Region Skånes cykelbokslut 2018

Cykelutveckling

Region Skåne arbetar för att stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och och bli en plats där cykeln är det naturliga färdmedlet för kortare resor.

Regionalt cykelbokslut för Skåne följer upp hur det går för Skåne i arbetet med cykel. Ambitionerna är stora när det gäller att öka andelen cykelresor, men också att göra cyklingen bättre och säkrare för alla.

Cykelstrategi för Skåne

Region Skåne har i dialog med Skånes kommuner tagit fram Cykelstrategi för Skåne. Ambitionen med strategin är att synliggöra vilka vägval och prioriteringar som krävs för att utveckla Skåne som Sveriges främsta cykelregion, öka cyklingen och göra den säkrare.

Tjänsten Cykla i Skåne

Tillsammans med kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg har vi tagit fram cyklaiskane.se. Det är en digital cykelkarta och cykelreseplanerare som ska hjälpa till att hitta den bästa vägen för dig som vill cykla i Skåne. Tjänsten är också stöd i den vidare utvecklingen av den skånska cykelinfrastrukturen.

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029

Vilka statliga regionala cykelvägar kommer att byggas 2018-2029 och varför har de prioriterats? Detta beskriver Cykelvägsplan för Skåne 2018-2019. Planen är en konkretisering av de cykelsatsningar som finns i Regional infrastrukturplan för Skåne 2018-2029.

Underlagsrapporter

Inom cykelområdet har en rad underlagsrapporter tagits fram. Dessa har använts i framtagandet av Cykelstrategi för Skåne och Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter