Nationell plan för transportsystemet 2014–2025

I den nationella planen för transportsystemet 2014 – 2025 finns regeringens satsningar på den nationella infrastrukturen i Skåne. 

I beslutet från den 3 april 2014 har regeringen pekat ut vilka projekt som Trafikverket ska prioritera under planperioden 2014 – 2025. 

Nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025

Skåne – utfall i stora drag

I den nationella planen satsas cirka 20 miljarder kronor i Skåne. Utfall i stora drag:

  • Södra stambanan, utbyggnad till 4 spår Arlöv–Lund samt mindre kapacitetsutbyggnader Lund-Hässleholm
  • Västkustbanan, färdigställande av Hallandsåstunneln samt utbyggnad till 2 spår Ängelholm-Maria
  • Utbyggnad för ny Pågatågstrafik – Trelleborgsbanan, Marieholmsbanan, Malmöringen, Söderåsbanan, Lommabanan
  • E22, utbyggnad till motorväg Linderöd–Vä och Fjälkinge–Gualöv
  • Regionala superbussatsningar
  • E65 Svedala–Börringe, utbyggnad till motorväg

Utpekade brister

I den nationella planen finns så kallade utpekade brister som enligt Trafikverkets bedömning kräver ytterligare utredning inför kommande planperioder, bland annat:

  • Södra stambanan Lund – Hässleholm
  • Skånebanan Hässleholm – Kristianstad

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter