Nya stambanor och storstadsavtal

Mellan Stockholm, Göteborg och Malmö ska det byggas nya stambanor, vilket ger Sverige en ny, modern järnväg för höghastighetståg. De nya banorna ska kompletteras med satsningar på lokal kollektivtrafik, exempelvis spårväg, fler busslinjer och cykelinfrastruktur, tillsammans med insatser för ökat bostadsbyggande.

Sverigeförhandlingen var en nationell förhandling om en satsning på höghastighetståg mellan Malmö, Göteborg och Stockholm och om att få igång bostadsbyggandet i Sverige. Sverigeförhandlingen överlämnade sin slutrapport till infrastrukturminister Tomas Eneroth och regeringen den 20 december 2017.

Detta har Sverigeförhandlingen resulterat i

Sverigeförhandlingen har slutit avtal om en höghastighetsjärnväg för tåg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. En utbyggd höghastighetsjärnväg kommer bland annat att korta restiden mellan Malmö och Stockholm till 2 timmar och 30 minuter.

Som en del i det större planerade järnvägsnätet för höghastighetståg är sträckan Lund-Hässleholm prioriterad. Sverigeförhandlingen har tillsammans med Lunds kommun, Hässleholm kommun och Region Skåne ingått i ett avtal om att järnväg för höghastighetståg ska byggas mellan Lund-Hässleholm.

Avtalet inkluderar även byggandet av centrala stationer i respektive ort, inklusive en permanent kopplingspunkt med Södra stambanan och Skånebanan i Hässleholm.

I enlighet med avtalet kommer staten att stå som huvudfinansiär av projektet vid sidan av kommunernas medfinansiering. Sträckan Hässleholm - Lund finns inkluderad i Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Storstadsavtal med Malmö, Lund och Helsingborg

Sverigeförhandlingen har ingått avtal med Stockholm, Göteborg och Skåne. I Skåne gäller det Malmö, Lund och Helsingborg. Ramavtalen med städerna gäller finansiering och medfinansiering uppdelad mellan staten, Region Skåne och kommunerna, och avser utbyggnad av kollektivtrafik, cykel och bostadsbyggande.

Storleken på finansiering från staten baserar sig på den mängd bostäder som kommunerna åtar sig att bygga. I Lund byggs spårväg, i Malmö utvecklas eldriven kollektivtrafik och nya expresslinjer, i Helsingborg utvecklas två nya expresslinjer. I alla städerna görs satsningar på cykelinfrastruktur.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.