två unga människor arbetar på en verkstad

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

I det regionala utvecklingsarbetet har frågorna kopplat till utbildning och regional kompetensförsörjning blivit allt viktigare.

Skåne, precis som de flesta andra regioner, står inför utmaningen att klara framtidens kompetensbehov, att skapa en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och rätt kompetens. 

Kompetensråd

Region Skåne och Arbetsförmedlingen har, tillsammans med olika bransch- och klusterorganisationer, initierat ett antal Kompetensråd. Syftet är att skapa en dialog med näringsliv och utbildningsanordnare om framtidens kompetensförsörjning. Målet med kompetensråden är att identifiera insatser som hjälper skånska företag att hitta rätt kompetens.

Läs mer om Kompetensråden

Kompetenssamverkan Skåne

Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) vill skapa en samsyn bland skånska aktörer kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas framöver i Skåne. Syftet är att skapa en plattform för brett engagemang, kunskap och ägandeskap.

Läs mer om Kompetenssamverkan Skåne

Fler satsningar för att stärka kompetensförsörjningen

Inom ramen för arbetsmarknad och kompetensförsörjning genomför Region Skåne tillsammans med samverkansparter flera olika satsningar.

Arbetsmarknadskunskap, integration, regional praktikhantering, yrkeshögskolor
Kontakt: Charlotta Levin, charlotta.levin@skane.se

Integration och folkhögskolor
Kontakt: Tobias Hedkvist, tobias.hedkvist@skane.se

Kompetenssamverkan Skåne
Kontakt: Erik Lindell, erik.p.lindell@skane.se

Kompetensråd och branschanalyser
Kontakt: Anders Elmevik, anders.elmevik@skane.se

Nyanlända akademiker – snabb väg in på arbetsmarknaden
Kontakt: Eva-Britt Grönberg, eva-britt.gronberg@skane.se

Regional plattform för samverkansinlärning (SI)
Kontakt: Erik Lindell, erik.p.lindell@skane.se

Teknikcollege Skåne
Kontakt: Carina Lengbrant Malmberg, Carina.LengbrantMalmberg@skane.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter