Film om projektet handlingsplan för jämställd regional tillväxt

Jämställd regional tillväxt

I Skåne ska kvinnor och män ha samma förutsättningar på arbetsmarknaden. Region Skåne arbetar för en mer inkluderande arbetsmarknad där fler människor ska få arbete oavsett kön, ålder eller bakgrund.

Med uppdrag från regeringen ska Region Skåne främja jämställdarbetet genom att frågorna integreras i beslutsprocesser, arbetssätt och rutiner inom verksamheter i regionen. Jämställdhetsarbetet måste också ha ett intersektionalitetsperspektiv, det vill säga att man förutom kön tar hänsyn till etnicitet, ålder samt stad och landsbygd.

Till grund för arbetet 2016-2018 togs tre regionala prioriteringar fram;

  • Tillämpa jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven inom innovationsområdena i Skåne.
  • Utveckla en kommunikationsmodell för en mer inkluderande arbetsmarknad i Skåne.
  • Tillämpa jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven inom klusterinitiativen för mer inkluderande branscher i Skåne.

Sommarentreprenörer 

Region Skåne är delaktig i projektet Sommarentreprenörer där skånska ungdomar får starta eget som sommarjobb. Syftet med projektet är att ungdomar, oavsett kön eller bakgrund, ska känna att de har tillgång och möjligheter på arbetsmarknaden samt förutsättningar för innovationsutveckling.

Jämställdhetsarbete i klusterinitiativen

Region Skånes klusterinitiativ och dess personal har under projektet stärkt sin kompetens inom jämställdhet och intersektionalitet. De ser på ett naturligt sätt hur dessa perspektiv stärker deras verksamhet och skapar ett mervärde för medlemmarna. Det finns nu en ökad medvetenhet och kunskap hos samtliga klustren och jämställdhetsfrågorna är inarbetade i strategier och mål. 

Bakgrund

Uppdraget har finansierats av Tillväxtverket som efter bedömning av regionernas behovs- och nulägesanalys utnämnde Region Skånes som en av regionerna som lyckats bäst i landet. Region Skåne är därför en av tre regioner som är flaggskepp för regeringens arbete med jämställd regional tillväxt. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter