Skånskt Bredbandsforum

Skånskt Bredbandsforum är den samlade regionala kompetensen och motorn för bredbandsutvecklingen i Skåne. 

För att förankra och effektivisera bredbandsutbyggnaden i Skåne och se till att Bredbandsstrategin uppnås samverkar de skånska intressenterna. Detta sker i Skånskt Bredbandsforum (SBBF), ett samarbete mellan Region Skåne, Skånes Kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt näringsliv och akademi. 

Arbetsgrupper

Styrgruppen tillsätter arbetsgrupper som får i uppdrag att analysera särskilda frågor eller områden. Arbetsgrupperna arbetar med: 

 • Stöd till Skånes och Blekinges kommuner
 • Tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter och effekter
 • Nuläges- och behovsanalys av digitaliseringsarbetet i Skånes kommuner

Styrgrupp

Deltagare och ordförande utses av Region Skåne. 

 • Dolores Öman, ordförande, SBBF, Region Skåne
 • Ilmar Reepalu, 1:e vice ordförande, SBBF, regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
 • Pontus Lindberg, regionråd, 2:e vice ordförande, SBBF, regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
 • Kent Mårtensson, ordförande, Skånes Kommuner
 • Marika Hansen, representant, Skånes Kommuner
 • Matz Hammarström, landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen, Skåne
 • Christina Mattisson, ordförande, Region Blekinge
 • Henric Johnson, Pro Rektor BTH, Lärosäten Syd
 • Magnus Engelbäck, Regionchef, Företagarna Syd
 • Per Fröling, Svenska Statsnätsföreningen
 • Mats Ekstrand, IT-direktör Region Skåne
 • Ola Svedin, VD, Mobile Heights
 • Stephan Müchler, VD, Sydsvenska Handelskammaren
 • Elin Palmgren, TeliaSonera
 • Lars Sandqvist, Broadband, Telenor
 • Jacob Bolin, Head Public Affairs, ComHem
 • Mikael Philisson, v VD, IP-Only
 • Crister Mattsson, Senior Advisor, Acreo Swedish ICT

Övriga:

 • Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör, Region Skåne
 • Lars Winther-Hansén, SBBF kansli
 • Karl Gemfeldt, SBBF-kansli
 • Eric Nerme-Nordenhammar, projektledare FABS
 • Rikard Svensson, bredbandskoordinator Blekinge

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter