Film som beskriver lite mer vad arbetsmarknadskunskap är och kan bidra till.

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap är en satsning som riktar sig till elever i Skåne i åldrarna 13 till 19 år, samt till föräldrar och skolpersonal.

Arbetsgivarna har idag stora anställningsbehov, men ändå står många ungdomar utan jobb. Idén med arbetsmarknadskunskap är att glappet mellan ungdomar och jobb kan minska om det pratas mer arbetsmarknad i skolan.

Stöd för framtida jobb

Hur ser arbetsmarknaden i Skåne ut, var finns jobben, vilka utbildningar leder dit och vad krävs av mig som ung då? Arbetsmarknadskunskap ska hjälpa ungdomarna att göra medvetna utbildningsval, och lyfta vikten av fullföljd gymnasieutbildning och den egna attityden för att få ett framtida arbete.

Arbetsmarknadskunskapen är uppbyggd av en grundlektion, och även en lektion om vård- och omsorg och en om energi- och teknik finns. 

Din kommun kan också delta

Just nu medverkar dessa kommuner:

  • Trelleborg
  • Skurup
  • Simrishamn
  • Bromölla
  • Perstorp
  • Landskrona
  • Ängelholm

Vill du höra mer om hur din kommun kan ansluta?

Kontakta Charlotta Levin.

Bakgrund

Konceptet genomförs av Jobba i Västerås och görs i samverkan mellan Region Skåne, Arbetsförmedlingen och deltagande kommuner. Konceptet erbjuder arbetsmarknadskunskap till elever, skolpersonal och föräldrar. Det inleddes i Skåne under 2015 med en förstudie. Hösten 2016 startade verksamheten upp i sex skånska kommuner. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter