Tematräffar för hållbara resor i Skåne

Region Skåne arrangerar tematräffar inom nätverket för hållbart resande som behandlar olika frågeställningar och teman kopplat till konceptet Mobility Management.

Konceptet handlar om hur vi kan främja hållbara transporter genom att förändra resenärers attityder och beteenden med exempelvis informationsinsatser. På träffarna lyfts exempel på hur Mobility Managment kan användas som ett verktyg i kombination med traditionell trafikplanering. 

Nätverket för hållbart resande består av representanter från Skånes kommuner, Trafikverket, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne.

Nedan hittar du sammanfattande artiklar från tidigare träffar samt information om kommande träffar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter