Region Skånes cykelbokslut 2018

Cykelutveckling

Region Skåne arbetar för att stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och och bli en plats där cykeln är det naturliga färdmedlet för kortare resor.

Regionalt cykelbokslut för Skåne följer upp hur det går för Skåne i arbetet med cykel. Ambitionerna är stora när det gäller att öka andelen cykelresor, men också att göra cyklingen bättre och säkrare för alla.

Cykelstrategi för Skåne

Under 2015 och 2016 arbetade Region Skåne i dialog med Skånes kommuner med att ta fram ett remissunderlag till Cykelstrategi för Skåne. Regionala utvecklingsnämnden godkände förslaget till ny cykelstrategi på i april 2017.

Ambitionen med strategin att synliggöra vilka vägval och prioriteringar som krävs för att utveckla Skåne som Sveriges främsta cykelregion, öka cyklingen och göra den säkrare.

Under arbetets gång har följande underlagsrapporter tagits fram (pdf:er, öppnas i nytt fönster): 

Tjänsten Cykla i Skåne

Tillsammans med kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg har vi tagit fram cyklaiskane.se. Det är en digital cykelkarta och cykelreseplanerare som ska hjälpa till att hitta den bästa vägen för dig som vill cykla i Skåne. Tjänsten är också stöd i den vidare utvecklingen av den skånska cykelinfrastrukturen.

Cykelvägsplanen

Cykelvägsplanen hanterar i huvudsak ny- och ombyggnader av cykelvägar längs statliga vägar i Skåne. Planen är en fördjupning till den regionala transportinfrastrukturplanen (RTI-planen) för åren 2014–2025.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter