Samhällsanalys

Region Skåne följer utvecklingen i Skåne och det behövs noggranna analyser och studier för att fatta rätt beslut för alla som bor i Skåne.

En viktig del av arbetet är att ta reda på hur människor i Skåne lever idag och vill leva i framtiden. Att förstå stora trender som sker över tid ger oss möjlighet att möta utmaningar och fatta välgrundade beslut. Därför genomföra vi regelbundet större undersökningar som bland annat  folkhälsoundersökning, resvaneundersökning och befolkningsprognoser. 

Vi hjälper även kommuner, näringsliv och lärosäten genom att löpande ta fram rapporter, analyser och undersökningar om Skåne som kan brytas ner på lokal nivå. Det är minst lika viktigt att vår kunskap går att använda av andra som arbetar med utvecklingen av Skåne. All kunskap är öppen och tillgänglig i vår databas "rapporter och strategier".

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.