Affärsutvecklingscheckar

Region Skåne erbjuder för närvarande ett tillfälligt stöd, omställningscheckar, till företag som har drabbats hårt av Coronapandemin. Utlysning av ordinarie affärsutvecklingscheckar med inriktning digitalisering och internationalisering pausas till förmån för Omställningscheckarna.

Affärsutvecklingscheckar ska bidra till att öka konkurrenskraften för skånska företag som ditt – och i förlängningen, att göra det möjligt för ditt företag att nyanställa. Insatsen för ditt företag ska vara nivåhöjande, och bidra till att företaget kan nå en ny målgrupp eller marknad. Satsningen ska ha passerat idéstadiet och ditt företag ska på ett tydligt sätt kunna motivera satsningen. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter