två unga människor arbetar på en verkstad

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

I det regionala utvecklingsarbetet har frågorna kopplat till utbildning och regional kompetensförsörjning blivit allt viktigare.

Skåne, precis som de flesta andra regioner, står inför utmaningen att klara framtidens kompetensbehov, att skapa en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och rätt kompetens. 

Kompetenssamverkan Skåne

För att lyckas med regional kompetensförsörjning krävs samverkan med Skånska nyckelaktörer som kommuner, näringsliv och statliga myndigheter. Region Skåne har fått i uppdrag av regeringen att upprätta en regional kompetenssamverkansplattform med syftet är att skapa ett brett engagemang, kunskap och ägandeskap i frågan. I uppdraget ingår även att göra analyser och prognoser över den skånska arbetsmarknaden. Vår kompetenssamverkan ska bidra till:

  • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
  • ökad samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
  • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering
  • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Läs mer om Kompetenssamverkan Skåne

Kompetensråd

Region Skåne och Arbetsförmedlingen har, tillsammans med olika bransch- och klusterorganisationer, initierat ett antal Kompetensråd. Syftet är att skapa en dialog med näringsliv och utbildningsanordnare om framtidens kompetensförsörjning. Målet med kompetensråden är att identifiera insatser som hjälper skånska företag att hitta rätt kompetens.

Läs mer om Kompetensråden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.