Kompetenssamverkan Skåne

Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) vill skapa en samsyn bland aktörer inom regional kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt.

KoSS vill skapa en samsyn kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas framöver i Skåne. Syftet är att skapa ett brett engagemang, kunskap och ägandeskap för frågan samt en gemensam syn på hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

KoSS består av en styrgrupp respektive arbetsgrupp med representanter från: Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd samt Region Skåne (ordförande).

KoSS arbete presenteras på ett lättillgängligt sätt i följande dokument:

KoSS Presentation.pdf

Kontaktpersoner i deltagande organisationer

Arbetsförmedlingen
Paul Andersson, Contact
Bengt Greiff, Contact

Kommunförbundet Skåne
Peter Nilsson, Contact
Nils Pihlsgård, Contact
Jan-Åke Johansson, Contact

Länsstyrelsen Skåne
Hanna Savola, Contact
Helena Hölerman, Contact
Sara Lhådö, Contact

Lärosäten Syd
Madeleine Persson, Contact
Sara Virkelyst, Contact

Region Skåne
Anders Axelsson, Contact
Anders Elmevik, Contact 
Charlotta Levin, Contact 
Sandra Lindeskog, Contact

Deltagande organisationer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter