Fyrspår Malmö-Hässleholm

Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm har idag en av de största kapacitetsbristerna i landets järnvägsnät. Den är avgörande för att tågtrafiken i södra Sverige och även nationellt ska fungera.

Analyser visar att kapaciteten på järnvägssträckan Malmö-Hässleholm kommer att behöva utnyttjas till omöjliga 148 procent inom tio år om inget görs. Redan idag är kapacitetstaket nått och det finns inte plats för mer trafik eller tidsluckor för underhåll, vilket drabbar resenärer och näringsliv hårt, inte bara i Skåne.

Vad krävs?

Riksdagen har beslutat om utbyggnad av nya svenska stambanor och sträckan Lund-Hässleholm måste komma tidigt i planläggningen. Region Skåne och de åtta skånska kommunerna längs den planerade sträckningen är redo för byggstart. Överenskommelsen Byggstart Skåne med gemensamma utgångspunkter har säkerställt en fortsatt smidig planeringsprocess och maximal investeringsnytta.

Även i Greater Copenhagens Trafikcharter och Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” är sträckan en utpekad prioriteringsåtgärd för kommande nationella planer. Lund-Hässleholm bör därför prioriteras högt i en etappvis utbyggnad av nya stambanan, för att undanröja de stora flaskhalsarna i det nationella och regionala järnvägssystemet och i den av EU prioriterade ScanMed-korridoren.

 

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter