Kartbank

Strukturbild för Skåne har tagit fram en kartbank med cirka 500 kartor inom olika områden. Kartmaterialet är tillgängligt för alla att ladda ner och använda. Du hittar lättast genom att söka i kartbanken.
Region Skåne

Din sökning gav 709 träffar, visar sida 3 av 7

Kontakt för kartbanken: Rocky Cueva Alban, Jenny Rassmus och Jesper Borgström

Antal av- och påstigningar per dag på Skånes järnvägsstationer (2013)

Antal av- och påstigningar per dag på Skånes järnvägsstationer (2013)

antalav-ochpstigningarperdagpsknesjrnvgsstationer(2013)

Kartan visar antal av- och påstigningar per dag på Skånes järnvägsstationer. De större städerna har högst antal resenärer per dag. Lund C har absolut högst antal resenärer (36 708) följt av Malmö (34 184). Observera att de gråmarkerade stationerna är nyetablerade stationer som saknar statistik. I värdena för antalet resenärer kan även ingå SJ-resande.

Källa: Skånetrafiken 2014
Publiceringsår: 2014
Taggar: Resenärer Av- och påstigningar Järnvägsstationer 2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal invånare i Skånes tätorter med järnvägsstation (2013)

Antal invånare i Skånes tätorter med järnvägsstation (2013)

antalinvnareisknesttortermedjrnvgsstation(2013)

Kartan visar antalet invånare i respektive tätort med en järnvägsstation. Observera att samtliga stationer i Skåne inte är med i kartan eftersom stationerna kring de större städerna Malmö, Lund och Helsingborg inte är egna tätorter.

Källa: SCB 2014
Publiceringsår: 2014
Taggar: Befolkning Tätort Stationsort Järnvägsstation 2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Arbetstillfällen inom 1,5 km från en järnvägsstation 2013

Arbetstillfällen inom 1,5 km från en järnvägsstation 2013

arbetstillflleninom15kmfrnenjrnvgsstation2013

Kartan visar antalet arbetstillfällen inom 1,5 kilometers radie från befintliga och framtida planerade järnvägsstationer i Skåne. Antalet arbetstillfällen är som högst omkring Skånes större städer och dess stationer. Malmö (Malmö C och Triangeln) har högst antal arbetstillfällen inom stationsnära läge.

Vid jämförelse med år 2008 (se karta arbetstillfällen inom 1,5 km från en järnvägsstation 2008) har Malmö och Lund upplevt en relativt kraftig ökning av antalet arbetstillfällen. Sett till de övriga regionala kärnorna dvs. Helsingborg, Landskrona, Hässleholm, Kristianstad, Trelleborg och Ystad har de tappat något i antalet arbetstillfällen. Sett till mindre stationsorter varierar graden av ökning respektive minskning av antalet arbetstillfällen inom stationsnära läge.

Källa: Skånedatabasen 2014, Regionala Transportinfrastrukturplanen 2014-2025, beslutad 2014
Publiceringsår: 2014
Taggar: 5 kilometers radie, stationsnära arbetstillfällen järnväg järnvägsstation befintliga beslutade framtida 1
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2003-2013, i absoluta tal

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2003-2013, i absoluta tal

befolkningsfrndringiskneskommuner2003-2013iabsolutatal

De flesta av Skånes 33 kommuner har haft en befolkningsökning under perioden år 2003-2013. Kartan visar hur många nya invånare varje kommun har vuxit med under perioden, där Malmö ligger i topp med nästan 46 000 nya invånare. De två kommuner som har minskat i befolkning har gjort det med under 550 invånare.

Kartan visar ett mönster av att den största ökningen sker i västra Skåne. I de östra delarna av Skåne är Kristianstad den kommun som har starkast befolkningstillväxt.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2003-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2003-2013, procentuell förändring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2003-2013, procentuell förändring

befolkningsfrndringiskneskommuner2003-2013procentuellfrndring

De flesta av Skånes kommuner har haft en befolkningstillväxt under perioden år 2003-2013. Det är endast två kommuner som har en negativ befolkningsutveckling i ett tioårs-perspektiv.

Lomma har sedan 2003 ökat sin befolkning med över 20 % och är därmed den kommun som har haft starkast befolkningsutveckling. Mönstret för den procentuella befolkningsförändringen visar också att västra Skåne drar ifrån i andelar av Skånes totala befolkning även om så gått som hela Skåne växer befolkningsmässigt.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: befolkningsförändring, procent, 2003-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2008-2013, i absoluta tal

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2008-2013, i absoluta tal

befolkningsfrndringiskneskommuner2008-2013iabsolutatal

Alla Skånes kommuner, med undantag för Simrishamn, haft en befolkningstillväxt under 5-års-perioden 200-2012. Kartan visar tillväxten i absoluta tal, och Malmö är då den kommun som vuxit mest med närmare 26 500 nya invånare. Kartan visar ett mönster av att den största ökningen sker i västra Skåne. I de östra delarna av Skåne är Kristianstad den kommun som har starkast befolkningstillväxt.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2008-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2008-2013, procentuell förändring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2008-2013, procentuell förändring

befolkningsfrndringiskneskommuner2008-2013procentuellfrndring

Alla Skånes kommuner, med undantag för Simrishamn, har haft en befolkningstillväxt under 5-års-perioden 2008-2013. Kartan visar tillväxten i procentuella tal och det finns ett mönster av att kommunerna i sydvästra Skåne växer mest procentuellt sätt även om tillväxten sker i så gott som hela Skåne.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: Befolkningsförändring Befolkningsutveckling Befolkningstillväxt Kommuner 2008-2013, befolkningsförändring, procent, 2008-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2012-2013, i absoluta tal

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2012-2013, i absoluta tal

befolkningsfrndringiskneskommuner2012-2013iabsolutatal

Kartan visar Skånes befolkningsförändring under år 2013 (2012-2013). Skånes befolkning fortsätter att växa och under 2013 ökade befolkningen med 10 981 personer.
Många kommuner har haft en befolkningstillväxt, och Malmö så kraftig som drygt 5000 nya invånare. Kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Hörby, Bjuv och Örkelljunga visar dock en svag befolkningsminskning.

Skånes totala befolkning uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till 1 274 069 personer.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2012-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2012-2013, procentuell förändring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2012-2013, procentuell förändring

befolkningsfrndringiskneskommuner2012-2013procentuellfrndring

Kartan visar Skånes kommuners procentuella befolkningsförändring under ett års tid, 2013 (2012-2013). De flesta av Skånes kommuner har haft en positiv befolkningstillväxt, en ökning som främst är koncentrerad till (syd)västra Skåne. Kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Hörby, Bjuv och Örkelljunga visar en svag befolkningsminskning.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: befolkningsförändring, procent, 2012-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2003-2013

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2003-2013

befolkningsmngdisknesttorter2013ochttorternasbefolkningsfrndringiabsolutatal2003-2013

Den största befolkningstillväxten i Skånes tätorter skedde, under perioden 2003-2013, i västra Skåne där Malmö följt av Lund hade den största ökningen. De orter som under perioden upplevde en negativ befolkningsutveckling går främst att urskilja i östra Skåne. Torekov i Båstad och Kivik i Simrishamn hade den största befolkningsminskningen.

För jämförelse med tidigare period se/sök karta Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2010 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2000-2010.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: Befolkningsförändring, Tätort, Absoluta tal, 2003-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2008-2013

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2008-2013

befolkningsmngdisknesttorter2013ochttorternasbefolkningsfrndringiabsolutatal2008-2013

Den största befolkningstillväxten i Skånes tätorter skedde under perioden 2008-2013 i västra Skåne där Malmö följt av Lund hade den största ökningen. De orter som under perioden upplevde en negativ befolkningsutveckling går främst att urskilja i östra Skåne, men är i jämförelse med perioden 2003-2013, mer spridd över hela regionen. Huvudorten Simrishamn följt av Mölle i Höganäs kommun hade under perioden den största befolkningsminskningen.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: Befolkningsförändring, Tätort, Absoluta tal, 2008-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2012-2013

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2012-2013

befolkningsmngdisknesttorter2013ochttorternasbefolkningsfrndringiabsolutatal2012-2013

Den största befolkningstillväxten i Skånes tätorter skedde under perioden 2012-2013 i västra Skåne där Malmö följt av Lund hade den största ökningen. De orter som under perioden upplevde en negativ befolkningsutveckling finns fördelat över hela regionen. Huvudorten Bjuv följt av Påarp i Helsingborg hade under perioden den största befolkningsminskningen.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: Befolkningsförändring, Tätort, Absoluta tal, 2012-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas procentuella befolkningsförändring 2008-2013

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas procentuella befolkningsförändring 2008-2013

befolkningsmngdisknesttorter2013ochttorternasprocentuellabefolkningsfrndring2008-2013

Den största befolkningstillväxten i Skånes tätorter skedde under perioden 2008-2013 i västra Skåne. Tätorterna Stångby i Lund och Hittarp i Helsingborg hade under perioden den högsta procentuella ökningen. De orter som under perioden upplevde en negativ befolkningsutveckling går främst att urskilja i östra Skåne men är, i jämförelse med perioden 2003-2013, mer spridd över hela regionen. Eket i Örkelljunga följt av Hästveda i Hässleholm hade den största procentuella befolkningsminskningen.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: Befolkningsförändring, Tätort, Procent, 2008-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas procentuella befolkningsförändring 2012-2013

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2013 och tätorternas procentuella befolkningsförändring 2012-2013

befolkningsmngdisknesttorter2013ochttorternasprocentuellabefolkningsfrndring2012-2013

Den största befolkningstillväxten i Skånes tätorter skedde, under perioden 2012-2013, främst i västra Skåne. Tätorterna Hammarslund i Kristianstad och Klippans bruk i Klippan hade under perioden den högsta procentuella ökningen. De orter som under perioden upplevde en negativ befolkningsutveckling finns fördelat över hela regionen. Simris i Simrishamn följt av Huaröd i Kristianstad hade den största procentuella befolkningsminskningen.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: Befolkningsförändring, Tätort, Procent, 2012-2013
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation 2013

Befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation 2013

befolkningsmngdinom15kmfrnenjrnvgsstation2013

Kartan visar befolkningsmängden inom 1,5 kilometers radie från befintliga och framtida planerade järnvägsstationer i Skåne.
Malmö (Triangeln och Malmö C) följt av Lund C och Helsingborgs C har högst antal boende inom stationsnära lägen.

Vid jämförelse med år 2010 (se/sök karta befolkningsmängd inom 1,5 km från en järnvägsstation 2010) har befolkningen, inom stationsnära läge, ökat i de större städerna Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Hässleholm och Ängelholm. Även de närliggande stationerna kring de större städerna t ex Gunnesbo (Lund), Svågertorp (Malmö), Ramlösa och Maria (Helsingborg) har upplevt en ökad befolkning inom stationsnära läge. Sett till mindre tätorter/stationssamhällen har befolkningen ökat, i visa fall mer andra fall marginellt.
De nyetablerade stationerna i norra och östra Skåne – Vittsjö, Bjärnum, Hästveda och Ballingslöv, Önnestad och Fjälkinge har också upplevt en ökning. I Killeberg syns dock en negativ befolkningsutveckling inom stationsnära läge.

Källa: Skånedatabasen 2014, Regionala Transportinfrastrukturplanen 2014-2025, beslutad 2014
Publiceringsår: 2014
Taggar: 5 kilometers radie, stationsnära befolkning järnväg järnvägsstation befintliga beslutade framtida 1
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Medelåldern i Skånes kommuner 2013

Medelåldern i Skånes kommuner 2013

medellderniskneskommuner2013

Den genomsnittliga medelåldern för Skåne var år 2013 40,9 år. Hela riket hade samma årtal en medelålder på 41,2 år. Lägst medelålder hade Lunds kommun som låg på 38,4 år följt av Malmö kommun på 38,7 år. Högst medelålder hade Simrishamn, 48,7 år. Båstad kommun hade den näst högsta genomsnittsåldern på 47,3 år.
Generellt sett är medelåldern högre i sydöstra Skåne medan sydvästra Skåne har den lägsta medelåldern i regionen.

För jämförelse med tidigare år se/sök karta Medelålder i Skånes kommuner 2008 och Medelålder i Skånes kommuner 2004. Observera att färgordningen för åldersintervallen är olika för samtliga kartor under denna kategori.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: 2013, medelålder
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Mellankommunal arbetspendling 2012, stråk med fler än 200 resanden

Mellankommunal arbetspendling 2012, stråk med fler än 200 resanden

mellankommunalarbetspendling2012strkmedflern200resanden

Kartan visar flöden av mellankommunal arbetspendling år 2012, med pilar som visar pendlingens riktning. Kartan visar de flöden som överstiger 200 personer per dag.

Sträckorna Bromölla-Sölvesborg, Sölvesborg-Bromölla och Osby-Älmhult är de sträckor där pendlingen är som störst när det kommer till länsgränsöverskridande pendling. Störst pendling över till Danmark sker från kommunerna Malmö, Lund, Vellinge och Helsingborg.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: Pendling Mellankommunal pendling Riktad pendling Pendlingsflöden Kommunnivå Kommuner 2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Mellankommunal arbetspendling 2012, stråk med fler än 500 resanden

Mellankommunal arbetspendling 2012, stråk med fler än 500 resanden

mellankommunalarbetspendling2012strkmedflern500resanden

Kartan visar flöden av mellankommunal arbetspendling år 2012, med pilar som visar pendlingens riktning. Kartan visar de flöden som överstiger 500 personer per dag.

Pendlingen mellan Skånes kommuner har förändrats marginellt i jämförelse med förgående års pendlingsstatistik. En tillkommande pendlingssträcka är Höganäs-Ängelholm. Generellt sker pendlingen främst till de större städerna Malmö, Lund och Helsingborg. Sträckorna Bromölla- Sölvesborg, Sölvesborg-Bromölla och Osby-Älmhult är fortfarande de sträckor där pendlingen är som störst när det kommer till länsgränsöverskridande pendling. Störst pendling över till Danmark sker, i likhet med förra årets pendlingskarta, från kommunerna Malmö, Lund, Vellinge och Helsingborg.

För att se utvecklingen över tid finns även kartor som visar pendlingsflöden 1998, 2008 och 2011 samt kartor som visar arbetspendlingen till och från tillväxtmotorerna Malmö, Lund och Helsingborg.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: Pendling Mellankommunal pendling Riktad pendling Pendlingsflöden Kommunnivå Kommuner 2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Mellankommunal arbetspendling från Malmö, Lund och Helsingborg 2012

Mellankommunal arbetspendling från Malmö, Lund och Helsingborg 2012

mellankommunalarbetspendlingfrnmalmlundochhelsingborg2012

Kartan visar flöden av mellankommunal arbetspendling år 2012 från Skånes tre tillväxtmotorer – Malmö, Lund och Helsingborg, med pilar som visar pendlingens riktning. Kartan visar de flöden som överstiger 500 personer per dag.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: Pendling Mellankommunal pendling Riktad pendling Pendlingsflöden Länsgränsöverskridande pendling Kommunnivå Kommuner Tillväxtmotorer 2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Mellankommunalarbetspendling till Malmö, Lund och Helsingborg 2012

Mellankommunalarbetspendling till Malmö, Lund och Helsingborg 2012

mellankommunalarbetspendlingtillmalmlundochhelsingborg2012

Kartan visar flöden av mellankommunal arbetspendling år 2012 till Skånes tre tillväxtmotorer – Malmö, Lund och Helsingborg, med pilar som visar pendlingens riktning. Kartan visar de flöden som överstiger 500 personer per dag.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: Pendling Mellankommunal pendling Riktad pendling Pendlingsflöden Länsgränsöverskridande pendling Kommunnivå Kommuner Tillväxtmotorer 2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2002-2012, i absoluta tal

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2002-2012, i absoluta tal

sysselsttningsfrndringiskneskommuner2002-2012iabsolutatal

Kartan visar att de större kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg, följt av Kristianstad och Ängelholm hade, under perioden 2002-2012, den största tillväxten av antalet sysselsättningstillfällen i Skåne. Sju kommuner hade under perioden minskat i antalet sysselsättningstillfällen.
Sammantaget ökade antalet sysselsättningstillfällen i Skåne med 62 090 under tioårsperioden 2002-2012.

För jämförelse med tidigare period se/sök karta sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2001-2011 i absoluta tal.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: 2001-2011, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, antal, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2002-2012, procentuell förändring

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2002-2012, procentuell förändring

sysselsttningsfrndringiskneskommuner2002-2012procentuellfrndring

Kartan visar att kommunerna Staffanstorp, Hörby, Lomma och Vellinge hade, under perioden 2002-2012, den största procentuella ökningen av sysselsättningstillfällen. Sju kommuner hade under perioden minskat i sysselsättningstillfällen, det gällde i synnerhet mindre kommuner i norra Skåne. Perstorp hade den största procentuella sysselsättningsminskningen på 15 procent.

För jämförelse med tidigare period se/sök karta sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2001-2011, procentuell förändring.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: 2002-2012, procent, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2007-2012, absoluta tal

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2007-2012, absoluta tal

sysselsttningsfrndringiskneskommuner2007-2012absolutatal

Kartan visar att Malmö kommun följt av Lund och Helsingborg hade, under perioden 2007-2012, den största tillväxten av antalet sysselsättningstillfällen i Skåne. Elva kommuner hade under perioden minskat i antalet sysselsättningstillfällen.
Sammantaget ökade antalet sysselsättningstillfällen i Skåne med 20 320 under femårsperioden 2007-2012.

För jämförelse med tidigare period se/sök karta sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2006-2011, absoluta tal.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: 2007-2012, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, antal, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2007-2012, procentuell förändring

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2007-2012, procentuell förändring

sysselsttningsfrndringiskneskommuner2007-2012procentuellfrndring

Kartan visar att Lomma och Hörby kommun hade, under perioden 2007-2012, den största procentuella ökningen av sysselsättningstillfällen. Elva kommuner hade under perioden minskat i antalet sysselsättningstillfällen. Östra Göinge hade den största sysselsättningsminskningen på cirka -15 procent.

För jämförelse med tidigare period se/sök karta sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2006-2011, procentuell förändring.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: 2007-2012, procent, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2011-2012, i absoluta tal

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2011-2012, i absoluta tal

sysselsttningsfrndringiskneskommuner2011-2012iabsolutatal

Kartan visar att Malmö kommun följt av Helsingborg hade, under perioden 2011-2012, den största tillväxten av antalet sysselsättningstillfällen i Skåne. Femton kommuner hade under perioden minskat i antalet sysselsättningstillfällen, fördelningen över den negativa utvecklingen är relativt spridd över Skåne.
Sammantaget ökade antalet sysselsättningstillfällen i Skåne med 5 828 under ettårsperioden 2011-2012.

För jämförelse med tidigare period se/sök karta sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2010-2011, absoluta tal.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: 2011-2012, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, antal, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2011-2012, procentuell förändring

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2011-2012, procentuell förändring

sysselsttningsfrndringiskneskommuner2011-2012procentuellfrndring

Kartan visar att Hörby kommun hade, under perioden 2011-2012, den största procentuella ökningen av sysselsättningstillfällen. Femton kommuner hade under perioden minskat i sysselsättningstillfällen, fördelningen över den negativa utvecklingen är relativt spridd över Skåne. Bromölla hade den största sysselsättningsminskningen på cirka -4,5 procent.

För jämförelse med tidigare period se/sök karta sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2010-2011, procentuell förändring.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2014
Taggar: 2011-2012, procent, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2002 - 2012, i absoluta tal

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2002 - 2012, i absoluta tal

befolkningsfrndringiskneskommuner2002-2012iabsolutatal

De flesta av Skånes 33 kommuner har haft en befolkningsökning under perioden år 2002 - 2012. Kartan visar hur många nya invånare varje kommun har vuxit med under perioden, där Malmö ligger i topp med drygt 42.000 nya invånare. De kommuner som har minskat i befolkning har gjort det med under 500 invånare.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2013
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2002-2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2002 - 2012, procentuell förändring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2002 - 2012, procentuell förändring

befolkningsfrndringiskneskommuner2002-2012procentuellfrndring

De flesta av Skånes kommuner har haft en befolkningstillväxt under perioden år 2002 - 2012. I absoluta tal är det Malmö som växt mest, men procentuellt sätt visas i denna karta att det är Lomma kommun som vuxit mest i befolkning. Mönstret för den procentuella befolkningsförändringen visar också att västra Skåne drar ifrån i andelar av Skånes totala befolkning även om så gått som hela Skåne växer befolkningsmässigt.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2013
Taggar: befolkningsförändringen, procent, 2002-2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2007 - 2012, i absoluta tal

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2007 - 2012, i absoluta tal

befolkningsfrndringiskneskommuner2007-2012iabsolutatal

Nästan alla Skånes kommuner har haft en befolkningstillväxt under 5-års-perioden 2007-2012. Kartan visar tillväxten i absoluta tal, och Malmö är då den kommun som vuxit mest med nästan 27.000 nya invånare. Endast två kommuner har haft en liten minskning av befolkningen under perioden.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2013
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2007-2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2007 - 2012, procentuell förändring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2007 - 2012, procentuell förändring

befolkningsfrndringiskneskommuner2007-2012procentuellfrndring

Nästan alla Skånes kommuner har haft en befolkningstillväxt under 5-års-perioden 2007-2012. I absoluta tal är det Malmö som har vuxit mest med nästan 27.000 nya invånare. I denna karta visas dock tillväxten i procentuella tal, och kartan visar ett tydligt mönster av att kommunerna i Malmö-Lund-området växer mest procentuellt sätt och därmed drar ifrån resten av Skåne i andelar av Skånes totala befolkning. Mönstret är dock även tydligt att tillväxten sker i så gott som hela Skåne.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2013
Taggar: befolkningsförändring, procent, 2007-2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2011 - 2012, procentuell förändring

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2011 - 2012, procentuell förändring

befolkningsfrndringiskneskommuner2011-2012procentuellfrndring

Kartan visar Skånes kommuners procentuella befolkningsförändring under ett års tid, 2012 (2011-2012).

Källa: SCB
Publiceringsår: 2013
Taggar: befolkningsförändring, procent, 2011-2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Mellankommunal arbetspendling 2011

Mellankommunal arbetspendling 2011

mellankommunalarbetspendling2011

Kartan visar flöden av mellankommunal arbetspendling år 2011, med pilar som visar pendlingens riktning. Kartan visar de flöden som överstiger 500 personer per dag.

För att se utvecklingen över tid finns även kartor som visar pendlingsflöden 1998 och 2008.

Källa: Skånedatabasen
Publiceringsår: 2013
Taggar: Pendling Mellankommunal pendling Riktad pendling pendlingsflöden 2011
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2001 - 2011, i absoluta tal

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2001 - 2011, i absoluta tal

sysselsttningsfrndringiskneskommuner2001-2011iabsolutatal

Kartan visar att de flesta av Skånes kommuner har haft en tillväxt av antalet sysselsättningstillfällen under 10-års-perioden 2001 - 2011.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2013
Taggar: 2001-2011, antal, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2001 - 2011, procentuell förändring

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2001 - 2011, procentuell förändring

sysselsttningsfrndringiskneskommuner2001-2011procentuellfrndring

Kartan visar att de flesta av Skånes kommuner har haft en tillväxt av antalet sysselsättningstillfällen under 10-års-perioden 2001 - 2011. I absoluta tal har Malmö ökat med flest sysselsättningstillfällen, men här i kartan visas utvecklingen i procentuell förändring och då är det några andra kommuner som sticker ut med den kraftigaste tillväxten, på mellan 20-30%.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2013
Taggar: 2001-2011, procent, sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2006 - 2011, i absoluta tal

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2006 - 2011, i absoluta tal

sysselsttningsfrndringiskneskommuner2006-2011iabsolutatal

Under 5-års-perioden 2006-2011 är det många av Skånes kommuner som har haft en minskning av antalet sysselsättningstillfällen. De flesta kommuner har fortfarande haft en tillväxt, men i jämförelse med hur det har sett ut tidigare och senare så är det fler kommuner under denna period som har tappat i antalet sysselsättningstillfällen, och dessa kommuner spridda geografiskt i Skåne.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2013
Taggar: Sysselsättningsförändring Sysselsättningsutveckling 2006 - 2011
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2006 - 2011, procentuell förändring

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2006 - 2011, procentuell förändring

sysselsttningsfrndringiskneskommuner2006-2011procentuellfrndring

Kartan visar procentuell förändring av sysselsättningstillfällen i Skånes kommuner under 5-års-perioden 2006-2011. De flesta kommuner har en procentuell ökning av sysselsättningstillfällen, men det är också ganska många kommuner som under perioden minskat i antalet sysselsättningstillfällen.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2013
Taggar: 2006-2011, procent, sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2010 - 2011, i absoluta tal

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2010 - 2011, i absoluta tal

sysselsttningsfrndringiskneskommuner2010-2011iabsolutatal

Kartan visar att de flesta av Skånes kommuner har haft en tillväxt av antalet sysselsättningstillfällen under året 2011 (2010-2011).

Källa: SCB
Publiceringsår: 2013
Taggar: 2010-2011, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, sysselsättning, antal
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2010 - 2011, procentuell förändring

Sysselsättningsförändring i Skånes kommuner 2010 - 2011, procentuell förändring

sysselsttningsfrndringiskneskommuner2010-2011procentuellfrndring

Kartan visar procentuell sysselsättningsförändring i Skånes kommuner under året 2011 (2010-2011). De flesta kommuner har haft en ökning, där de flesta ligger på upp till 3%. Ett fåtal kommuner har minskat.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2013
Taggar: 2010-2011, procent, sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till Hässleholm C med kollektivtrafik 2011

Tillgänglighet till Hässleholm C med kollektivtrafik 2011

tillgnglighettillhssleholmcmedkollektivtrafik2011

Kartan visar tillgänglighet med kollektivtrafik till Hässleholms C utifrån tidtabell för kollektivtrafik oktober 2011. Analysen är gjord för att efterlikna en arbetsresa, och visar resmöjligheten utifrån kriteriet att vara framme senast kl.8.00 och resa tillbaka tidigast kl.16.30 måndag-fredag. Resultatet är sedan indelat i 30-min-tid-grupper. För mer info om analyserna se Strukturbild för Skånes TemaBlad Tillgänglighet Regionala kärnor från 2012.

Källa: Region Skåne/Strukturbild
Publiceringsår: 2013
Taggar: Tillgänglighetsanalys Tillgänglighet kollektivtrafik regionala kärnor ToppKoll
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2011 - 2012, i absoluta tal

Befolkningsförändring i Skånes kommuner 2011 - 2012, i absoluta tal

befolkningsfrndringiskneskommuner2011-2012iabsolutatal

Kartan visar Skånes befolkningsförändring under år 2012 (2011-2012). Många kommuner har haft en befolkningstillväxt, och Malmö så kraftig som nästan 5000 nya invånare. Men det är fler kommuner än tidigare år som har haft en negativ befolkningsutveckling under året. Flera av dessa kommuner har dock tappat mycket marginellt, Hässleholms kommun t.ex. med en enda invånare, vilket är viktigt att ha i åtanke när kartan studeras.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2012
Taggar: befolkningsförändring, antal, 2011-2012
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till Helsingborgs C med kollektivtrafik 2011

Tillgänglighet till Helsingborgs C med kollektivtrafik 2011

tillgnglighettillhelsingborgscmedkollektivtrafik2011

Kartan visar tillgänglighet med kollektivtrafik till Helsingborgs C utifrån tidtabell för kollektivtrafik oktober 2011. Analysen är gjord för att efterlikna en arbetsresa, och visar resmöjligheten utifrån kriteriet att vara framme senast kl.8.00 och resa tillbaka tidigast kl.16.30 måndag-fredag. Resultatet är sedan indelat i 30-min-tid-grupper. För mer info om analyserna se Strukturbild för Skånes TemaBlad Tillgänglighet Regionala kärnor från 2012.

Källa: ToppKoll, DanielsonDosk
Publiceringsår: 2012
Taggar: ToppKoll Tillgänglighetsanalys Regionala kärnor
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till Kristianstad C med kollektivtrafik 2011

Tillgänglighet till Kristianstad C med kollektivtrafik 2011

tillgnglighettillkristianstadcmedkollektivtrafik2011

Kartan visar tillgänglighet med kollektivtrafik till Kristianstad C utifrån tidtabell för kollektivtrafik oktober 2011. Analysen är gjord för att efterlikna en arbetsresa, och visar resmöjligheten utifrån kriteriet att vara framme senast kl.8.00 och resa tillbaka tidigast kl.16.30 måndag-fredag. Resultatet är sedan indelat i 30-min-tid-grupper. För mer info om analyserna se Strukturbild för Skånes TemaBlad Tillgänglighet Regionala kärnor från 2012.

Källa: ToppKoll/Danielsson Dosk
Publiceringsår: 2012
Taggar: ToppKoll Tillgänglighetsanalys Tillgänglighet kollektivtrafik regionala kärnor 2011
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till Landskrona station eller Landskrona Drottningsgatan med kollektivtrafik 2011

Tillgänglighet till Landskrona station eller Landskrona Drottningsgatan med kollektivtrafik 2011

tillgnglighettilllandskronastationellerlandskronadrottningsgatanmedkollektivtrafik2011

Kartan visar tillgänglighet med kollektivtrafik till Landskrona station eller Landskrona Drottninggatan utifrån tidtabell för kollektivtrafik oktober 2011. Analysen är gjord för att efterlikna en arbetsresa, och visar resmöjligheten utifrån kriteriet att vara framme senast kl.8.00 och resa tillbaka tidigast kl.16.30 måndag-fredag. Resultatet är sedan indelat i 30-min-tid-grupper. För mer info om analyserna se Strukturbild för Skånes TemaBlad Tillgänglighet Regionala kärnor från 2012.

Källa: ToppKoll/Danielsson Dosk
Publiceringsår: 2012
Taggar: ToppKoll Tillgänglighetsanalys Tillgänglighet kollektivtrafik regionala kärnor 2011
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till Lund C med kollektivtrafik 2011

Tillgänglighet till Lund C med kollektivtrafik 2011

tillgnglighettilllundcmedkollektivtrafik2011

Kartan visar tillgänglighet med kollektivtrafik till Lund C utifrån tidtabell för kollektivtrafik oktober 2011. Analysen är gjord för att efterlikna en arbetsresa, och visar resmöjligheten utifrån kriteriet att vara framme senast kl.8.00 och resa tillbaka tidigast kl.16.30 måndag-fredag. Resultatet är sedan indelat i 30-min-tid-grupper. För mer info om analyserna se Strukturbild för Skånes TemaBlad Tillgänglighet Regionala kärnor från 2012.

Källa: ToppKoll/ Danielsson Dosk
Publiceringsår: 2012
Taggar: ToppKoll Tillgänglighetsanalys Tillgänglighet kollektivtrafik regionala kärnor 2011
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till Malmö C eller Malmö Triangeln med kollektivtrafik 2011

Tillgänglighet till Malmö C eller Malmö Triangeln med kollektivtrafik 2011

tillgnglighettillmalmcellermalmtriangelnmedkollektivtrafik2011

Kartan visar tillgänglighet med kollektivtrafik till Malmö C eller Malmö Triangeln utifrån tidtabell för kollektivtrafik oktober 2011. Analysen är gjord för att efterlikna en arbetsresa, och visar resmöjligheten utifrån kriteriet att vara framme senast kl.8.00 och resa tillbaka tidigast kl.16.30 måndag-fredag. Resultatet är sedan indelat i 30-min-tid-grupper. För mer info om analyserna se Strukturbild för Skånes TemaBlad Tillgänglighet Regionala kärnor från 2012.

Källa: ToppKoll/Danielsson Dosk
Publiceringsår: 2012
Taggar: ToppKoll Tillgänglighetsanalys Tillgänglighet kollektivtrafik regionala kärnor 2011
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet till Ystad station med kollektivtrafik 2011

Tillgänglighet till Ystad station med kollektivtrafik 2011

tillgnglighettillystadstationmedkollektivtrafik2011

Kartan visar tillgänglighet med kollektivtrafik till Ystad station utifrån tidtabell för kollektivtrafik oktober 2011. Analysen är gjord för att efterlikna en arbetsresa, och visar resmöjligheten utifrån kriteriet att vara framme senast kl.8.00 och resa tillbaka tidigast kl.16.30 måndag-fredag. Resultatet är sedan indelat i 30-min-tid-grupper. För mer info om analyserna se Strukturbild för Skånes TemaBlad Tillgänglighet Regionala kärnor från 2012.

Källa: ToppKoll/Danielson Dosk
Publiceringsår: 2012
Taggar: ToppKoll Tillgänglighetsanalys Tillgänglighet kollektivtrafik regionala kärnor 2011
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Alla riksintressen i Skåne

Alla riksintressen i Skåne

allariksintresseniskne

Kartan visar alla riksintressen i Skåne, för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv och kustzonen.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 66
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Allemansrättslig mark i Skåne

Allemansrättslig mark i Skåne

allemansrttsligmarkiskne

Kartan visar all allemansrättslig mark i Skåne, både i och utanför tätorter. Eftersom stora delar av Skåne består av odlingsmark så har Skåne en mycket låg andel allemansrättslig mark jämfört med resten av Sverige.

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur

Källa: Lantmäteriet 2000, Region Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 10
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Allmän grönstruktur angiven i kommunernas översiktsplaner

Allmän grönstruktur angiven i kommunernas översiktsplaner

allmngrnstrukturangivenikommunernasversiktsplaner

Kartan visar grönstruktur angiven i kommunernas antagna översiktsplaner 2011, som inte har definierats mer specifikt som rekreation, ekologi eller naturvård.

Källa: Skånes kommuner och Region Skåne
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 55 ÖP
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel yta allemansrättslig mark i Skånes kommuner

Andel yta allemansrättslig mark i Skånes kommuner

andelytaallemansrttsligmarkiskneskommuner

Kartan visar hur stor andel av varje kommuns yta som består av allemansrättslig mark. Skåne som helhet har en väldigt låg andel allemansrättslig mark p.g.a. stora arealer odlingsmark, men det finns stora variationer inom Skåne. Nordöstra Skåne har betydligt större arealer allemansrättslig mark än de sydliga och västra delarna av Skåne.

Källa: Region Skåne 2004
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 11
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal arbetsplatser som nås med bil inom 30 minuter

Antal arbetsplatser som nås med bil inom 30 minuter

antalarbetsplatsersomnsmedbilinom30minuter

Tre av fyra invånare i Skåne bor så att de kan nå 100 000 potentiella arbetstillfällen inom 30 minuters resa med bil. Hela 60 procent av Skånes befolkning har mindre än 10 minuters resväg med bil till sin arbetsplats. Det är dock skillnad i tillgänglighet mellan västra och östra Skåne.

Kartan är baserad på vägnätet med rådande hastighetsbegränsningar och arbetsplatser år 2005

Källa: Skånedatabasen
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 32 Flerkärnighet Tillgänglighet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal nytillkomna bostäder i Skånes kommuner 2000 - 2009

Antal nytillkomna bostäder i Skånes kommuner 2000 - 2009

antalnytillkomnabostderiskneskommuner2000-2009

Mellan år 2000 och 2009 har det byggts nästan 35 000 nya bostäder i Skåne, varav 53 procent bostäder i flerbostadshus och 47 procent i småhus. Flest bostäder färdigställdes under 2006 och 2007. De största kommunerna i Skåne har byggt flest bostäder. Främst är det Malmö, Lund och Helsingborg som har byggt mest men också mindre kommuner såsom till exempel Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Vellinge och Trelleborg.

För att se det totala bostadsbeståndet per kommun 2009 se/sök Karta 24 Flerkärnighet.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 25 Flerkärnighet Bostäder
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Arbetsplatstäthet

Arbetsplatstäthet

arbetsplatstthet

Kartan visar hur många arbetsplatser det går att nå inom 2,5km (fågelvägen). Västra och sydvästra Skåne har den högsta arbetsplatstätheten.

Källa: SCB/Skånedatabasen
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 31 Flerkärnighet Tillgänglighet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Arbetstillfälle inom 1,5km från en järnvägsstation 2008

Arbetstillfälle inom 1,5km från en järnvägsstation 2008

arbetstillflleinom15kmfrnenjrnvgsstation2008

Kartan visar i vilka stationslägen många arbetsplatser finns och kring vilka stationer det finns utvecklingspotential till mer stationsnära arbetstillfällen.

Källa: Skånedatabasen
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 41 Flerkärnighet Stationsnära arbetsplatser
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Arbetstillfällen inom 1km från en regionbusstation 2008

Arbetstillfällen inom 1km från en regionbusstation 2008

arbetstillflleninom1kmfrnenregionbusstation2008

Källa: Skånedatabasen
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 43 Flerkärnighet Stationsnära
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Barriärer i Skånes grönstruktur

Barriärer i Skånes grönstruktur

barrirerisknesgrnstruktur

Kartan visar Skånes befintliga grönstruktur på en regional nivå, och vägar och järnvägar som på olika sätt korsar viktiga områden och stråk i den gröna strukturen.

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur, som du kan ladda ner från Strukturbilds hemsida under Publicerat material TemaPM www.skane.se/strukturbild

Källa: Region Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 59 Barriärer i landskapet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Barriärer i viktiga utvecklingsstråk i Skånes grönstruktur

Barriärer i viktiga utvecklingsstråk i Skånes grönstruktur

barrireriviktigautvecklingsstrkisknesgrnstruktur

Kartan visar Skånes grönstruktur på en regional nivå och viktiga stråk att utveckla i den gröna strukturen, och hur vägar och järnvägar korsar dessa viktiga utpekade utvecklingsstråk.

Se även karta 1: Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter, med Skånes regionala grönstruktur och viktiga utvecklingsstråk

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur, som du kan ladda ner på Strukturbilds hemsida under Publicerat material TemaPM www.skane.se/strukturbild

Källa: Region Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 60 Barriäreffekter
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befintlig rekreation angiven i kommunernas översiktsplaner

Befintlig rekreation angiven i kommunernas översiktsplaner

befintligrekreationangivenikommunernasversiktsplaner

Kartan visar angivna rekreationsområden (befintliga) i kommunernas antagna översiktsplaner 2011.

Källa: Skåne kommuner och Region Skåne
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 57 ÖP
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningens medelålder i Skånes kommuner 2008

Befolkningens medelålder i Skånes kommuner 2008

befolkningensmedellderiskneskommuner2008

Åldersstrukturen skiljer sig åt mellan Skånes olika delar. Medelåldern i kommunerna varierar mellan 37,4 - 45 år. Medelåldern är lägre i de västra delarna, lägst i sydväst och högst i sydost, även om t.ex. Båstad i nordväst utmärker sig med hög medelålder. En förklaring till skillnaderna inom regionen är att ungdomar generellt flyttar från mindre till större tätorter som en följd av att det där finns en möjlighet att nå en större utbildnings- och arbetsmarknad och ett bredare utbud av kultur- och nöjesliv. Kommuner och tätorter med hög andel äldre ligger ofta på längre avstånd från de arbetsplatstäta delarna.

Se/sök Karta 12 Flerkärnighet för att se hur medelåldern i kommunerna har förändrats mellan år 2000 - 2010.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: 2008, flerkärnighet i skåne, karta 11, medelålder
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsandel med högskoleutbildning i Skånes tätorter 2008

Befolkningsandel med högskoleutbildning i Skånes tätorter 2008

befolkningsandelmedhgskoleutbildningisknesttorter2008

Det är framför allt i de större tätorterna som många (över 30%) har hög utbildningsnivå. Universitetsstaden Lund och småorter kring Lund sticker ut som de där störst procentandel av befolkningen har högskoleutbildning.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: 2008, karta 22, utbildningsnivå, Flerkärnighet i Skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd boende inom 3 mil från varje iordningställt regionalt rekreationsområde

Befolkningsmängd boende inom 3 mil från varje iordningställt regionalt rekreationsområde

befolkningsmngdboendeinom3milfrnvarjeiordningstlltregionaltrekreationsomrde

Kartan visar de iordningställda regionala rekreationsområden som finns i Skåne (se även karta 12: Iordningsställda friluftslivsområden med regional betydelse i Skåne) och besökstrycket på dessa i form av hur stor befolkningsmängden är inom en zon på 30 km från varje område.

Källa: Region Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 27 Rekreation Besökstryck Friluftsliv
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2010 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2000 - 2010

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2010 och tätorternas befolkningsförändring i absoluta tal 2000 - 2010

befolkningsmngdisknesttorter2010ochttorternasbefolkningsfrndringiabsolutatal2000-2010

Under 2000talets första årtionde ökade Skånes befolkning med närmare 10%. De flesta av Skånes tätorter har haft en del av detta befolkningstillskott även om vissa småorter, främst i nordost, haft en viss befolkningsminskning under perioden. Störst har befolkningstillväxten varit i Malmö, det är dock andra mindre orter som haft den största procentuella befolkningsökningen (se/sök Karta 5 Flerkärnighet)

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: Befolkningsmängd Befolkningsförändring Karta 4 Flerkärnighet i Skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2010 och tätorternas procentuella befolkningsförändring 2000 - 2010

Befolkningsmängd i Skånes tätorter 2010 och tätorternas procentuella befolkningsförändring 2000 - 2010

befolkningsmngdisknesttorter2010ochttorternasprocentuellabefolkningsfrndring2000-2010

Under 2000-talets första årtionde ökade Skånes befolkning med närmare 10%. Även om Malmö haft den största absoluta befolkningstillväxten under denna period (se/sök Karta 4 Flerkärnighet) så är det småorter, och då framför allt runt Malmö, som haft den största procentuella befolkningstillväxten i Skåne under 2000talets första decennium.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: Befolkningsmängd Befolkningsförändring Karta 5 Flerkärnighet i Skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd inom 1 km från en regionbusstation 2010

Befolkningsmängd inom 1 km från en regionbusstation 2010

befolkningsmngdinom1kmfrnenregionbusstation2010

Källa: Skånedatabasen
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 42 Flerkärnighet Stationsnära
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningsmängd inom 1,5km från en järnvägsstation 2010

Befolkningsmängd inom 1,5km från en järnvägsstation 2010

befolkningsmngdinom15kmfrnenjrnvgsstation2010

Kartan visar i vilka stationslägen många människor bor och kring vilka stationer det finns utvecklingspotential till mer stationsnära boende.

Källa: Skånedatabasen
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 40 Flerkärnighet Stationsnära boende
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningstäthet

Befolkningstäthet

befolkningstthet

Befolkningsmässigt är Skåne den andra mest tätbefolkade regionen i Sverige med 112 invånare per kvadratkilometer, bara Stockholmsregionen är mer tätbefolkad. Befolkningstätheten är dock inte jämnt fördelad i Skåne. Inte minst finns det en skiljelinje längs den tidigare länsgränsen mellan före detta Malmöhus län och Kristianstads län där sydvästra Skåne är betydligt mer tätbefolkat än övriga delar. Det betyder att strukturen och därmed förutsättningarna ser olika ut i olika delar av Skåne. I grunden är dock skillnaderna relativ små och den flerkärniga och täta strukturen är något som genomsyrar hela regionen.

Denna kartbild visar befolkningsmängden inom en radie på 2,5km från varje punkt i kartan och skalan sträcker sig från 0 till ca 200 000 invånare.

Källa: Skånedatabasen
Publiceringsår: 2011
Taggar: 2011, befolkningstäthet, karta 2, Flerkärnighet i Skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Bevarandevärden - Naturvård i kommunal översiktsplanering

Bevarandevärden - Naturvård i kommunal översiktsplanering

bevarandevrden-naturvrdikommunalversiktsplanering

Kartan visar angivna naturvårdsprogram i antagna kommunala översiktsplaner 2011.

Källa: Skånes kommuner och Region Skåne
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 25 Karta 56 Naturvårdsprogram ÖP
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Cykelvägar i Skåne

Cykelvägar i Skåne

cykelvgariskne

Kartan visar inventerade regionala cykelvägar i Skåne.

En ny inventering pågår av Trafikverket 2011/2012

Källa: Trafikverket 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 17 Rekreation Cykelled
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Det beräknade bostadsbeståndet i Skånes kommuner 2009

Det beräknade bostadsbeståndet i Skånes kommuner 2009

detberknadebostadsbestndetiskneskommuner2009

Vid årsskiftet 2009/2010 uppgick det beräknade bostadsbeståndet i Skåne till nästan 580 000 bostäder. Av dessa fanns cirka 47 procent i småhus och 53 procent i flerfamiljshus. Kommunerna på den västra sidan av Skåne: Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg och Burlöv har mer än 50 procent lägenheter i flerbostadshus. Tillsammans har dessa kommuner drygt två tredjedelar av det skånska beståndet av lägenheter i flerbostadshus. Flera av de skånska kommunerna har en övervägande andel bostäder i småhus.

Se/sök Karta 25 Flerkärnighet för att se antal nytillkomna bostäder i kommunerna mellan 2000 - 2009

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 24 Flerkärnighet Bostäder Bostadsbestånd
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Ekologisk struktur i lövskog

Ekologisk struktur i lövskog

ekologiskstrukturilvskog

Kartan visar Skånes lövskog och hur spridningsmöjligheterna ser ut för lövskogslevande arter med antagandet om ett möjligt spridningsavstånd på 1km. Analysen är gjord med modellen Matrix Green.

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur, som du kan ladda ner på Strukturbilds hemsida under Publicerat material TemaPM www.skane.se/strukturbild

Källa: Region Skåne 2011, Lantmäteriet 2000
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 42
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Ekologiska strukturer för skyddsvärda träd

Ekologiska strukturer för skyddsvärda träd

ekologiskastrukturerfrskyddsvrdatrd

Kartan visar skyddsvärda träd i Skåne och hur spridningsmöjligheterna ser ut för arter som har dessa träd som livsmiljö, med antagandet om ett möjligt spridningsavstånd på 1km. Analysen är gjord med modellen Matrix Green.

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur, som du kan ladda ner från Strukturbilds hemsida under Publicerat material TemaPM www.skane.se/strukturbild

Källa: Region Skåne 2011, Länsstyrelsen i Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 40 Spridningsstråk
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Ekologiska strukturer i Skåne

Ekologiska strukturer i Skåne

ekologiskastruktureriskne

Kartan visar en samlad bild över de viktiga områden och stråk som finns idag för den biologiska mångfalden i Skåne, på en regional skala. Kartan är baserad på en mängd bakgrundsmaterial och analyser. Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur.

Källa: Region Skåne
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 12 Karta 30 Ekologi
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Ekologiska strukturer i värdefull gräsmark

Ekologiska strukturer i värdefull gräsmark

ekologiskastrukturerivrdefullgrsmark

Kartan visar kärnområden för värdefull gräsmark i Skåne (bestående av ängs- betes- och hagmark) samt möjliga spridningsstråk för arter med värdefull gräsmark som sin livsmiljö. Spridningsstråken har tagit fram med hjälp av analysmodellen Matrix Green där möjliga spridningsavstånd mellan de olika livsmiljöerna satts till 1km.

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur.

Källa: Region Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 5 Karta 45 Matrix Green Spridningsstråk i gräsmark
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Ekologiska strukturer i värdefull trädmiljö

Ekologiska strukturer i värdefull trädmiljö

ekologiskastrukturerivrdefulltrdmilj

Kartan visar värdefulla trädområden (bestående av inventeringar av skyddsvärda trädområden, nyckelbiotoper, naturvärdesområden och värdefulla alléer) samt möjliga spridningsstråk för arter som har värdefulla trädmiljöer som sin livsmiljö. Spridningsstråken är framtagna med analysmodellen Matrix Green och möjligt avstånd för arter att sprida sig mellan livsmiljöerna har satts till 1km.

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur

Källa: Region Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 6 Karta 36 Matrix Green Spridningsstråk i trädmiljö
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

En hypotetisk lättspridd arts förekomst och spridningsförmåga

En hypotetisk lättspridd arts förekomst och spridningsförmåga

enhypotetisklttspriddartsfrekomstochspridningsfrmga

Karta visar ett mönster för en hypotetisk art som har god förmåga att sprida sig mellan livsmiljöer.

Se även karta 35: En hypotetisk svårspridd arts förekomst och spridningsförmåga.

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur, som du kan ladda ner från Strukturbilds hemsida under publicerat material TemaPM www.skane.se/strukturbild

Källa: Region Skåne 2004
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 34 Spridningsstråk
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

En hypotetisk svårspridd arts förekomst och spridningsförmåga

En hypotetisk svårspridd arts förekomst och spridningsförmåga

enhypotetisksvrspriddartsfrekomstochspridningsfrmga

Karta visar ett mönster för en hypotetisk art som har begränsad förmåga att sprida sig mellan sina livsmiljöer.

Se även karta 34: En hypotetisk lättspridd arts förekomst och spridningsförmåga.

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur, som du kan ladda ner från Strukturbilds hemsida under publicerat material TemaPM www.skane.se/strukturbild

Källa: Region Skåne 2004
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 35 Spridningsstråk
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Förändrad medelålder i Skånes kommuner 2000 - 2008

Förändrad medelålder i Skånes kommuner 2000 - 2008

frndradmedellderiskneskommuner2000-2008

Medelåldern i Skåne ökar generellt sett. Endast i Malmö, Landskrona och Helsingborg har medelåldern sänkts mellan år 2000 - 2008.

Se/sök Karta 11 Flerkärnighet för att se varje kommuns medelålder idag (2008)

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: karta 12, Flerkärnighet i Skåne, medelålder, 2000-2008
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Friluftslivsområden med regional betydelse i Skåne

Friluftslivsområden med regional betydelse i Skåne

friluftslivsomrdenmedregionalbetydelseiskne

Kartan visar områden som är viktiga för friluftslivet i Skåne, och som har regional betydelse - de har betydelse för fler kommuner.

Se även karta 12: Iordningställda friluftslivsområden med regional betydelse i Skåne för att se vilka av dessa områden som är iordningställda med parkeringar, markerade stigar etc.

Källa: Region Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 13 Rekreation
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Göteborgsregionens tätortstruktur

Göteborgsregionens tätortstruktur

gteborgsregionensttortstruktur

Jämför kartan med Stockholms läns och Skånes tätortstruktur.
Skåne har den tydligaste flerkärniga strukturen av Sveriges tre storstadsregioner.

Källa:
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 47 Flerkärnighet Storstadsregion
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Grönstruktur angiven i kommunernas översiktsplaner

Grönstruktur angiven i kommunernas översiktsplaner

grnstrukturangivenikommunernasversiktsplaner

Kartan visar all grönstruktur som finns angiven i antagna kommunala översiktsplaner, inklusive hänvisning till naturvårdsprogram, i Skånes kommuner 2011.

Källa: Skånes kommuner och Region Skåne
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 24 Karta 54 ÖP
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Grönstruktur i Helsingborgs översiktsplan ÖP2010

Grönstruktur i Helsingborgs översiktsplan ÖP2010

grnstrukturihelsingborgsversiktsplanp2010

Kartan visar den grönstruktur som finns angiven i Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, där man har arbetat föredömligt med bl.a. tankar på hur den gröna strukturen kan utvecklas.

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur

Källa: Helsingborgs stad 2010 och Region Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grönstruktur karta 29 Helsingborgs Översiktsplan
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Högskolor och universitet i Skåne 2009

Högskolor och universitet i Skåne 2009

hgskolorochuniversitetiskne2009

Det finns sex större högskolor och universitet i Skåne; Malmö högskola, SLU Alnarp, Lunds universitet, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet med Campus Helsingborg och Högskolan Kristianstad

Källa: IBU Öresund
Publiceringsår: 2011
Taggar: 2009, högskolor och universitet, karta 23, Flerkärnighet i Skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

In- och utpendlingsorter i Skåne 1999

In- och utpendlingsorter i Skåne 1999

in-ochutpendlingsorteriskne1999

Kartan visar ett tydligt generellt mönster över att de större orterna är inpendlingsorter medan de mindre orterna runt dessa inpendlingsorter är utpendlingsorter.

Studeras samma karta för 2008 (se/sök Karta 30 Flerkärnighet) går det dock att se att utvecklingen går mot en vissa grad av ökad symmetrisk interaktion - d.v.s. att kontrasterna mellan in- och utpendlingsorterna minskar något genom att fler t.ex. pendlar ut från inpendlingsorterna.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 29 Flerkärnighet Pendling Inpendlingsort Utpendlingsort
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

In- och utpendlingsorter i Skåne 2008

In- och utpendlingsorter i Skåne 2008

in-ochutpendlingsorteriskne2008

Kartan visar ett tydligt generellt mönster över att de större orterna är inpendlingsorter medan de mindre orterna runt dessa inpendlingsorter är utpendlingsorter.

Studeras samma karta för 1998 (se/sök Karta 29 Flerkärnighet) går det dock att se att utvecklingen går mot en vissa grad av ökad symmetrisk interaktion - d.v.s. att kontrasterna mellan in- och utpendlingsorterna minskar något genom att fler t.ex. pendlar ut från inpendlingsorterna.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 30 Flerkärnighet Pendling Inpendlingsort Utpendlingsort
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Iordningställda friluftlivsområden med regional betydelse i Skåne

Iordningställda friluftlivsområden med regional betydelse i Skåne

iordningsstlldafriluftlivsomrdenmedregionalbetydelseiskne

Kartan visar iordningställda friluftslivsområden i Skåne (med parkering, markerade stigar etc.) av regional betydelse - där de har betydelse för flera kommuner.

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur

Källa: Region Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 12 Rekreation Rekreationsområden
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Kanotleder och ridleder i Skåne

Kanotleder och ridleder i Skåne

kanotlederochridlederiskne

Kartan visar inventerade kanotleder och redovisade ridleder i kommunala översiktsplaner.

Källa: Region Skåne 2004, Skånes kommuners översiktsplaner 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 18 Rekreation
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Karaktärsområden

Karaktärsområden

karaktrsomrden

Kartan visar de karaktärsområden i det skånska landskapet som redovisas i Landsbygdsprogrammet för Skåne från Länsstyrelsen i Skåne län.

För en lista över områdena enligt numreringen i kartan se sidan 33 i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur. Du hittar rapporten under publicerade material TemaPM på Strukturbilds hemsida www.skane.se/strukturbild

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2007
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 3 Landsbygdsprogram
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Kommuner med en stor branschbredd, över 200 branscher 2008

Kommuner med en stor branschbredd, över 200 branscher 2008

kommunermedenstorbranschbreddver200branscher2008

En kärna är en tätort med en central betydelse för sitt omland. Kärnor finns på olika geografiska nivåer.
För att klassificeras som en regional kärna i Skåne har Strukturbild för Skåne utgått från att följande tre kriterier måste vara uppfyllda:
Tätorten ska:
- ha minst 14 000 invånare
- finnas i en kommun med en branschbredd på över 200 branscher.
- ha en större inpendling än utpendling.

Denna karta visar vilka kommuner i Skåne som har en branschbredd över 200 och som därmed visar i vilka kommuner en tätort behöver ligga för att uppfylla det andra kriteriet för att klassas som en regional kärna.

Se/sök Karta 13,15,16 Flerkärnighet för att se vilka tätorter som uppfyller alla kriterierna.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 14 Flerkärnighet Kärna Regionala kärnor Branschbredd
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Kommunernas centralorter - Skånes kommunala kärnor

Kommunernas centralorter - Skånes kommunala kärnor

kommunernascentralorter-skneskommunalakrnor

En kärna är en tätort med en central betydelse för sitt omland. Kärnor finns på olika geografiska nivåer. Kommunernas centralorter kan ses som kommunala kärnor.

Se/sök karta 16 för att se Skånes regionala kärnor.

Källa:
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 20 Flerkärnighet Kärnor Kommunala kärnor Centralorter
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Kommunernas framtidsplaner för den gröna strukturen

Kommunernas framtidsplaner för den gröna strukturen

kommunernasframtidsplanerfrdengrnastrukturen

Kartan visar angivna planer för utveckling av grönstruktur i kommunernas antagna översiktsplaner 2011.

Källa: Skånes kommuner och Region Skåne
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 58 ÖP
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Kulturmiljöer i Skåne

Kulturmiljöer i Skåne

kulturmiljeriskne

Kartan visar regionalt värdefulla områden för kulturmiljövård i Skåne enligt länsstyrelsens kulturmiljöprogram 2006.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2006
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 20 Kultur
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Kulturmiljöstråk i Skåne

Kulturmiljöstråk i Skåne

kulturmiljstrkiskne

Kartan visar kulturhistoriskt viktiga stråk i det skånska landskapet utifrån länsstyrelsens kulturmiljövådsprogram 2006.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2006
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 22 Kultur
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Lövskog

Lövskog

lvskog

Kartan visar markanvändning i Skåne, med fokus på lövskog.

Se analys av spridningsmöjligheter för lövskogslevande arter i karta 42: Ekologiska strukturer i lövskog

Källa: Lantmäteriet 2000
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 43
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Lövskog och Sumpskog

Lövskog och Sumpskog

lvskogochsumpskog

Kartan visar Skånes markanvändning, och specifikt var det finns lövskog och sumpskog.

Källa: Lantmäteriet 2000, Skogsstyrelsen 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 33 Skogsmark
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Markanvändning i Skåne

Markanvändning i Skåne

markanvndningiskne

Kartan visar på Skånes markanvändning, med tätorter, sjöar, skog, åkermark och annan öppen mark så som gräsmark.

Källa: Lantmäteriet
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 2 Topografiska kartan
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Mellankommunal arbetspendling 1998

Mellankommunal arbetspendling 1998

mellankommunalarbetspendling1998

Läs med fördel denna karta tillsammans med kartan som visar mellankommunal arbetspendling 2008 (se/sök Karta 28 Flerkärnighet).

En jämförelse mellan kartorna visar att det sker två parallella utvecklingsspår vad gäller pendlingen i Skåne. Pendlingen ökar mellan de regionala kärnorna och dess omland. Dessutom har även stråken mellan de regionala kärnorna stärkts. Därmed utvecklas Skåne till en alltmer sammanhållen och integrerad region. Dock syns betydligt större pendlingsflöden i de västra delarna än i de östra delarna. Framför allt sticker sydöstra Skåne ut med en högre interaktion mellan kommunerna. Då pendling mäts som flöden över kommungränserna är det dock värt att notera att kommunerna i sydväst är betydligt mindre till ytan än i t.ex. nordöst, vilket innebär att det kräver kortare resor för att passera en kommungräns i sydväst.

Kartan visar endast pendlingsflöden som överstiger 500 personer per dag.

Källa: Skånedatabasen
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 27 Flerkärnighet Pendling
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Mellankommunal arbetspendling 2008

Mellankommunal arbetspendling 2008

mellankommunalarbetspendling2008

Läs med fördel denna karta tillsammans med kartan som visar mellankommunal arbetspendling 1998 (se/sök Karta 27 Flerkärnighet).

En jämförelse mellan kartorna visar att det sker två parallella utvecklingsspår vad gäller pendlingen i Skåne. Pendlingen ökar mellan de regionala kärnorna och dess omland. Dessutom har även stråken mellan de regionala kärnorna stärkts. Därmed utvecklas Skåne till en alltmer sammanhållen och integrerad region. Dock syns betydligt större pendlingsflöden i de västra delarna än i de östra delarna. Framför allt sticker sydöstra Skåne ut med en högre interaktion mellan kommunerna. Då pendling mäts som flöden över kommungränserna är det dock värt att notera att kommunerna i sydväst är betydligt mindre till ytan än i t.ex. nordöst, vilket innebär att det kräver kortare resor för att passera en kommungräns i sydväst.

Kartan visar endast pendlingsflöden som överstiger 500 personer per dag.

Källa: Skånedatabasen
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 28 Flerkärnighet Pendling
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Naturreservat och nationalparker i Skåne

Naturreservat och nationalparker i Skåne

naturreservatochnationalparkeriskne

Kartan visar Skånes naturreservat och nationalparker.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 61 Skyddad natur
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogram

naturvrdsprogram

Kartan visar Länsstyrelsens naturvårdsprogram, med utpekade regionalt värdefulla naturområden.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 63
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Nyckelbiotoper och Naturvärdesobjekt

Nyckelbiotoper och Naturvärdesobjekt

nyckelbiotoperochnaturvrdesobjekt

Kartan visar naturområden som är skyddade av Skogsstyrelsen.

Källa: Skogsstyrelsen 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 62 Skyddad natur Skyddade nyckelbiotoper och naturvärdeobjekt Avtal för naturvärden
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Nyckelbiotopsinventeringen

Nyckelbiotopsinventeringen

nyckelbiotopsinventeringen

Kartan visar områden för skyddad natur i form av Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering med naturvärden och nyckelbiotoper.

Källa: Skogsstyrelsen 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 38
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Pendlingsflöden till och från Skåne 2008 som överstiger 500 personer

Pendlingsflöden till och från Skåne 2008 som överstiger 500 personer

pendlingsfldentillochfrnskne2008somverstiger500personer

Skåne har inte bara interaktion/pendling inom sig, utan även med kommuner/områden utanför Skånes gränser.

Det finns framför allt en stark pendlingsström från Skåne till Danmark.

Källa: Skånedatabasen
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 44 Flerkärnighet Pendling
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst