Kompetenssamverkan Skåne

Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) vill skapa en samsyn bland skånska aktörer kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas framöver i Skåne.

Syftet är att skapa ett brett engagemang, kunskap och ägandeskap för frågan samt en gemensam syn på hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

KoSS består av en styrgrupp respektive arbetsgrupp med representanter från: Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd samt Region Skåne (ordförande).

KoSS arbete presenteras på ett lättillgängligt sätt i följande dokument:

Kompetenskalaset

Inom KoSS anordnas också Kompetenskalaset. Det har hittills arrangerats i två upplagor, 2016 och 2018. Under en hel vecka på hösten får intresserade inom kommuner, näringsliv, myndigheter med flera inblick i en rad satsningar i Skåne som syftar till att förbättra kompetensförsörjningen.

Kompetenskalaset bjuder på en mix av både föreläsningar, seminarier och öppna hus på olika platser runt om i Skåne.

Några exempel på ämnen under Kompetenskalaset 2018:

  • Integrationens betydelse för kompetensförsörjning
  • Folkbildningens kraft i regionens kompetensförsörjning
  • Vägledningen är avgörande för skånsk arbetsmarknad och tillväxt 
  • Jobba eller gå lärlingsutbildning i Danmark - Øresunddirekt visar vägen!
  • En sjukt bra framtid- Arbetsmarknadskunskap inom vård- och omsorgsbranschen

Kontaktpersoner KoSS:

Arbetsförmedlingen
Paul Andersson, Contact
Anders Nyhagen, Contact

Kommunförbundet Skåne
Nils Pihlsgård, Contact
Jan-Åke Johansson, Contact
Jenny Strand, Contact 

Länsstyrelsen Skåne
Hanna Savola, Contact
Sara Lhådö, Contact
Helene Brewer, Contact  

Lärosäten Syd
Sara Virkelyst, Contact
Charlotte Kipowsky, Contact 

Region Skåne
Anders Axelsson, Contact
Anders Elmevik, Contact 
Eva-Britt Grönberg, Contact 
Charlotta Levin, Contact 
Karl Löfmark, Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter