• Oväntade effekter av cykling - du kan känna lyckorus och välbefinnande
  • Oväntade effekter av cykling - du får tid över eftersom du slipper gå till gymmet
  • Oväntade effekter av cykling - du får bensinpengar över
  • Oväntade effekter av cykling - du får ökad stresstålighet

Cykelutveckling

Region Skåne arbetar för att stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och bli en plats där cykeln är det naturliga färdmedlet för kortare resor.

I Skåne görs många insatser för att det ska bli lättare och säkrare att cykla. Förutom förbättringen i vardagen för många skåningar finns förhoppningen att fler ska välja cykeln framför bilen.

Marknadsföring av nya cykelvägar ger ökat cyklande

Under åren 2018-2020 genomfördes ett pilotprojekt i stöd av finansiering från Energimyndigheten för att se om riktade informationsinsatser i samband med att en cykelväg blir klar eller förbättras kan öka antalet cyklister. Resultatet visar att riktade kommunikationsinsatser och Mobility Management bidrar till fler cyklister.

Bättre skyltning

För att göra det lättare för cyklister att hitta kommer det regionala cykelbasnätet i Skåne att skyltas upp. Vi hoppas detta ska öka cykelpendlingen och rekreationsturerna i området.

Regional transportinfrastrukturplan

Satsningen på cykelinfrastruktur finansieras av statliga medel och kommunal medfinansiering inom Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033.

Cykelbarhetsklassning i Skåne

Cykelbarhetsklassning av vägar i Skåne är en klassificering av bil- och cykelvägnät från Nationella vägdatabasen (NVDB). Syftet är att klassificera alla vägar efter hur bra de är att cykla på ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Genom att göra det förbättras möjligheterna att skapa bra cykelkartor och att göra bättre massruttningar, exempelvis i analyser eller modeller. Det är även ett sätt att synliggöra brister i data från NVDB och motivera till förbättringar när det gäller inrapportering av data till NVDB. Läs mer i metodrapporten eller i metadata för datamängden.

Projekt – regionala cykelleder

Att cykla på sin fritid och på semestern lockar allt fler. Region Skåne driver mellan 2019-2023 ett projekt för att utveckla regionala cykelleder för rekreation och turism i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.