Nationell plan för transportsystemet 2014–2025

I den nationella planen för transportsystemet 2014 – 2025 finns regeringens satsningar på den nationella infrastrukturen i Skåne. 

I beslutet från den 3 april 2014 har regeringen pekat ut vilka projekt som Trafikverket ska prioritera under planperioden 2014 – 2025. 

Skåne – utfall i stora drag

I den nationella planen satsas cirka 20 miljarder kronor i Skåne. Utfall i stora drag:

  • Södra stambanan, utbyggnad till 4 spår Arlöv–Lund samt mindre kapacitetsutbyggnader Lund-Hässleholm
  • Västkustbanan, färdigställande av Hallandsåstunneln samt utbyggnad till 2 spår Ängelholm-Maria
  • Utbyggnad för ny Pågatågstrafik – Trelleborgsbanan, Marieholmsbanan, Malmöringen, Söderåsbanan, Lommabanan
  • E22, utbyggnad till motorväg Linderöd–Vä och Fjälkinge–Gualöv
  • Regionala superbussatsningar
  • E65 Svedala–Börringe, utbyggnad till motorväg

Utpekade brister

I den nationella planen finns så kallade utpekade brister som enligt Trafikverkets bedömning kräver ytterligare utredning inför kommande planperioder, bland annat:

  • Södra stambanan Lund – Hässleholm
  • Skånebanan Hässleholm – Kristianstad

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter