Innovationssystem

Region Skåne skapar förutsättningar för att utveckla det regionala innovationssystemet. Målet är att Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020.

Arbetet sker i samverkan med näringslivet, universitet och högskolor samt offentliga aktörer i Skåne. Med innovationssystem menar vi kombinationen av aktörer, länkar mellan dessa, drivkrafter och spelregler som påverkar förmågan att skapa innovationer.

För att nå visionen om Europas mest innovativa region 2020 finns tre strategiska innovationsområden där Skåne har en internationellt stark innovationskraft: Smarta material, Smarta hållbara städer och Personlig hälsa.

Skånes innovationsområden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter