• Oväntade effekter av cykling - du kan känna lyckorus och välbefinnande
  • Oväntade effekter av cykling - du får tid över eftersom du slipper gå till gymmet
  • Oväntade effekter av cykling - du får bensinpengar över
  • Oväntade effekter av cykling - du får ökad stresstålighet

Cykelutveckling

Region Skåne arbetar för att stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och bli en plats där cykeln är det naturliga färdmedlet för kortare resor.

I Skåne görs många insatser för att det ska bli lättare och säkrare att cykla. Förutom förbättringen i vardagen för många skåningar finns förhoppningen att fler ska välja cykeln framför bilen.

Storsatsning på cykel

Just nu byggs det mycket cykelvägar som förbättrar cykelförhållandena i Skåne. Satsningen har uppmärksammats av Energimyndigheten som beviljat Region Skåne pengar till en marknadsföringskampanj av ett 10-tal nya cykelvägar.

Insatsen är ett pilotprojekt för att se om riktade informationsinsatser i samband med att en cykelväg blir klar eller förbättringar i infrastrukturen genomförs kan öka antalet cyklister. Efter testperioden ska insatsen utvärderas och förhoppningen är att Region Skåne och de skånska kommunerna tillsammans ska finna en effektiv metod för marknadsföring av ny infrastruktur.

Bättre skyltning

I området kring Malmö och Lund har vi börjat förbättra skyltningen, för att göra det lättare för cyklisterna att hitta – en åtgärd som efterfrågats i enkäter. Vi hoppas detta ska öka cykelpendlingen och rekreationsturerna i området.

I samband med detta gjorde vi en stor marknadsföringskampanj som lyfter oväntade effekter av cykling, med glimten i ögat. Vi kommer också att livesända tre quiz på Facebook i på spåret-stil. Här kan du anmäla dig, så du inte missar dem:

1 oktober - Quiz nr 1

8 oktober - Quiz nr 2

15 oktober - Quiz nr 3

Cykelvägsplan för Skåne

Satsningen på cykelinfrastruktur finansieras av statliga medel och kommunal medfinansiering inom Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 och kommer att färdigställas under projektperioden 2018-2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter