Affärsutvecklingscheckar

Är du en skånsk företagare som vill utveckla din verksamhet inom internationalisering eller digitalisering? Då kan du söka finansiellt stöd från oss.

Är ditt företag drabbat ekonomiskt av Covid-19?

Läs mer eller få hjälp av Region Skånes företagsakut om du undrar vilka stöd som finns att söka.

Stödet kallas affärsutvecklingscheckar. Målet med checkarna är att öka konkurrenskraften för skånska företag som ditt – och i förlängningen, att göra det möjligt för ditt företag att nyanställa. Insatsen för ditt företag ska vara nivåhöjande, och bidra till att företaget kan nå en ny målgrupp eller marknad. Satsningen ska ha passerat idéstadiet och ditt företag ska på ett tydligt sätt kunna motivera satsningen. 

Du kan söka två olika checkar:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter