Digitaliseringscheckar

Som företagare i Skåne kan du söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.

Med digitalisering menar vi att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Digitaliseringen kan ske genom att till exempel förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande, det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Det är viktigt att ha en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Sök finansiering

Nu kan du skicka in intresseanmälan för digitaliseringscheckar. Fyll i och mejla intresseanmälan till Contact.

Utlysningen håller öppet hela sommaren och stänger den 23 augusti klockan 16.

Tänk på att vi hanterar inkomna ansökningar i turordning - först till kvarn gäller!

Ansökningstillfällen 2019

Under 2019 kommer vi att ha fyra utlysningar, eller till medel tar slut. I samband med varje avslutad utlysning hålls ett så kallat "draknäste" eller pitch för projektidé.

Så här kommer ansökningsperioderna att fungera:

  • Utlysning 1: Intresseanmälan vecka 9 - 10, draknäste vecka 11
  • Utlysning 2:  Intresseanmälan vecka 15, draknäste vecka 19
  • Utlysning 3: Intresseanmälan vecka 23 (och hela sommaren), draknäste vecka 36
  • Utlysning 4: Intresseanmälan vecka 40, draknäste vecka 42

Viktigt att veta för att söka

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter