Utlysning: Ungt entreprenörskap

Under våren 2019 kan du söka upp till 250 000 för att stötta ungt entreprenörskap i Skåne. Vi vill stimulera unga entreprenörer genom att väcka nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga.

Entreprenörskap är ett prioriterat område i Skånes internationella innovationsstrategi. 

Syftet med utlysningen är att:

  • Utveckla befintliga och stötta nya aktörer som arbetar för att främja ungt entreprenörskap.
  • Bidra till metodutveckling avseende entreprenöriellt lärande i och mellan organisationer.
  • Att stärka unga entreprenörer och det entreprenöriella lärandet.
  • Att främja och stärka arbetet för jämställdhet och jämlikhet.

Ambitionen är att stödsystemet för unga entreprenörer ska ha god geografisk spridning i regionen, och erbjuda en bredd när det gäller kompetens, ålder och kön på målgruppen. Det innebär att varje aktör inte behöver täcka hela Skåne eller erbjuda sin verksamhet i alla åldersgrupper, men tillsammans behöver de organisationer som beviljas medel göra detta.

Vi ser gärna gemensamma ansökningar i samverkan mellan flera aktörer.

Ansökan

Du kan söka bidrag från 22 mars till och med 12 april klockan 12.00.

Budget

Utlysningens omfattning är 1 600 000 kronor. Ingen medfinansiering krävs. 

Bedömningsprocessen

Ansökningarna bedöms enligt bedömningskriterierna (se nedan) och bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar. Region Skåne fattar det formella beslutet om vilka sökande som får finansiering och meddelar samtliga sökande.

Inriktning och bedömningskriterier

Utlysningen prioriterar följande:

1. Potential

Potentialen bedöms utifrån:

a) Bidrag till Region Skånes målsättningar i Det öppna Skåne 2030. Av särskild vikt är koppling till delstrategi fyra - Stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften och delstrategi två - Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv inom ställningstagandet- Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet.

b) Bidrag till Skånes internationella innovationsstrategi.

c) Hur ansökta medel bidrar till er utveckling som organisation och utveckling för er målgrupp.

2. Genomförbarhet

Genomförbarhet bedöms utifrån:

a) Realismen i den plan och budget som redovisats.

b) Förankring av genomförande i sökande organisationer. Särskilt eventuella samverkanspartners engagemang i form av resurser (såsom tid, pengar etc.) kommer att ligga till grund för bedömningen.

Rapportering

Rapportering sker till Region Skåne med slutrapportering 31 januari 2020.

Kommunikation

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras med bidrag från Region Skåne. 

Statligt stöd till företag

Bidrag som ges till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd.

 

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter