Grön omställning i näringslivet

I Skåne finns stor potential för näringslivet att genom en grön omställning få ökad produktivitet och bidra till fler arbetstillfällen och ett hållbart samhälle. Vi i Region Skåne hjälper gärna till.

I en värld där allt fler ropar efter hållbara lösningar finns en stor tillväxtpotential för de företag som lyckas ta fram nya tjänster, produkter eller processer som många kan ha nytta och glädje av. Samtidigt gäller det att oavsett bransch ställa om sin egen verksamhet för att på bästa sätt minska sin klimat- och miljöpåverkan och stå väl rustad för utvecklingen i en hållbar framtid.

Vi i Region Skåne vill stötta den gröna omställningen och hjälpa det skånska näringslivet att tjäna pengar på att bidra till ett hållbart Skåne och en hållbar värld. Region Skåne kan göra skillnad både i vår roll som stor offentlig arbetsgivare och inköpare av varor och tjänster, och genom vår roll som regional utvecklingsaktör. Här har vi sammanställt stöd som företag kan få.

Information och coaching

Region Skåne medfinansierar flera kluster och organisationer som arbetar för att hjälpa företag att utvecklas och stärka sin hållbarhet. Här kan företag få hjälp:

Nätverk för inspiration och handling

Det finns flera företagsnätverk i Skåne där det finns möjlighet att delta för att få information, inspiration och värdefulla kontakter. Region Skåne stöttar respektive är själv en del av följande:

Öka verksamhetens hållbarhet

Region Skåne driver och medfinansierar insatser som hjälper företag att ställa om sin egen verksamhet. Oavsett vilken bransch som ett företag verkar inom finns ofta flera åtgärder med stor potential, till exempel inom energieffektivisering, vattenhushållning och hållbara resvanor. Flera åtgärder leder inte enbart till ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan utan även till minskade kostnader och ökad robusthet att stå emot resursbrist eller plötsliga prisförändringar.

 • Vi i Sverige har länge haft lyxen av att ha stor tillgång på rent och billigt vatten. Med ett förändrat klimat väntas dock torrperioder bli allt vanligare. I en enkätundersökning som Region Skåne gjort svarade flera skånska företag att bristande tillgång på vatten redan idag påverkar och begränsar deras planering och produktion. Genom olika åtgärder, samarbeten och insatser arbetar Region Skåne för att underlätta för skånska aktörer att effektivisera sin vattenanvändning. Läs mer om hur ert företag steg för steg kan få fler droppar över:

  Projekt och samarbeten - Utveckling Skåne (skane.se)

 • Omställningen till förnybara drivmedel i transportsektorn accelererar nu fort utifrån både utsläppsmål, stigande bränslepriser och det världspolitiska läget med minskad import av olja och gas från Ryssland. Region Skåne har tillsammans med flera aktörer tagit fram information, tips och verktyg för alla företag som vill ställa om sina transporter.

  Elbilslandet Syd - Utveckling Skåne (skane.se)

 • Allt fler företag och organisationer inför en internt pris på sina koldioxidutsläpp. Pengarna används till åtgärder inom organisationen för att främja hållbara alternativ och minska utsläppen. Denna form av intern klimatkompensation kallas för klimatväxling, och finns i många svenska organisationer på framförallt tjänsteresor. Region Skåne har tillsammans med flera aktörer i ett EU-medfinansierat projekt tagit fram information, tips och verktyg för er som vill skräddarsy en klimatväxlingsmodell som passar just er organisation.

  Klimatväxling i Skåne (skane.se)

 • Den bästa kilowattimmen för miljö och plånbok är den som aldrig används. Energihushållning bidrar till minskade klimatutsläpp och är också ett medel för att nå flera andra mål, till exempel stärkt konkurrenskraft, ökad försörjningstrygghet och bättre miljö. Genom att genomföra energieffektiviseringar i ett företag kan både vinsten och konkurrenskraften öka. Enligt beräkningar har de flesta organisationer potential att spara 10-90 procent av sin energianvändning inom olika delar av sin verksamhet. I det skånska samarbets-projektet Nudge får företag information och tips för att effektivisera sin energianvändning.

  NUDGE - Nod för utveckling av digital och grön energiomställning - Energikontoret Skåne (kfsk.se)

Hitta finansiering

Även om många åtgärder för ökad hållbarhet är lönsamma på sikt kan det behövas en initial kostnad för att ställa om. Både Region Skåne och andra offentliga verksamheter har olika typer av stöd och bidrag för att minska klimatutsläppen, öka robustheten och öka produktiviteten i näringslivet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.