taggar: 2003, andel arbetslösa per tätort, arbetslöshet, att bo och arbeta i skåne, karta 28
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Förvärvsinkomst för kvinnor 2003

Förvärvsinkomst för kvinnor 2003

frvrvsinkomstfrkvinnor2003

Skillnaderna i förvärvsinkomst mellan män och kvinnor är tydliga. Skillnaden är som störst i de tätorter där både män och kvinnor har en hög medelinkomst från förvärvsarbete. Både kvinnor och men med högst medelinkomst är bosatta i västra Skånes kustregion, med ett fåtal undantag.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2003
Taggar: 2003, att bo och arbeta i skåne, förvärvsinkomst, inkomst, karta 32a
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Förvärvsinkomst för män (2003)

Förvärvsinkomst för män (2003)

frvrvsinkomstfrmn(2003)

Visar antalet förvärvsarbetande män bosatta i orten (nattbefolkning) samt den sammanräknade förvärvsinkomsten per personer mellan 25 och 54 år.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2003
Taggar: 2003, förvärvsinkomst, inkomstskillnader, män, inkomst
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Inkomstsegregation (2003)

Inkomstsegregation (2003)

inkomstsegregation(2003)

I materialet ingår män och kvinnor i åldern 25-54 år och som är anställda förvärvsarbetande. Låginkomsttagare omfattar de 20 procent av de anställda i Skåne som hade lägst inkomst under 163 000 kronor). Höginkomsttagare omfattar de 20 procent av de anställda i Skåne som hade högst inkomst (över 310 000 kronor). Utifrån detta material har vi använt socialstyrelsens modell för klassificering av resursstarka respektive resurssvaga områden.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2003
Taggar: 2003, att bo och arbeta i skåne, inkomstsegregation, karta 16, inkomst
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Inkomstskillnader mellan män och kvinnor (2003)

Inkomstskillnader mellan män och kvinnor (2003)

inkomstskillnadermellanmnochkvinnor(2003)

Inkomstskillnaderna (i kartan visas kvinnors inkomst i procent av männens) är som störst i mindre tätorter i de västra delarna av Skåne. Dessa tätorter sammanfaller i stort med de resursstarka områdena och de tätorter där arbetslösheten är som lägst.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2003
Taggar: 2003, inkomstskillnad, kvinnor, män, inkomst
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Invånare Europa

Invånare Europa

invnareeuropa

När det gäller befolkningstäthet liknar Malmö flertalet andra städer i Europa med en likartad befolkningsstorlek, även om städer som exempelvis Genève märker ut sig. För Malmös del är det långt upp till de befolkningskoncentrationer stora metropoler som Paris, Barcelona och Aten uppvisar.

Källa: Eurostat
Publiceringsår: 2003
Taggar: karta 4, markanvändning i skåne, befolkningstäthet, 2003
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Medelavstånd för kvinnors pendling 2003

Medelavstånd för kvinnors pendling 2003

medelavstndfrkvinnorspendling2003

Medelavstånd till arbetsplatsen skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Generellt pendlar kvinnor kortare sträckor än män. I materialet ingår både de som pendlar inom tätorten och de som pendlar ut från tätorten.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2003
Taggar: att bo och arbeta i skåne, karta 40
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Medelavstånd för mäns pendling 2003

Medelavstånd för mäns pendling 2003

medelavstndfrmnspendling2003

Män i mindre tätorter är de som pendlar längst sträcka till sitt arbete. I materialet ingår både de som pendlar inom tätorten och de som pendlar ut från tätorten.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2003
Taggar: att bo och arbeta i skåne, karta 41
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Medelavstånd för pendling för boende i tätorter 2003

Medelavstånd för pendling för boende i tätorter 2003

medelavstndfrpendlingfrboendeittorter2003

Många människor har relativt korta arbetsresor. Pendlare från tätorter i mellersta Skåne, på sydkusten, Kullaberg och Bjärehalvön samt Österlen har dock jämförelsevis långa arbetsresor. I materialet ingår både de som pendlar inom tätorter och de som pendlar ut från orten.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2003
Taggar: att bo och arbeta i skåne, karta 39
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Pendling från Skåne till Danmark 2003

Pendling från Skåne till Danmark 2003

pendlingfrnsknetilldanmark2003

Skåningar som arbetar i Danmark har sina arbetsplatser i hela huvudstadsregionen med en koncentration till centrala Köpenhamn, Kastrup och Helsingör. De bor spridda i nästan hela Skåne med en särskilt hög koncentration i Malmö och Helsingborg.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2003
Taggar: att bo och arbeta i skåne, karta 44
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Pendlingsavstånd uppdelat på kön för boende i tätorter2003

Pendlingsavstånd uppdelat på kön för boende i tätorter2003

pendlingsavstnduppdelatpknfrboendeittorter2003

I nästan alla tätorter (blå) har kvinnor genomsnittligt kortare pendlingsavstånd än män. Begränsade undantag kan iakttas i Malmö-Lundområdets omland samt i några mindre tätorter fördelade inom olika delar av Skåne. I materialet ingår både de som pendlar inom tätorten och de som pendlar ut från tätorten.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2003
Taggar: att bo och arbeta i skåne, karta 42
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Inpendling till tätorter 2002

Inpendling till tätorter 2002

inpendlingtillttorter2002

Kartan visar hur stor andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen i en tätort som pendlar in till tätorten. Tätorter med en hög andel inpendling är tätorter med få inompendlare, det vill säga personer som både bor och arbetar i samma tätort. Omvänt har tätorter med låg andel inpendlare en stor andel av befolkningen som både bor och arbetar i tätorten.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2002
Taggar: att bo och arbeta i skåne, karta 36
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Pendlingsöverskott för tätorter 2002

Pendlingsöverskott för tätorter 2002

pendlingsverskottfrttorter2002

Genom att studera förvärvsarbetande dagbefolkning per förvärvsarbetande nattbefolkning får man en indikation om tätorterna har ett in- eller utflöde av förvärvsarbetande. Tätorter med ett överskott, det vill säga positiv kvot, har till större delen inpendling, medan tätorter med underskott har till större delen utpendling.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2002
Taggar: att bo och arbeta i skåne, karta 38
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Utpendling från tätorter 2002

Utpendling från tätorter 2002

utpendlingfrnttorter2002

Kartan visar hur stor andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen i en tätort som pendlar ut från tätorten. Tätorter med en hög andel utpendling är tätorter med få inompendlare, det vill säga personer som både bor och arbetar i samma tätort. Omvänt har tätorter med låg andel utpendlare en stor andel av befolkningen som både bor och arbetar i tätorten.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: 2002
Taggar: att bo och arbeta i skåne, karta 37
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Allmännyttans totala bostadsbestånd i Skånes kommuner (2000)

Allmännyttans totala bostadsbestånd i Skånes kommuner (2000)

allmnnyttanstotalabostadsbestndiskneskommuner(2000)

Kartorna visar hur förändringen har sett ut under perioden 2000 – 2008 vad gäller allmännyttans totala bostadsbestånd. Större delen av de skånska kommunerna har minskat sitt bostadsbestånd i allmännyttan något. Landskrona, Malmö och Svedala har ökat sitt bostadsbestånd allmännyttan mest.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2000
Taggar: Karta 58, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring 1995-2000

Befolkningsförändring 1995-2000

befolkningsfrndring1995-2000

Stora delar av tätorterna i norra och östra Skåne hade en befolkningsminskning under perioden. Det var främst i de västra och södra delarna av Skåne som tätorterna hade en positiv befolkningsutveckling. Undantag var Kristianstad, Åhus och några mindre tätorter i östra och mellersta Skåne.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2000
Taggar: Karta 5b, Att bo och arbeta i Skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring kommun 95-00

Befolkningsförändring kommun 95-00

befolkningsfrndringkommun95-00

Under perioden 1995-2000 hade 16 av Skånes 33 kommuner befolkningsminskning. Kartan visar både den faktiska och procentuella befolkningsförändringen under perioden.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2000
Taggar: att bo och arbeta i skåne, karta 4b, befolkningsförändring, procent, 1995-2000
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Bostadsbalans per kommun (2000)

Bostadsbalans per kommun (2000)

bostadsbalansperkommun(2000)

Under perioden 2000 – 2008 har bostadsbalansen i de skånska kommunerna förändrats. År 2000 upplevde nära hälften av Skånes kommuner ett bostadsöverskott. År 2008 anger endast en av Skånes kommuner ett bostadsöverskott.

Källa: Bostadsmarknadsenkät 2009
Publiceringsår: 2000
Taggar: Karta 41, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Fördelning av befolkning i arbetsför ålder (16 - 64 år) efter utbildningsnivå (2000)

Fördelning av befolkning i arbetsför ålder (16 - 64 år) efter utbildningsnivå (2000)

frdelningavbefolkningiarbetsfrlder(16-64r)efterutbildningsniv(2000)

Andelen av Skånes befolkning i arbetsför ålder som har högskoleutbildning har ökat något under perioden 2000 – 2008. Går det att plocka fram Skånesiffra på hur förändringen ser ut totalt i Skåne? År 2000 uppgick andelen skåningar i arbetsför ålder (16 – 64 år) med förgymnasial utbildning till 21,2 procent. Andelen med gymnasial utbildning uppgick till 48,5 procent och andelen med eftergymnasial utbildning uppgick till 30,3 procent. Motsvarande siffror för år 2008 var 15,8 procent, 46,8 procent och 37,4 procent. Mellan dessa år har andelen skåningar med eftergymnasial utbildning alltså ökat.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2000
Taggar: 2000, karta 16, skåne växer, utbildningsnivå
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Totalt antal bostäder i Skånes kommuner (2000)

Totalt antal bostäder i Skånes kommuner (2000)

totaltantalbostderiskneskommuner(2000)

Kartan visar totalt antal bostäder i Skånes kommuner år 2000.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2000
Taggar: Karta 20, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal invånare i Skånes kommuner (1999)

Antal invånare i Skånes kommuner (1999)

antalinvnareiskneskommuner(1999)

Källa: SCB
Publiceringsår: 1999
Taggar: 1999, antal invånare, karta 1, skåne växer, befolkningsmängd
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningens åldersfördelning per kommun (1999)

Befolkningens åldersfördelning per kommun (1999)

befolkningensldersfrdelningperkommun(1999)

Prognosen för flertalet kommuner i Skåne är att andelen äldre ökar. Simrishamn och Båstad är exempel på kommuner där andelen äldre är hög medan Malmö och Lund har en hög andel yngre.

Källa: Skånedatabasen
Publiceringsår: 1999
Taggar: karta 5, skåne växer, åldersfördelning, 1999
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Genomsnittligt taxeringsvärde för småhus per kommun (1999)

Genomsnittligt taxeringsvärde för småhus per kommun (1999)

genomsnittligttaxeringsvrdefrsmhusperkommun(1999)

Taxeringsvärdet har ökat i hela Skåne under perioden 1998 – 2008 för småhus.

Källa: SCB
Publiceringsår: 1999
Taggar: Karta 25, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Markägoförhållande i Skånes kommuner (1999)

Markägoförhållande i Skånes kommuner (1999)

markgofrhllandeiskneskommuner(1999)

Kartorna visar andelen av kommunens totala markyta som kommunen äger. Kartorna visar andelen av den totala markytan i kommunen.

Källa: SCB
Publiceringsår: 1999
Taggar: Karta 44, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Färdigställda lägenheter i flerbostadshus i Skånes kommuner (1998)

Färdigställda lägenheter i flerbostadshus i Skånes kommuner (1998)

frdigstlldalgenheteriflerbostadshusiskneskommuner(1998)

Det byggs något mer flerbostadshus om man jämför 1998 och 2008, men det är inga större skillnader och det är främst i västra Skåne som det byggs mer.

Källa: SCB
Publiceringsår: 1998
Taggar: Karta 50, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Färdigställda lägenheter i flerbostadshus och småhus i Skånes kommuner (1998)

Färdigställda lägenheter i flerbostadshus och småhus i Skånes kommuner (1998)

frdigstlldalgenheteriflerbostadshusochsmhusiskneskommuner(1998)

De lägenheter som byggs i Skåne (1998-2008) byggs främst i småhus.

Källa: SCB
Publiceringsår: 1998
Taggar: Karta 52, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Färdigställda lägenheter i småhus i Skånes kommuner (1998)

Färdigställda lägenheter i småhus i Skånes kommuner (1998)

frdigstlldalgenheterismhusiskneskommuner(1998)

Under perioden 1998-2008 ökar småhusbyggandet generellt i Skåne.

Källa: SCB
Publiceringsår: 1998
Taggar: Karta 48, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Genomsnittligt försäljningspris för småhus per kommun (1998)

Genomsnittligt försäljningspris för småhus per kommun (1998)

genomsnittligtfrsljningsprisfrsmhusperkommun(1998)

Prisutvecklingen har varit kraftigt positiv i hela Skåne under perioden 1998 – 2008 för småhus.

Källa: SCB
Publiceringsår: 1998
Taggar: Karta 23, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Fördelning av befolkning i arbetsför ålder (16 - 64 år) inom olika näringsgrenar (1993)

Fördelning av befolkning i arbetsför ålder (16 - 64 år) inom olika näringsgrenar (1993)

frdelningavbefolkningiarbetsfrlder(16-64r)inomolikanringsgrenar(1993)

Kartan visar (tillsammans med "Fördelning av befolkning i arbetsför ålder (16 – 64 år) inom olika näringsgrenar (2007)") utvecklingen inom olika näringsgrenar mellan perioden 1993 – 2007. Totalt sett är tjänstenäringarna de största näringsgrenarna i Skåne.

Källa: SCB
Publiceringsår: 1993
Taggar: karta 32, skåne växer, befolkning i arbetsför ålder, branscher, sysselsättning, 1993, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher, branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Fördelning av befolkning i arbetsför ålder (16-64 år) inom olika näringsgrenar 1993

Fördelning av befolkning i arbetsför ålder (16-64 år) inom olika näringsgrenar 1993

frdelningavbefolkningiarbetsfrlder(16-64r)inomolikanringsgrenar1993

Kartan visar (tillsammans med kartan: Fördelning av befolkning i arbetsför ålder (16-64 år) inom olika näringsgrenar 2007) utvecklingen inom olika näringsgrenar under perioden 1993 - 2007. Tjänstenäringar är den största näringsgrenen i Skåne.

Källa: SCB
Publiceringsår: 1993
Taggar: framtidens näringsliv, karta 10, temapm näringslivsdialog, befolkning i arbetsför ålder, branscher, sysselsättning, 1993, sysselsättningsandel, sysselsättningsandel branscher, branscher
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Jordbruks- och skogsklassificering från 1970-talet

Jordbruks- och skogsklassificering från 1970-talet

jordbruks-ochskogsklassificeringfrn1970-talet

År 1974 graderades den skånska jordbruksmarken efter dess produktionsförmåga av lantbruksnämnderna i f.d. Malmöhus respektive Kristianstads län. Jordbruksmarken graderades i klasserna 1-10 där 1 är jordbruksmark av lägsta kvalitet och 10 av högsta. Skogsmarken redovisas i klasserna 1-3, där 1 har högsta kvalitet och 3 har lägsta. Av kartan framgår att den mest produktiva jordbruksmarken är koncentrerad till västra och södra Skåne.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 1970
Taggar: karta 39, skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Procentuell förändring i antalet sysselsatta (dagbefolkning) 2015-2016

Procentuell förändring i antalet sysselsatta (dagbefolkning) 2015-2016

1.sysselsttningsfrndringdagbef2015-2016procent

Kartan visar sysselsättningsförändringen i Skånes kommuner 2015-2016 i procent. Den största positiva förändringen finns i Bromölla, Höör, Malmö, Perstorp, Staffanstorp, Svalöv, Vellinge och Åstorp. Fyra kommuner har haft en fallande sysselsättning 2015-2016: Bjuv, Kävlinge, Tomelilla och Trelleborg. Jämfört med 2014-2015 har Eslöv, Hörby, Lund, Osby och Åstorp vänt en negativ utveckling till en positiv sysselsättningsförändring. Med sysselsatt dagbefolkning menas den förvärvsarbetade befolkningen efter vilken kommun de arbetar i.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: Information saknas
Taggar: sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, kommun, 2015-2016
Copyright: © © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) 2006-2016 i absoluta tal

Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) 2006-2016 i absoluta tal

1.sysselsttningsfrndringdagbef2006-2016antal

Kartan visar sysselsättningsförändringen 2006-2016 i Skånes kommuner i absoluta tal. Den största ökningen har skett i Malmö följt av Helsingborg, Kristianstad och Lund. Jämfört med sysselsättningsförändringarna 2005-2015 har Klippan vänt från en negativ till en positiv förändring medan Trelleborg har en negativ istället för en positiv utveckling av sysselsättningen. Totalt är det fem kommuner som haft en negativ sysselsättningsförändring 2006-2016. Med sysselsatt dagbefolkning menas den förvärvsarbetade befolkningen efter vilken kommun de arbetar i.

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: Information saknas
Taggar: sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, kommun, 2006-2016
Copyright: © © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring per kommun (nattbefolkning) 2009-2014 i absoluta tal

Sysselsättningsförändring per kommun (nattbefolkning) 2009-2014 i absoluta tal

2009-2014iantal

Kartan visar att Malmö, Lund och Helsingborg haft den största absoluta sysselsättningstillväxten bland nattbefolkning under femårsperioden 2009-2014. Flera kommuner har en starkare sysselsättningstillväxt i absoluta tal bland nattbefolkningen under aktuell period än under föregående period 2008-2013. Fem kommuner, de flesta i östra Skåne, har gått från en negativ till en positiv förändring i sysselsättning. Tre kommuner har däremot gått från en positiv till en negativ sysselsättningsförändring i absoluta tal jämfört med perioden 2008-2014. (Med sysselsatt nattbefolkning menas den totala förvärvsarbetande befolkningen efter bosättningskommun.)

Källa: Region Skåne/SCB
Publiceringsår: Information saknas
Taggar: kommun, nattbefolkning, sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, 2009-2014
Copyright: © © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

befolkningsmngdisknesttorter2013ochttorternasprocentuellabefolkningsfrndring2003-2013-1

befolkningsmngdisknesttorter2013ochttorternasprocentuellabefolkningsfrndring2003-2013-1

befolkningsmngdisknesttorter2013ochttorternasprocentuellabefolkningsfrndring2003-2013-1

Källa:
Publiceringsår: Information saknas
Taggar:
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

data-1

data-1

data-1

Källa:
Publiceringsår: Information saknas
Taggar:
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst