Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

I det regionala utvecklingsarbetet har frågorna kopplat till utbildning och regional kompetensförsörjning blivit allt viktigare.

Skåne, precis som de flesta andra regioner, står inför utmaningen att klara framtidens kompetensbehov, att skapa en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och rätt kompetens. 

Inom ramen för arbetsmarknad och kompetensförsörjning genomför Region Skåne tillsammans med samverkansparter flera olika satsningar.

Vi arbetar med:

Arbetsmarknadskunskap, integration, regional praktikhantering, yrkeshögskolor
Kontakt: Charlotta Levin, Contact

Integration och folkhögskolor
Kontakt: Tobias Hedkvist, Contact

Kompetenssamverkan Skåne
Kontakt: Erik Lindell, Contact

Kompetensråd och branschanalyser
Kontakt: Anders Elmevik, Contact

Nyanlända akademiker – snabb väg in på arbetsmarknaden
Kontakt: Eva-Britt Grönberg, Contact

Regional plattform för samverkansinlärning (SI)
Kontakt: Erik Lindell, Contact

Teknikcollege Skåne
Kontakt: Carina Lengbrant Malmberg, Contact

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter