• Oväntade effekter av cykling - du kan känna lyckorus och välbefinnande
  • Oväntade effekter av cykling - du får tid över eftersom du slipper gå till gymmet
  • Oväntade effekter av cykling - du får bensinpengar över
  • Oväntade effekter av cykling - du får ökad stresstålighet

Cykelutveckling

Region Skåne arbetar för att stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och bli en plats där cykeln är det naturliga färdmedlet för kortare resor.

I Skåne görs många insatser för att det ska bli lättare och säkrare att cykla. Förutom förbättringen i vardagen för många skåningar finns förhoppningen att fler ska välja cykeln framför bilen.

Storsatsning på cykel

Just nu byggs det mycket cykelvägar som förbättrar cykelförhållandena i Skåne. Satsningen har uppmärksammats av Energimyndigheten som beviljat Region Skåne pengar till en marknadsföringskampanj av ett 10-tal nya cykelvägar.

Insatsen är ett pilotprojekt för att se om riktade informationsinsatser i samband med att en cykelväg blir klar eller förbättringar i infrastrukturen genomförs kan öka antalet cyklister. Efter testperioden ska insatsen utvärderas och förhoppningen är att Region Skåne och de skånska kommunerna tillsammans ska finna en effektiv metod för marknadsföring av ny infrastruktur.

Bättre skyltning

I området kring Malmö och Lund har vi börjat förbättra skyltningen, för att göra det lättare för cyklisterna att hitta – en åtgärd som efterfrågats i enkäter. Vi hoppas detta ska öka cykelpendlingen och rekreationsturerna i området.

Cykelvägsplan för Skåne

Satsningen på cykelinfrastruktur finansieras av statliga medel och kommunal medfinansiering inom Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 och kommer att färdigställas under projektperioden 2018-2020.

Cykelbarhetsklassning i Skåne

Cykelbarhetsklassning av vägar i Skåne är en klassificering av bil- och cykelvägnät från Nationella vägdatabasen (NVDB). Syftet är att klassificera alla vägar efter hur bra de är att cykla på ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Genom att göra det förbättras möjligheterna att skapa bra cykelkartor och att göra bättre massruttningar, exempelvis i analyser eller modeller. Det är även ett sätt att synliggöra brister i data från NVDB och motivera till förbättringar när det gäller inrapportering av data till NVDB. Läs mer i metodrapporten eller i metadata för datamängden.

Projekt – regionala cykelleder

Att cykla på sin fritid och på semestern lockar allt fler. Region Skåne driver mellan 2019-2023 ett projekt för att utveckla regionala cykelleder för rekreation och turism i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.