två unga människor arbetar på en verkstad

Kompetenssamverkan Skåne

Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) vill skapa en samsyn bland skånska aktörer kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas framöver i Skåne.

Syftet är att skapa en plattform för brett engagemang, kunskap och ägandeskap.

Kompetensplattformen vill bidra till:

 • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
 • ökad samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
 • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering, samt
 • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Samverkansgrupp

KoSS har en styrande samverkansgrupp med representanter från: Arbetsförmedlingen, Familjen Helsingborg, MalmöLundregionen, Skåne Nordost, Sydöstra Skånes samarbetskommitté, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd samt Region Skåne (ordförande).

Utöver samverkansgruppen finns flera olika expert- och arbetsgrupper med representanter från nyckelaktörer inom den regionala kompetensförsörjningen.

Regional strategi för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i Skåne 2016-2025

Alla organisationer i KoSS tog 2016 beslut om strategin.

I strategin prioriteras tre områden:

 • Främja lärande och kompetensutveckling i arbetslivet
 • Förbättra samverkan mellan utbildning och arbetsliv
 • Breddad rekrytering för att ta tillvara på människors olika kompetenser.

Som resultat av KoSS arbete finns flertalet lyckade plattformar och insatser, exempelvis:

 • Plattform för SI (Supplemental Instruction/Samverkansinläring)
 • Yrkes-SFI
 • Nyanlända akademiker, snabbspår
 • Kompetensråd
 • Arbetsmarknadskunskap samt arbete med studie- och yrkesvägledning

Kontaktpersoner KoSS:

Arbetsförmedlingen
Paul Andersson, Contact
Carina Friis, Contact

Familjen Helsingborg
Johan Lindberg, Contact

Kommunförbundet Skåne
Jan-Åke Johansson, Contact

Länsstyrelsen Skåne
Hanna Savola, Contact
Sara Lhådö, Contact
Helene Brewer, Contact  

Lärosäten Syd
Sara Virkelyst, Contact
Charlotte Kipowsky, Contact 

MalmöLundregionen
Linda Katz, Contact

Region Skåne
Anders Axelsson, Contact
Anders Elmevik, Contact 
Eva-Britt Grönberg, Contact 
Charlotta Levin, Contact 
Karl Löfmark, Contact
Erik Lindell, Contact

Skåne Nordost
Malin Wildt Persson, Contact

SÖSK
Madelene Johansson, Contact

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter