Tematräffar för hållbara resor i Skåne

Region Skåne arrangerar tematräffar inom nätverket för hållbart resande som behandlar olika frågeställningar och teman kopplat till konceptet Mobility Management.

Konceptet handlar om hur vi kan främja hållbara transporter genom att förändra resenärers attityder och beteenden med exempelvis informationsinsatser. På träffarna lyfts exempel på hur Mobility Managment kan användas som ett verktyg i kombination med traditionell trafikplanering. 

Nätverket för hållbart resande består av representanter från Skånes kommuner, Trafikverket, Länsstyrelsen och Skånes Kommuner.

Nedan hittar du sammanfattande artiklar från tidigare träffar samt information om kommande träffar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.