Innovationssystem

Region Skåne skapar förutsättningar för att utveckla det regionala innovationssystemet. Målet är att Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020.

Arbetet sker i samverkan med näringslivet, universitet och högskolor samt offentliga aktörer i Skåne. Med innovationssystem menar vi kombinationen av aktörer, länkar mellan dessa, drivkrafter och spelregler som påverkar förmågan att skapa innovationer.

För att nå visionen om Europas mest innovativa region 2020 finns tre strategiska innovationsområden där Skåne har en internationellt stark innovationskraft: Smarta material, Smarta hållbara städer och Personlig hälsa.

Skånes innovationsområden

 • Smarta material

  Smarta material ska tillvarata den globala tillväxtpotentialen när anläggningarna ESS och Max IV etableras i Skåne och den forskning som bedrivs på Lunds universitet och Malmö högskola.

  Region Skånes, Lunds universitets, Malmö högskolas och det skånska näringslivets ambition är att de nya anläggningarna ska integreras i regionens samlade utveckling och göra Skåne till en av världens ledande platser för forskning, utveckling och innovation i kombination med attraktiva och utmärkta levnadsvillkor och med stor internationell lyskraft.

  Smarta material (pdf)

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Daniel Kronmann
  • Telefon 040-675 34 36
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Smarta hållbara städer

  Smarta hållbara städer handlar om kunskap, produkter, tjänster och system som ska lösa städernas utmaningar på hållbarhetsområdet. Den ökande urbaniseringen i världen skapar stora behov för nya lösningar inom smarta hållbara städer. Eftersom Skåne ligger väl framme nationellt och internationellt ger det stora möjligheter att driva innovationsområdet med fokus på tillväxt och sysselsättning.

  2020 ska Skåne vara internationellt ledande i att skapa och implementera innovationer för smarta hållbara städer.

  Hållbara städer (pdf)

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Wilhelm Ast
  • Telefon 040-675 34 25
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Personlig hälsa

  Personlig hälsa utgår från att flera av våra stora globala utmaningar handlar om just det personliga hälsoperspektivet. Det primära syftet med innovationsområdet Personlig hälsa är att genom regionalt, nationellt och internationellt samarbete skapa förutsättningar för utvecklingen av innovativa lösningar för god hälsa, hög livskvalitet och för personligt engagemang i framtidens hälso- och sjukvård.

  Initiativen inom innovationsområdet ska komplettera och stödja utvecklingen inom såväl hälso- och sjukvårdssystemen som biomedicinsk forskning och innovation.

  Personlig hälsa (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter