Cykel i Skåne

Region Skåne arbetar för att stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och och bli en plats där cykeln är det naturliga färdmedlet för kortare resor.

Regionalt cykelbokslut för Skåne följer upp hur det går för Skåne i arbetet med cykel. Ambitionerna är stora när det gäller att öka andelen cykelresor, men också att göra cyklingen bättre och säkrare för alla.

Se cykelbokslutet för 2017

Cykelstrategi för Skåne

Under 2015 och 2016 arbetade Region Skåne i dialog med Skånes kommuner med att ta fram ett remissunderlag till Cykelstrategi för Skåne. Ambitionen med strategin att synliggöra vilka vägval och prioriteringar som krävs för att utveckla Skåne som Sveriges främsta cykelregion, öka cyklingen och göra den säkrare.

Regionala utvecklingsnämnden godkände förslaget till ny cykelstrategi på sitt sammanträde 21 april 2017.

Strategin innehåller allt från beteende- och attitydpåverkansinsatser till infrastrukturåtgärder. Fokus ligger på att utveckla cyklingen i Skåne.

Se cykelstrategin

Under arbetets gång har följande underlagsrapporter tagits fram (pdf:er, öppnas i nytt fönster): 

Cykelvägsplanen

Cykelvägsplanen hanterar i huvudsak ny- och ombyggnader av cykelvägar längs statliga vägar i Skåne. Planen är en fördjupning till den regionala transportinfrastrukturplanen (RTI-planen) för åren 2014–2025.

Cykelvägsplanen

Remiss Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029 avseende cykelsatsningar.

Remissversion (pdf, nytt fönster) 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter