Tematräffar för hållbara resor i Skåne

Region Skåne arrangerar tematräffar inom nätverket för hållbart resande som behandlar olika frågeställningar och teman kopplat till konceptet Mobility Management.

Konceptet handlar om hur vi kan främja hållbara transporter genom att förändra resenärers attityder och beteenden med exempelvis informationsinsatser. På träffarna lyfts exempel på hur Mobility Managment kan användas som ett verktyg i kombination med traditionell trafikplanering. 

Nätverket för hållbart resande består av representanter från Skånes kommuner, Trafikverket, Länsstyrelsen och Skånes Kommuner.

Nedan hittar du sammanfattande artiklar från tidigare träffar samt information om kommande träffar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!