Innovation och hållbar tillväxt

Region Skåne skapar förutsättningar för starkare innovationsförmåga och insatser för att öka produktiviteten i Skåne. Vi samlar parter i Skåne för gemensamt agerande och driver på specifika insatser för att bland annat öka samverkansforskning och tillgång till testmiljöer.

Region Skåne utvecklar och finansierar även de främjaraktörer som finns regionalt, exempelvis åtta klusterorganisationer. Arbetet sker i nära samverkan med lärosäten, näringsliv, kommuner och främjarorganisationer i Skåne.

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) är en sammanslutning av beslutsfattare som möjliggör ett ökat och fördjupat samarbete för att förbättra förutsättningarna för forskning och innovation i Skåne.

Om FIRS

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) består av ledningen vid lärosäten, kommuner, Region Skåne och näringslivet. FIRS agerar tillsammans för att tillvarata möjligheter och ha en beredskap att agera med enad kraft vid kritiska händelser. FIRS verkar för att Skåne ska vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi som driver hållbar tillväxt.

Läs mer på www.firskane.se

Skånes innovationsområden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.