Bredband i Skåne och Blekinge

Skåne och Blekinge har höga mål att det ska finnas tillgång till bredband med hög hastighet för både hushåll och företag tillgängligt 2020.

Målet gäller både för Sverige och Blekinge med 90 procents 
internetuppkopplingar på minst 100 Mb/s, för både hushåll och företag. Skåne har satt målet högre med 95 procent.

För göra det möjligt driver Region Skåne projektet Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS), ett EU-finansierat utvecklingsprojekt, tillsammans med Region Blekinge, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge samt Netport Science park.

Fiber till alla i Blekinge och Skåne (Tillvaxtverket.se)

Bredbandsutbyggnaden i båda länen

Projektet är en samverkanspart som erbjuder olika stödformer till alla de 38 kommunerna i deras bredbandsutbyggnad. Stödet varierar beroende på hur långt de olika kommunerna kommit. Projektet är också inriktat på att ge exempel på varför snabbare bredband med fiber behövs.

En webbplats - smartasamhallet.se - visar olika exempel på vad ett digitalt samhälle kan innebära för en medborgare. Under oktober 2018 startar även en fysisk kunskaps- och mötesplats i Galleri Boulevard.

Samverkan med kommuner

Projektet har påbörjat besök hos de 38 kommunerna för att tillsammans göra nulägesanalys av bredbandsutbyggnaden. Perstorp är en av kommunerna som kontaktat FABS, för stöd under sin utbyggnadsprocess.

Om Perstorp på Tillvaxtverket.se

Våra samarbetspartners:
Om projektet på Tillvaxtverket.se
Om projektet på Kommunförbundet Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter