Bredband i Skåne och Blekinge

Skåne och Blekinge har höga mål att det ska finnas tillgång till bredband med hög hastighet för både hushåll och företag tillgängligt 2020.

Det övergripande målet är att 95 procent av alla företag och hushåll i Skåne och 90 procent i Blekinge har tillgång till snabb fiberanslutning på 100 Mbit/s till år 2020.

För göra det möjligt driver Region Skåne projektet Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS), ett EU-finansierat utvecklingsprojekt, tillsammans med Region Blekinge, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge samt Netport Science park.

Bredbandsutbyggnaden i båda länen

Projektet är en samverkanspart som erbjuder olika stödformer till alla de 38 kommunerna i deras bredbandsutbyggnad. Stödet varierar beroende på hur långt de olika kommunerna kommit. Projektet är också inriktat på att ge exempel på varför snabbare bredband med fiber behövs.

Smartasamhallet.se är en webbplats som visar olika exempel på vad ett digitalt samhälle kan innebära för en medborgare:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter