Två barnmorskor pratar.

Affärsutveckling

Genom ett antal riktade insatser och utbildnings- och finansieringsprogram hjälper Region Skåne redan framgångsrika företag att ytterligare öka sin konkurrenskraft.

Det finansiella systemet ska matcha alla faser i ett företags utveckling, från idé till ett etablerat företag på en internationell marknad.

För att lyckas med detta behövs finansiella instrument för hela kedjan. Skånes kapacitet att söka nya finansieringsvägar och att ta emot ny finansiering måste stärkas.

Region Skåne arbetar även för att stärka tillväxten och sysselsättningen i befintliga företag. Företag med färre än 50 anställda står för 99,6 procent av det privata näringslivet i Skåne. Det är också dessa småföretag som är bäst på att skapa jobb för både unga och de grupper som står längst från arbetsmarknaden.

Stöd till företag

På Verksamt.se finns det stöd till entreprenörer och innovatörer som vill starta, driva och utveckla företag i Skåne. Den tidigare tjänsten Startadrivautveckla.skane.com har avvecklats.

Vi erbjuder också stöd till småföretag i form av så kallade affärsutvecklingscheckar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter