Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

I det regionala utvecklingsarbetet har frågorna kopplat till utbildning och regional kompetensförsörjning blivit allt viktigare.

Skåne, precis som de flesta andra regioner, står inför utmaningen att klara framtidens kompetensbehov, att skapa en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och rätt kompetens. 

Inom ramen för arbetsmarknad och kompetensförsörjning genomför Region Skåne tillsammans med samverkansparter satsningar såsom:

 • Arbetsmarknadskunskap, sommarlovsentreprenörer och entreprenörskap i utbildningssystemet
  Kontakt: Charlotta Levin, Contact
 • Kompetenssamverkan Skåne
  Kontakt: Sandra Lindeskog, Contact
 • Kompetensråd och branschanalyser
  Kontakt: Anders Elmevik, Contact
 • Nyanlända akademiker – snabb väg in på arbetsmarknaden
  Kontakt: Eva-Britt Grönberg, Contact
 • Regional plattform för Samverkansinlärning (SI)
  Kontakt: Sandra Lindeskog, Contact
 • Teknikcollege Skåne
  Kontakt: Johan Ståhl, Contact

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter