Mikrostöd för naturturism

Som skånskt småföretag inom naturturism kan du söka mikrostöd för att utveckla ditt företag. Du kan få upp till 50 000 kronor för att utveckla din verksamhet för en internationell marknad.

Stödet riktar sig till dig som driver ett mindre företag inom naturturism och som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Målet för insatsen är att fler företag som arbetar med hållbara naturupplevelser ska utvecklas och bli internationellt konkurrenskraftiga.

Du kan söka ett mikrostöd på 15 000-50 000 kronor vilket får motsvara hälften av vad ditt projekt kostar totalt. Resten betalar ditt företag.

Sök pengar

Årets ansökningsperiod är avslutad.

Utlysningen har två inriktningar:

  • Ge stöd till affärsutveckling som leder till förbättrade digitala verktyg och förbättrad digital marknadskommunikation för att effektivt kunna nå internationella marknader och målgrupper.
  • Stärka den internationella konkurrenskraften för företag inom naturturism genom att göra det möjligt att köpa tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering samt att delta i kompetensutvecklande insatser inför Adventure Travel World Summit 2019.

Vem kan söka

Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som:

  • vill attrahera och sälja till nya internationella kunder
  • har en årlig omsättning på minst 250 000 kronor och högst 4,5 miljoner kronor
  • har sin ekonomi i ordning.

För vad kan du söka

Pengarna ska gå till köp av tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering eller digitalisering, inklusive mässkostnader inför Adventure Travel World Summit 2019. Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Samtliga insatser ska vara genomförda senast den 31 december 2019. 

Vem handlägger och fattar beslut?

Din intresseanmälan bedöms av partnerskapet Region Skåne,Tourism in Skåne AB och Tillväxtverket.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter