Checkar naturturism

Som skånskt småföretag inom naturturism kan du söka mikrostöd, en så kallad check, för att utveckla ditt företag. Du kan få upp till 50 000 kronor för att utveckla din verksamhet för en internationell marknad.

Stödet riktar sig till dig som driver ett mindre naturturismföretag och som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Målet för insatsen är att fler företag som arbetar med hållbara naturupplevelser ska utvecklas och bli internationellt konkurrenskraftiga.

Du kan söka ett mikrostöd på 15 000-50 000 kronor vilket får motsvara hälften av vad ditt projekt kostar totalt. Resten betalar ditt företag.

Sök pengar

Ladda ner intresseanmälan nedan, fyll i den och skicka in den till: Contact

Ansökan är öppen till och med 19 april 2019. Inkomna ansökningar behandlas löpande.

Utlysningen har två inriktningar:

  • Ge stöd till affärsutveckling som leder till förbättrade digitala verktyg och förbättrad digital marknadskommunikation för att effektivt kunna nå internationella marknader och målgrupper.
  • Stärka naturturismföretags internationella konkurrenskraft genom att göra det möjligt för mikroföretag att delta i kompetensutvecklande insatser inför den internationella världskongressen Adventure Travel World Summit (ATWS) som äger rum i Sverige, september 2019.

Vem kan söka

Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som:

  • vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden
  • har en årlig omsättning på minst 500 000 kronor och högst 3 miljoner kronor
  • har sin ekonomi i ordning

För vad kan du söka

Pengarna ska gå till köp av tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering eller digitalisering, inklusive mässkostnader inför Adventure Travel World Summit 2019. Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Samtliga insatser ska vara genomförda senast den 30 november 2019. Projekttiden för företagen ska vara max 18 månader.

Vem handlägger och fattar beslut?

Din intresseanmälan bedömas av partnerskapet Region Skåne,Tourism in Skåne AB och Tillväxtverket.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter