Affärsutvecklingscheckar

Om du är skånsk småföretagare kan du söka stöd, så kallade affärsutvecklingscheckar, för att utveckla din verksamhet inom internationalisering och digitalisering. Det finns också stöd för småföretag inom naturturism.

Målet med satsningen på affärsutvecklingscheckarna är att öka konkurrenskraften och i förlängningen göra det möjligt för ditt företag att nyanställa.

Insatsen för ditt företag ska vara nivåhöjande, och bidra till att företaget kan nå en ny målgrupp eller marknad. Satsningen ska ha passerat idéstadiet och ditt företag ska på ett tydligt sätt kunna motivera satsningen.

Det finns tre olika checkar: 

Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på en för företaget ny marknad utanför Sverige. 

Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.

Du kan få upp till 50 000 kronor för att utveckla din verksamhet för en internationell marknad.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter