Bredbandskablar i olika färger.

Digital infrastruktur

Region Skåne arbetar för att alla skåningar oavsett var de bor eller verkar ska ha tillgång till ett hållbart, snabbt bredband och alla möjligheter det för med sig.

Ett snabbt bredbandsnät är en mycket viktig del av infrastrukturen för Skånes utveckling, eftersom tillgång till bredband är lika viktigt för företagande och boende som väg- och elnäten. När hela Skånes befolkning får tillgång till morgondagens tjänster kan vi minska den digitala klyftan.

Bredbandsstrategi för Skåne

Region Skånes bredbandsstrategi är en del av Skånes regionala utvecklingsstrategi och har som övergripande mål att 95 procent av Skåne ska ha tillgång till minst 100 Megabits/sekund innan år 2020.

Bredbandsstrategin bidrar på så vis till ett Skåne där det är möjligt att bo och verka överallt, något som i många fall också kan ersätta en fysisk resa och bidra till att minska utsläpp av växthusgaser.

Region Skåne har inget offentligt ansvar för bredbandsinfrastrukturen. Grundprincipen är att marknaden ska stå för kostnaderna. Vår roll är att samordna arbetet och röja undan hinder. Flera kommuner har redan egna stadsnät och strategier för bredbandsutbyggnad.

Bredbandsstrategin har tagits fram tillsammans med Skånes Kommuner. Genom Skånes Kommuner har de 33 skånska kommunerna fått möjlighet att påverka strategin.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter