Digitaliseringscheckar

Som företagare i Skåne kan du söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.

Med digitalisering menar vi att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Digitaliseringen kan ske genom att till exempel förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande, det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Det är viktigt att ha en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Sök finansiering

Ansökningsperioden för 2019 börjar i slutet av februari.

Viktigt att veta för att söka

 • Hur mycket kan jag få?

  Företag kan beviljas mellan 100 000 och 250 000 kronor och måste själva stå för minst hälften av de externa kostnaderna. Om man blir beviljad  till exempel 100 000 kronor så måste företaget själva bidra med 100 000 för en total projektbudget om 200 000 kr. I intresseanmälan beskriver du vad ni vill göra och vad det kostar totalt.

 • Vem kan söka?

  Företaget ska ha 2-49 anställda varav minst en person arbetar 100 procent.

  Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda.

  Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och max 10 miljoner EUR.

  Omsättning och antal anställda gäller enligt senaste årsbokslut, synligt på uc.se eller allabolag.se.

  Företaget ska ha en god ekonomi och resurser som möjliggör digitalisering.

  Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.

  Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.

 • Vad får pengarna användas till?

  Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande två sätt:

  • Köp av tjänst
  • Projektanställning

  Exempel på projekt som checken kan användas till:

  • Ta fram en digital strategi
  • Ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
  • Förbättra och effektivisera digitala processer och system
  • Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
  • Utveckling av kundrelationer
  • Juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter

  Checken kan inte användas till:

  • Löpande affärsutveckling
  • Enbart byte av affärssystem
  • Materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde
  • Enbart köp av befintliga lösningar
  • Löpande applikation- och webbutveckling
  • Licenskostnader
  • Produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
  • Utbildningar
  • Resor
  • Marknadsföring mot kund
 • Vad händer efter att en intresseanmälan skickats in?
  1. Partnerskapet undersöker om kriterierna uppfylls för att företaget ska kunna bli tilldelad en check
  2. Partnerskapet läser igenom projektansökningar i turordning.
  3. Dialog med företaget om några frågetecken uppstår.
  4. Partnerskapet bjuder in till pitch / draknäste av projektidé. 
  5. Draknäste genomförs och beslut fattas av partnerskapet.
  6. Vid ett positivt beslut görs en formell elektronisk ansökan.
  7. Projektet kan påbörjas. Ett projekt kan maximalt pågå ett år.
  8. Efter upparbetade kostnader kan beviljad summa rekvireras löpande.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter