Internationaliseringscheckar

Checkarna är ett stöd till små företag som vill förbereda för en internationalisering för att nå en ny marknad, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare.

Checken ska användas till att köpa in extern kompetens och/eller projektanställa för att förbereda en internationalisering. Ditt företag kan få upp till 250 000 kronor för denna satsning.

Målet med satsningen på affärsutvecklingscheckarna är att öka konkurrenskraften och i förlängningen göra det möjligt för ditt företag att nyanställa.

Sök finansiering

Nu kan du skicka in intresseanmälan för 2019!

Fyll i anmälan nedan (word eller pdf) och mejla den sedan till:
Contact.

Viktigt att veta för att söka

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter