Innovation och hållbar tillväxt

Region Skåne skapar förutsättningar för starkare innovationsförmåga och insatser för att öka produktiviteten i Skåne. Vi samlar parter i Skåne för gemensamt agerande och driver på specifika insatser för att bland annat öka samverkansforskning och tillgång till testmiljöer.

Region Skåne utvecklar och finansierar även de främjaraktörer som finns regionalt, exempelvis åtta klusterorganisationer. Arbetet sker i nära samverkan med lärosäten, näringsliv, kommuner och främjarorganisationer i Skåne.

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) är en sammanslutning av beslutsfattare som möjliggör ett ökat och fördjupat samarbete för att förbättra förutsättningarna för forskning och innovation i Skåne.

Om FIRS

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) består av ledningen vid lärosäten, kommuner, Region Skåne och näringslivet. FIRS agerar tillsammans för att tillvarata möjligheter och ha en beredskap att agera med enad kraft vid kritiska händelser. FIRS verkar för att Skåne ska vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi som driver hållbar tillväxt.

Läs mer på www.firskane.se

Skånes innovationsområden

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter